27. 2. 2023

Aktivity IKAP v roce 2023

IKAP – projekt zaměřený na implementaci krajského akčního plánu. Spousta zajímavých akcí pro pracovníky ze škol, žáky/žákyně, poradce/poradkyně. Do projektu se zapojilo velké množství partnerů jako např. zlínská univerzita, pedagogicko-psychologická poradna, střední školy, hospodářské komory. Spolupráce má smysl 🖤.

Aktivity IKAP v roce 2023:
👉 přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace – Kariérový poradce/Kariérová poradkyně,
realizace setkávání Sborovny všech založených sekcí i v podobě mezisekčních setkání (20–30 akcí),
👉 vzdělávací akce a kulaté stoly Metodického centra praxe Kroměříž,
👉 vzdělávání pedagogů/pedagožek MŠ v šachové pedagogice,
👉 šest vzdělávacích akcí pro pedagogy a knihovníky, tvořivé dílny a autorská čtení pro žáky,
👉 dvě vzdělávací akce Centra kariérového poradenství pro (školní) kariérové poradce,
👉 workshopy na UTB ve Zlíně - biologie, chemie, fyzika, matematická gramotnost, soutěže pro žákovské týmy, letní škola, exkurze do science center v ČR,
👉 tři setkání platformy pro rovné příležitosti, závěrečná konference ve spolupráci s Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi,
👉 vzdělávací akce Krajské pedagogicko-psychologické poradny na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
👉 akce ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou (Inspirace SŠ, Girls Day, technické jarmarky, konference pro kariérové a výchovné poradce, veletrhy práce a vzdělávání),
👉 akce ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí (vzdělávání pro pedagogy o moderních biotechnologiích, vzniku a vývoji vesmíru).

Děkuji všem za skvělou spolupráci . Informace najdete také na portálu Zkola v sekci IKAP:
https://www.zkola.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-ii/

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram