6. 11. 2022

Studentské samosprávy ve Zlínském kraji – cesta k většímu zapojení studentů do procesu vzdělávání

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje činnost školních parlamentů, setkávání, výměnu zkušeností, spolupráci se školními metodiky prevence. V kraji funguje Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje, apolitický samosprávný orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií.

Zdroj: Školní poradenství v praxi, 6/2022

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram