19. 1. 2022

Požádejte si o dotace na podporu regionálních kulturních aktivit

Od pátku 21. ledna je možné podávat žádosti o dotaci v Programu na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního významu. Cílem je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje.

V prvním kole uvolní Zlínský kraj na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu konaných od 1. ledna do 31. srpna 3 miliony korun. Příjem žádostí je možný od 21. do 31. ledna. Další 2 miliony korun půjdou na akce konané od 1. července do 31. prosince. V tomto případě budou žádosti o dotaci přijímané od 2. do 13. května.

V rámci uvedené poskytnuté dotace jsou očekávány následující dopady:

  • přínos realizace projektu pro uchování a rozvoj kulturního dědictví a tradic a využití kulturních památek Zlínského kraje,
  • obohacení kulturního života Zlínského kraje (všech skupin obyvatel, včetně zdravotně postižených),
  • návaznost projektu na regionální, krajská a celorepubliková kola soutěží a přehlídek.

Dnes proběhl pro zájemce o dotaci metodický den formou videokonference. Účastníci semináře měli kromě informací o vyhlášeném programu, finančních alokacích a termínech, možnost vyplnit společně elektronickou žádost. Věřím, že nám letos covidová situace umožní návrat k běžnému životu, a tím i úplnou realizaci ojedinělých kulturních projektů. Od nástupu do funkce krajské radní jsem zvýšila podporu na živé kulturní akce, protože obohacují život v regionu a stojí často  na dobrovolnické práci nadšenců.

Děkuji organizátorům a pořadatelům akcí za energii, kterou ve svém volném čase do projektů investují. Doufám, že těch 5 miliónu korun, které plánujeme rozdělit, bude ze strany kraje slušnou formou podpory této snahy.

Více informací najdete na webu Zlínského kraje.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram