17. 2. 2023

Aktivity odboru školství v roce 2023

Co nás čeká v roce 2023 v oblasti školství Jako radní Zlínského kraje jsem ve velmi úzkém spojení s mými kolegy a kolegyněmi na jednotlivých odborech Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor školství, mládeže a sportu zajišťuje širokou škálu aktivit pro nejrůznější cílové skupiny jako jsou pracovníci ve školství, žáci/žákyně a jejich rodiče.

K připravovaným akcím v tomto roce:
👉 únor 2023 příjem žádostí v dotačních programech Zlínského kraje v sekci Mládež a sport,
👉 březen 2023 výjezd Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje do Bruselu,
👉 duben 2023 ocenění pracovníků školství, přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách,
👉 květen 2023 maturitní zkoušky v jarním termínu, Sportovec Zlínského kraje za rok 2022,
👉 červen 2023 ocenění žáků ZK za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, Ocenění úspěšných žáků stavebních oborů v rámci akce Stavba roku,
👉 podzim 2023 krajská konference k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, krajské konference k prevenci rizikového chování pro MŠ, ZŠ, SŠ,
👉 prosinec 2023 ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
👉 průběžně celý rok konkursy a rekonkursy v celkem sedmi organizacích ZK, příprava materiálů do RZK/ZZK, administrace dotací, zabezpečení soutěží a olympiád na okresní a krajské úrovni, monitoring EVVO na školách, mapování výskytu rizikového chování, metodické schůzky s metodiky prevence, participativní rozpočty na školách, žákovské parlamenty na školách ve Zlínském kraji a mnoho dalšího.

Děkuji celému týmu za skvělou spolupráci. O rozvojových aktivitách projektů KAP a IKAP budu informovat v dalším příspěvku.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram