20. 12. 2020

200 milionů z EU poputuje na podporu vdělávání ve Zlínském kraji

Coby radní pro školství jsem měla tu čest  odstartovat mohutný projekt, který v tříletém období v letech 2021 až 2023 přinese školám ve Zlínským kraji přes 200 milionů na vzdělávací projekty. Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II” je financován z 85% z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zlínský kraj se podílí na financování z 5%, zbylých 10% doplatí stát. Realizace projektu byla radou schválena 30.11.2020 usnesením č. 0866/R30/20.

Projekty budou realizovány přímo na školách nebo v rámci spolupráce mezi školami, také je zapojena  Univerzita Tomáše Bati, Technologické inovační centrum nebo další příspěvkové organizace kraje (například valašskomeziříčská hvězdárna).  Celkem je takto zapojeno 44 subjektů, což je opravdu velké množství vyžadující velkou míru organizace ze strany krajského úřadu i samotných škol. Podporované projekty jsou zaměřené na podporu nadaných studentů, podporu digitální, čtenářské i matematické gramotnosti, podporu podnikavosti, polytechnického vzdělávání, rovných příležitostí a kariérového poradenství. Díky evropským dotacím vznikne celá řada projektů, díky kterým si děti svou školu zamilují 🙂

Více zde: https://www.kr-zlinsky.cz/do-projektu-za-200-milionu-se-zapoji-rada-odbornych-skol-aktuality-16690.html

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram