27. 2. 2023
Aktivity IKAP v roce 2023

IKAP – projekt zaměřený na implementaci krajského akčního plánu. Spousta zajímavých akcí pro pracovníky ze škol, žáky/žákyně, poradce/poradkyně. Do projektu se zapojilo velké množství partnerů jako např. zlínská univerzita, pedagogicko-psychologická poradna, střední školy, hospodářské komory. Spolupráce má smysl 🖤. Aktivity IKAP v roce 2023: 👉 přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace – Kariérový poradce/Kariérová […]

Čti více
24. 2. 2023
Krajské akční plánování v roce 2023

❓❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti krajského akčního plánování ve vzdělávání ❓❓ Tým projektu KAP Zlínský kraj zpracoval roční akční plány až do roku 2025. Týkají se rozvoje osmi klíčových témat ve vzdělávání - podnikavost, iniciativa a kreativita, polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, čtenářská a matematická […]

Čti více
21. 2. 2023
V Čiperově vile ve Zlíně a ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí vzniknou kulturní a kreativní centra

Celkem 165 milionů korun získá Zlínský kraj na vybudování dvou kulturních a kreativních center. Ta vzniknou v Čiperově vile ve Zlíně a ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Na oba projekty kraj úspěšně žádal o dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního fondu obnovy. 100 milionů 380 tisíc korun získá kraj na projekt v Čiperově vile ve […]

Čti více
20. 2. 2023
Aktivity odboru kultury v roce 2023

❓ ❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti kultury ❓❓ Odbor kultury a památkové péče získává a shromažďuje informace o regionálních kulturních tradicích, folklorních aktivitách, zpracovává koncepci podpory státní památkové péče v kraji, návrhy plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji. Stručně: 👉 únor 2023 jednání komise pro vyhodnocení žádostí v […]

Čti více
17. 2. 2023
Aktivity odboru školství v roce 2023

❓❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti školství ❓❓ Jako radní Zlínského kraje jsem ve velmi úzkém spojení s mými kolegy a kolegyněmi na jednotlivých odborech Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor školství, mládeže a sportu zajišťuje širokou škálu aktivit pro nejrůznější cílové skupiny jako jsou pracovníci ve školství, žáci/žákyně a jejich rodiče. K […]

Čti více
7. 2. 2023
Školy nově najdou nabídku vzdělávacích programů kulturních institucí na jednom místě

Krajský portál o vzdělávání Zkola.cz nově usnadní pedagogům výběr z nabídky vzdělávacích programů, které pro školy organizují kulturní a další organizace Zlínského kraje. V databázi vzdělávacích programů lze vybírat dle cílové skupiny, zaměření, místa a doby konání. Pro snadnější orientaci jsou graficky zvýrazněny akce, které se konají po celý školní rok a akce on-line. Nabídku krajských […]

Čti více
18. 1. 2023
Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2023 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

Vyzýváme pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Uzávěrka […]

Čti více
17. 1. 2023
Rada Zlínského kraje schválila 19 dotačních programů pro rok 2023

Schválené dotační programy  Školství Podpora sebeobrany žáků na základních školách (3 miliony Kč) Program na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových typů chování (0,706 milionu Kč) Kultura Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu (6 milionů Kč) Program na podporu klubové scény, kulturních aktivit a akcí regionálního významu (5 milionů […]

Čti více
30. 12. 2022
PF 2023

Přeji Vám krásné prožití svátečních dnů a dobrý vstup do nového roku 2023 .

Čti více
16. 12. 2022
Hradišťská věznice je na cestě k rekonstrukci a adaptaci

V Uherském Hradišti proběhl kulatý stůl, kde se setkali zástupci všech stran, které se zabývají rekonstrukcí věznice v Uherském Hradišti. Zlínský kraj je jednou ze zapojených stran, Slovácké muzeum se bude podílet na expozici, jejímž hlavním tvůrcem je Moravské zemské muzeum. Projekt zastřešuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, který před časem vyhlásil projektovou architektonicko-urbanistickou soutěž a […]

Čti více
28. 11. 2022
Otevřené brány navštívilo o 3876 návštěvníků více než loni

Otevřené brány kostelů uzavřely sezonu 2022 v září. V letošním roce využilo bezplatný výklad průvodců téměř 93 tisíc návštěvníků. Jsem ráda, že ve srovnání s loňským rokem byla návštěvnost vyšší o 3876 návštěvníků! Díky alokaci, kterou se na tříletý projekt podařilo navýšit, bude na rok 2023 vypsána nová výzva, která umožní synagogám, kostelům, bazilikám či […]

Čti více
7. 11. 2022
Školní parlamenty a žákovské samosprávy ve Zlínském kraji

Zlínský kraj dlouhodobě podporuje činnost školních parlamentů, setkávání, výměnu zkušeností, spolupráci se školními metodiky prevence. V kraji funguje Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje, apolitický samosprávný orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými ve smyslu myšlenky participace již od roku 2005. Cílem Zlínského kraje je posílit […]

Čti více
20. 10. 2022
Kvůli energiím se školy nezavřou, říká krajská radní

Koronavirovou krizi střední školy ve Zlínském kraji zvládly, teď je ovšem čeká školní rok v krizi energetické. Vedení kraje je připravené jim pomoci. Energie má zajištěné a počítá s navýšením školních rozpočtů. Zlínský kraj zřizuje 46 středních škol, další dvacítka škol v regionu je soukromých, církevních či přímo řízených ministerstvy. V letošním školním roce do nich nastoupilo zhruba […]

Čti více
18. 10. 2022
Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje schválila výzvy k předkládání nominací na krajský titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ a na zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“. Titul Mistra bude v roce 2023 udělen již po dvanácté maximálně třem osobám s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, jež dokonale ovládají dovednosti, postupy a […]

Čti více
18. 10. 2022
Ocenění knihovníci/knihovnice a nejlepší knihovny Zlínského kraje

V sídle Zlínského kraje byli oceněni nejlepší knihovníci a nejlepší knihovny regionu při akci, kterou pravidelně pořádá Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně ve spolupráci s Odborem kultury a památkové péče krajského úřadu. Jsem velmi ráda, že Zlínský kraj každoročně pořádá tuto slavnostní akci. Knihovny zdaleka nejsou místa, kde by se jen pasivně půjčovaly knihy […]

Čti více
2. 10. 2022
V Baťově mrakodrapu zasedal Krajský parlament dětí a mládeže

První zasedání Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje v tomto školním roce se ve čtvrtek 29. září uskutečnilo v Baťově mrakodrapu, sídle Zlínského kraje. Jsem moc ráda, že jsem viděla tolik mladých tváří, protože mým velkým přáním je, aby studentský hlas byl slyšet, aby studenti neseděli jen potichu ve svých lavicích, ale aby přemýšleli […]

Čti více
24. 9. 2022
Nejvyšší zástupci kultury ze všech krajů České republiky jednali ve Zlíně

Zlínský kraj navštívili 21. a 22. září krajští radní zodpovědní za oblast kultury a jejich zástupci z celé České republiky. Kulturní komise Rady Asociace krajů ČR se na dvoudenním jednání ve Zlíně zabývala zákonodárnou a dotační politikou, řešila digitalizaci v paměťových organizacích, koncepci památkové péče a diskutovalo se rovněž o instalaci fotovoltaických zařízení nejen na […]

Čti více
4. 9. 2022
Pedagogové ze Zlínského kraje získali nejvyšší ocenění ministra školství

Na konci srpna byly v Praze uděleny Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy významným osobnostem pedagogiky. Mezi 38 oceněnými byly i čtyři tváře ze Zlínského kraje: Stanislav Minařík, dlouholetý vedoucí Odboru školství Krajského úřadu, Šárka Mikesková ze Základní a mateřské školy J. A. Komenského v Nivnici, Zdeněk Botek, bývalý ředitel Gymnázia v Uherském Hradišti a […]

Čti více
1. 9. 2022
Cyrilometodějské centrum v novém

Na expozice přibližující atraktivní formou dobu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, Velké Moravy, ale i pravěku, láká mimo jiné Cyrilometodějské centrum ve Starém Městě, které dnešním dnem otevřelo své brány veřejnosti. Nabízí moderní zázemí pro archeology, depozitáře, odbornou knihovnu, prezentační sál, ale především zbrusu nové expozice. Nová třípatrová budova vznikla v těsné blízkosti současného Památníku […]

Čti více
1. 9. 2022
Přání do nového školního roku

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí žáci, žákyně i rodiče, do nového školního roku bychom Vám ráda popřála především hodně energie, zdraví, štěstí, inspirace a osobní pohody. Ve školním roce 2022/2023 do prvních tříd základních škol nastupuje okolo 6 000 prvňáčků, do prvních ročníků denního studia středních škol přijde přibližně 6 800 nových žáků. Všem držím […]

Čti více
11. 8. 2022
Pro Amicis Musae 2022

Do konce srpna lze nominovat osobnosti kultury na ocenění!! Pro Amicis Musae („Přátelům múz") je ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Prostřednictvím tohoto ocenění chceme již tradičně zviditelnit osobnost, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území našeho kraje působila či působí v kultuře, a výrazně kraj […]

Čti více
8. 8. 2022
Výzva MŠMT na provoz adaptačních skupin v období září – prosinec 2022

Výzva Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022 září - prosinec 2022 bude zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 18 let migrující z Ukrajiny a které pobývají v ČR. Adaptační skupiny jsou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a […]

Čti více
1. 8. 2022
Také o prázdninách se v našich školách stále něco děje

Léto bývá obdobím klidu, zpomalení, nabírání sil na další školní rok. I tak je v některých školách Zlínského kraje docela rušno. Co se aktuálně děje? SŠZP Rožnov p. Radhoštěm - rekonstrukce zdravotechnických rozvodů a elektroinstalace (2. etapa), SPŠ a OA Uherský Brod - oprava hydroizolací a sanaci vlhkosti zdiva objektu domova mládeže školy, Gymnázium Zlín, […]

Čti více
29. 7. 2022
Dům zahraniční spolupráce nově i ve Zlíně

Dům zahraniční spolupráce otevírá regionální kanceláře. Jejich úkolem bude šířit informace o možnostech mezinárodního vzdělávání a poskytovat konzultace organizacím, které se chtějí zapojit do evropských vzdělávacích programů. Jsem ráda, že Dům zahraniční spolupráce ve Zlínském kraji otevřel regionální pobočku a nabízí individualizovanou podporu našim organizacím ve využití možností programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Mezinárodní […]

Čti více
29. 7. 2022
Další nové ředitelky ve Zlínském kraji

V úterý jsem uváděla do funkce paní ředitelky Ludmilu Hanákovou ze Střední zdravotnická škola Kroměříž a Ludmilu Halovou z Dětský domov a Základní škola Vizovice. Obě nastupují 1. srpna 2022, v případě paní ředitelky Hanákové se jedná o pokračování v její ředitelské pozici. Blahopřeji a těším se na spolupráci !

Čti více
26. 7. 2022
Prázdninové muzejní aktivity - děti na galerijní hřiště, za templáři nebo v noci na hrad?

Léto je ideální příležitostí pro kombinaci interiérových a venkovních aktivit. Řadu z nich nabízejí muzea, galerie i další kulturní organizace zřizované Zlínským krajem. Kulturní instituce Zlínského kraje nabízejí o prázdninách atraktivní doprovodné programy v expozicích i výstavách, ale hlavně zajímavé akce pro děti i pro celé rodiny. Muzeum regionu Valašsko připravilo například celoprázdninovou pátračku s názvem […]

Čti více
22. 7. 2022
Aktuální termíny výzev programu Erasmus+ v roce 2022

Školy a organizace ze Zlínského kraje mohou v rámci Erasmus+ žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery. Do konce roku 2022 je možné požádat o akreditaci, která vám zjednoduší přístup k financování zahraničních stáží. Nebo předložit žádost v Klíčové akci 2 – Partnerství malého rozsahu. Projekty v Erasmus+ se realizují […]

Čti více
21. 7. 2022
Chceme podporovat větší samostatnost a aktivitu studentů ve školách, říká radní Zuzana Fišerová ze Zlínského kraje

Zlínský kraj zřizuje celkem 99 škol a školských zařízení, zejména pak střední školy a základní umělecké školy. Je však zřizovatelem i několika základních a mateřských škol pro děti a žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, dětských domovů nebo vyšších odborných a jazykových škol. Hraje tak velmi významnou roli na poli vzdělávání a výchovy mladé generace v regionu. O […]

Čti více
21. 7. 2022
Noví ředitelé a ředitelky ve Zlínském kraji

Tento týden jsem uváděla do funkce nové paní ředitelky a pány ředitele. Andreu Kamenčákovou ze ZUŠ Valašské Klobouky, Jiřího Pláška ze ZŠ Horní Lideč 130, Olgu Pastyříkovou ze Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem a Ludmilu Kočí ze ZŠ a MŠ Kroměříž, F. Vančury. Všichni nastupují 1. srpna 2022. Blahopřeji a těším se […]

Čti více
1. 7. 2022
Prázdniny jsou tady!!

Hezké oslavy konce školního roku přeji všem dětem, jejich rodičům i učitelům a učitelkám. Pro informaci - ze základních škol vychází letos přibližně 5 300 žáků/žákyň, v závěrečných ročnících denního studia středních škol ve Zlínském kraji bylo letos 5 800 žáků/žákyň. Užijte si prázdniny, ať už na koupališti, v přírodě, v muzeu, galerii, se zmrzlinou, […]

Čti více
6. 6. 2022
Ocenění žáků a žákyň Zlínského kraje za mimořádné úspěchy

Minulý čtvrtek se v Baťově vile ve Zlíně uskutečnilo slavnostní ocenění dvanácti žáků Zlínského kraje 2022 za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. A to v oblastech: humanitní, přírodovědná, technická (odborná), umělecká, sportovní, mimořádný čin. Všechny diplomy, medaile a ceny, které žáci už získali, jsou důkazem jejich pracovitosti a vůle. Obdiv mají i rodiče, kteří své […]

Čti více
31. 5. 2022
Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především […]

Čti více
17. 5. 2022
Na základních školách se díky dotacím kraje rozjely kurzy sebeobrany

V letošním roce Zlínský kraj jako novinku zavedl program Podpora sebeobrany žáků na základních školách, jehož smyslem je naučit děti správně reagovat na krizové situace. O dotace se přihlásilo 29 základních škol, mezi které kraj rozdělil celkovou částku 1 044 000 korun. Jsme prvním krajem, který tento projekt spustil a z dosavadních ohlasů je vidět, že myšlenka je […]

Čti více
10. 5. 2022
Rekonstrukce hospodářského dvora v Rymicích je u konce. Jedná se o největší investiční akcí v historii Muzea Kroměřížska

V polovině května budou moci návštěvníci poprvé zavítat do zrekonstruovaného barokního hospodářského dvora v Muzeu v přírodě Rymice, který byl v havarijním stavu. Nově se v něm nachází turistické zázemí s pokladnou a prodejem drobných suvenýrů, expozice Od kvásku ke klásku, prostory pro etnografický a archeologický depozitář včetně dílny pro konzervátory. Slavnostní otevření se uskuteční […]

Čti více
5. 5. 2022
Jak zesílit spolupráci mezi zdravotnictvím a školstvím, zatraktivnit zdravotnické obory na školách a přilákat do krajských nemocnic nové pracovníky/pracovnice

Minulou středu se ve zlínském Baťově mrakodrapu uskutečnilo setkání odborníků ze zdravotnictví a školství. Jednali jsme o nedostatku zdravotníků a zdravotnic ve Zlínském kraji a možnostech řešení. Co zaznělo? Cestou k zlepšení situace by mohla být intenzivnější spolupráce rezortů a společný tlak na stát, dlouhodobá investice do výchovy a vzdělávání budoucích zdravotníků a zvýšení jejich […]

Čti více
4. 5. 2022
Krajská rada jmenovala novou ředitelku ve školství

Minulé úterý jsem předala jmenovací dekret Petře Guričové ze Základní školy Čtverka, Uherský Brod . Blahopřeji a těším se na setkávání a spolupráci v dalším období!

Čti více
4. 5. 2022
Setkání se správci a majiteli hradů na území našeho kraje

Minulý týden jsem se na hradě Lukov potkala se správci a majiteli historických památek hrad Lukov, Cimburk, Brumov, Křídlo, Nový Světlov, Nový Šaumburk, zámek Holešov. Jednali jsme o prohloubení spolupráce se Zlínským krajem a pomoci památkovým objektům na našem území. Jaké jsou vize a co obnáší péče o tyto památky. Více informací najdete také v […]

Čti více
21. 4. 2022
Osobnosti školství Zlínského kraje byli oceněni za svoji vynikající práci

V Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě byli včera oceněni učitelé a ředitelé škol i vedoucí školní jídelny. Všichni získali symbolickou sošku sovy coby symbolu moudrosti. Ve školství Zlínského kraje pracují kvalitní a svědomití pracovníci, včetně těch, kdo technicky zajišťují provoz škol. Školy se od roku 2020 neustále musí vyrovnávat s novými zátěžovými situacemi. […]

Čti více
19. 4. 2022
Zlínský kraj letos opět ocení nejlepší knihovny a knihovníky

Ocenění je každoročně udělováno zpravidla čtyřem veřejným knihovnám a čtyřem knihovníkům za jejich přínos k rozvoji a modernizaci knihovnických a informačních služeb, za péči o literární dědictví a za jejich celkový významný podíl na kulturním, vzdělávacím i komunitním životě ve městech a obcích. Návrhy mohou podávat všichni občané starší 18 let, odborná veřejnost i zástupci samospráv […]

Čti více
13. 4. 2022
Zlínský kraj přispěje na stavební obnovu památek

Dotacemi v celkovém objemu 6 300 000 korun přispěje Zlínský kraj na obnovu 41 památkově hodnotných objektů. Finanční prostředky na obnovu 18 památek ve výši přesahující 2 miliony korun již byly schváleny, dotace pro dalších 23 akcí v celkovém objemu přes 4 miliony korun bude na základě doporučení rady rozdělovat zastupitelstvo. Podpořili jsme renovaci kulturních […]

Čti více
12. 4. 2022
Výzvy MŠMT na podporu volnočasových adaptačních skupin a jazykové kurzy pro děti cizinců migrujících z Ukrajiny

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo výzvu Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny 2022, která je zaměřena na podporu volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince od 3 do 15 let migrující z Ukrajiny, které pobývají v ČR. Účelem výzvy bude zejména podpořit adaptaci a socializaci ukrajinských dětí na české prostředí, podpořit rozvoj jejich […]

Čti více
4. 4. 2022
Připravované výzvy na podporu adaptačních aktivit ("šablony")

Ministerstvo školství připravuje zveřejnění dvou výzev na realizaci podpory rozvoje dovedností v českém jazyce na realizaci volnočasových adaptačních skupin pro děti cizince migrující z Ukrajiny. Výzvy budou zaměřené na snižování negativních dopadů spojených s válečným konfliktem. Z výzev budou podpořeny jazykové kurzy i adaptační skupiny realizované v souladu s podmínkami výzev v období od 1. […]

Čti více
4. 4. 2022
Důvěřuj, ale prověřuj – cyklus seminářů, kurzů a besed pro veřejnost a knihovníky

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Nadace OSF zvou v dubnu až červnu 2022 na přednášky z cyklu „Důvěřuj, ale prověřuj“, který je zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti. Denně se na nás hrne obrovské množství informací, mediálních manipulací a je důležité se v nich umět orientovat. Jsem ráda, že semináře jsou nejen pro veřejnost, […]

Čti více
1. 4. 2022
Ocenění žáků Zlínského kraje 2022

Zlínský kraj i letos vyhlašuje výzvu k ocenění žáků Zlínského kraje za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti. Ocenění je určeno žákům/žákyním SŠ, 2. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli v období od dubna 2021 do dubna 2022 mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti, a to v oblastech: humanitní, přírodovědné, technické (odborné), umělecké, sportovní, […]

Čti více
30. 3. 2022
Výstava a soutěž k příležitosti 430. výročí narození J. A. Komenského

V pondělí byla v Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě otevřena nová stálá expozice ´Na jevišti světa´, kterou muzeum připravilo k 430. výročí narození zakladatele moderní pedagogiky označovaného za učitele národů. Návštěvníci mohou zavítat na výstavu obřího leporela „Dějiny udatného českého národa“, připraveny jsou i akce pro školy a slavnostní týden uzavře v sobotu 2. […]

Čti více
24. 3. 2022
Evropská výtvarná přehlídka Evropa 2050

Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, W&ART a Česká centra v partnerství se Svazem měst a obcí ČR vyhlašují mezinárodní projekt: „Evropa, ve které chci žít. Evropa 2050“,  určený pro žáky ZŠ a dále studenty středních a vysokých škol z ČR i ze zahraničí. Hlavním cílem projektu je vytvořit prostor pro otevřený dialog s mladou generací a umožnit společné zamyšlení nad tématy, která […]

Čti více
22. 3. 2022
Výzva k předkládání návrhu pro uznání „Lidová stavba roku“

Rada Zlínského kraje v roce 2022 udělí uznání projektu „Lidová stavba roku“ za příkladnou obnovu stavby lidové architektury ve Zlínském kraji jako významný přínos k zachování kulturního dědictví. Uzávěrka přijímání návrhů je 30. dubna 2022. Zájemci mohou přihlásit stavby lidové architektury zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, ale také stavby, které v Ústředním seznamu kulturních památek […]

Čti více
17. 3. 2022
Informace k aktuální situaci ve školství

Zlínský kraj má ve školách jim zřizovaných k dispozici 303 míst k ubytování pro Ukrajince. V současné době je ubytováno v DM Střední školy hotelové a služeb Kroměříž 43 cizinců (18 žen, 28 dětí a 3 muži), organizuje město Kroměříž. V Bystřici pod Hostýnem je 31 míst v DM Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice […]

Čti více
16. 3. 2022
Rada projednala přidělení dotací na kulturní akce ve výši bezmála 3 milionů korun

V pondělí jsme s krajskými radními projednali rozdělení částky 2,936 milionu korun na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního významu. Jedná se o 66 aktivit a akcí, dalších 14 jsme doporučili ke schválení krajskému zastupitelstvu. Podpořili jsme akce napříč celým Zlínským krajem, které přispějí k obohacení kulturního života v našem kraji i k uchování a […]

Čti více
16. 3. 2022
Zlínský kraj přispěje na prevenci rizikového chování dětí a mládeže

Prevenci rizikových typů chování dětí a mládeže podpoří letos Zlínský kraj dotacemi v celkové výši 1,291 milionu korun. Dotační programy byly vypsané pro nestátní neziskové organizace i pro školy a školská zařízení. Co se týče škol (od mateřských po střední) a školských zařízení, podpořeno bylo 15 preventivních projektů za 626 tisíc korun. Přehled škol a […]

Čti více
7. 3. 2022
Nabídky a akce školských a kulturních organizací pro podporu Ukrajiny

Ve školách a školských a kulturních organizacích Zlínského kraje probíhá řada humanitárních akcí na pomoc Ukrajině. Velká vlna solidarity je obdivuhodná. Aby tato činnost byla koordinovaná a přehledná a abychom se mohli vzájemně podpořit a inspirovat, vytvořili jsme na portálu Zkola přehled nabídek a akcí škol, který budeme průběžně aktualizovat. Zapojené organizace k 7. 3. […]

Čti více
4. 3. 2022
Vzdělávání ukrajinských dětí a příručka pro školy v době katastrofické události

Ministr školství Petr Gazdík rozeslal ve čtvrtek 3. března školám dopis, ve kterém informoval o vytvoření speciálního portálu MŠMT k problematice Ukrajiny. Školy, ale i veřejnost, na něm najdou veškeré potřebné informace, včetně metodik a kontaktů. Součástí ministrova dopisu pro školy byly také dva materiály. Jedná se o stručný přehled, jak postupovat při přijímání dětí […]

Čti více
3. 3. 2022
Kultura i školy Zlínského kraje pomáhají

V současné době probíhá v naší zemi celá řada humanitárních akcí na pomoc Ukrajině, velká vlna solidarity je obdivuhodná! Krajské příspěvkové organizace  z oblasti školství a kultury se zapojily do pomoci, individuální i té systémové. Školy nabízí ubytování, stravu, řada z nich připravuje vzdělávací a zájmové aktivity pro děti a dospělé Pro okamžitou pomoc s […]

Čti více
2. 3. 2022
Well-being ve školství

Na dosahování výsledků vzdělávání a na úspěch každého ze žáků má vliv prostředí, ve kterém učení probíhá. Mělo by být v zájmu všech toto prostředí co nejlépe nastavit, uzpůsobovat, věnovat mu pozornost jako jednomu z výrazných faktorů ovlivňujících učení. S prostředím a kvalitou života ve školství je spojen pojem well-being jako podmínka pro optimální učení žáků, výkon […]

Čti více
28. 2. 2022
Hotovo! Zámek Kinských je opravený za téměř 120 milionu korun a otevírá se veřejnosti

Ve Valašském Meziříčí po třech letech končí rozsáhlá rekonstrukce zámku Kinských. Památka ve správě Muzea regionu Valašsko, jehož zřizovatelem je Zlínský kraj, otevře brány veřejnosti v pátek 11. března. Návštěvníci se mohou těšit na zajímavé výstavy, zbrusu novou multimediální expozici, doprovodné akce a oblíbené vzdělávací programy. Empírový zámek z 19. století kompletní rekonstrukci nutně potřeboval. […]

Čti více
21. 2. 2022
Zpráva o záchraně mrtvého. Další film podpořený Zlínským krajem chystá svou premiéru

Od 24. února si můžete zajít do kina na filmové představení Zpráva o záchraně mrtvého. Zlínský kraj vznik filmu podpořil částkou 2 miliony korun. O dotace mohou filmaři žádat i v letošním roce, žádosti kraj přijímá do 28. března. Zpráva o záchraně mrtvého je rodinné intimní drama, které se odehrává kolem otce ležícího v nemocnici […]

Čti více
21. 2. 2022
Další vzácný poklad ve Zlínském kraji. Pařez v Loučce skrýval přes 800 stříbrných mincí

Nesmírně cenný archeologický nález zkoumají odborníci Muzea regionu Valašsko. Žena se synem objevila v Loučce na Valašskomeziříčsku poklad obsahující 818 stříbrných mincí a kousky hliněné pokladničky. Poklad si na místě převzal archeolog muzea Samuel Španihel. Nález obsahoval fragmenty hliněné nádoby neznámé provenience a soubor mírně až silně korodovaných stříbrných mincí v počtu 818 kusů, z […]

Čti více
18. 2. 2022
Webinář k dotacím na kurzy sebeobrany pro žáky

Včera odpoledne se uskutečnil webinář k novému dotačnímu programu Zlínského kraje „Podpora sebeobrany žáků na základních školách“. Setkání se zúčastnili učitelé/učitelky a ředitelé/ředitelky více než dvaceti základních škol, kteří se seznámili s obsahovou i formální částí Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace. Děkuji kolegům z odboru školství za přípravu akce, poskytovatelům kurzů sebeobrany a […]

Čti více
16. 2. 2022
Kostel sv. Trojice ve Valašském Meziříčí: archeolog odkryl hroby z 19. století

Do další etapy vstoupila v uplynulých dnech rozsáhlá obnova areálu kostela sv. Trojice v centru Valašského Meziříčí. Památkově chráněný polodřevěný kostelík pochází z druhé poloviny 16. století. Zchátralý objekt prošel v letech 2018–2019 zásadní rekonstrukcí střechy, krovu i obvodových stěn. Kostel dostal nové gabionové základy, systém odvodnění obvodových zdí, elektroinstalaci a poplachový systém. Byly také […]

Čti více
7. 2. 2022
KOMenský v KOMiksu. Výstava o Učiteli národů tak trochu jinak

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zve na netradiční výstavu, která komiksovým způsobem zpracovává životní příběh Jana Amose Komenského. Její autoři – Klára Smolíková a Lukáš Fribrich zábavnou formou představují na 25 panelech život a dílo Učitele národů. Výstava je veřejnosti zdarma přístupná ve vstupní hale ústřední knihovny od 2. do 26. února 2022. Expozice […]

Čti více
2. 2. 2022
Středoškoláci se díky programu DofE připravují na budoucnost a výzvy moderního světa

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu Česká republika (DofE) je vzdělávací program pro všechny ve věku 14 až 24 let založený princem Philipem, který ve více než 130 zemích světa podporuje mladé lidi v cílevědomosti, angažovanosti a odhodlanosti. Usiluje o to, aby každý dostal šanci být #WorldReady, tedy připraven na budoucnost a všechny výzvy moderního světa. […]

Čti více
1. 2. 2022
Společné znaky vzdělávání v úspěšných základních školách

Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu týkající se společných znaků vzdělávání v úspěšných základních školách v České republice. Metodika šetření, které bylo realizováno v období od listopadu 2019 do října 2020 a pokračovalo v období měsíců dubna a května 2021, je založena na konceptu případových studií třinácti vybraných základních škol, v nichž byla provedena tematicky zaměřená […]

Čti více
19. 1. 2022
Požádejte si o dotace na podporu regionálních kulturních aktivit

Od pátku 21. ledna je možné podávat žádosti o dotaci v Programu na podporu kulturních akcí a aktivit regionálního významu. Cílem je rozvoj významných kulturních aktivit a akcí vztahujících se k místní komunitě Zlínského kraje. V prvním kole uvolní Zlínský kraj na podporu kulturních aktivit a akcí regionálního významu konaných od 1. ledna do 31. […]

Čti více
19. 1. 2022
Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání nominací na ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022. Ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Do nominací se může zapojit pedagogická i nepedagogická veřejnost, představitelé samospráv a další instituce a […]

Čti více
18. 1. 2022
Praktická příručka školního psychologa a databáze odborných pracovníků ve školství

Na konci roku 2021 vznikla publikace plná inspirací pro činnost psychologů a psycholožek ve školních poradenských pracovištích, do které jsem ráda napsala úvodní text. Příručka je zároveň jedním z výstupů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, který řeší jako jedno ze svých klíčových témat také podporu společného vzdělávání na školách. Rozšiřování […]

Čti více
14. 1. 2022
Cena pro inspirativní pedagogy Global Teacher Prize ČR otevírá letošní nominace

Od 10. ledna do konce února 2022 můžete nominovat učitelské osobnosti ze Zlínského kraje do letošního ročníku odborné ceny pro pedagogy působící na základních a středních školách. Jedná se o národní variantu zahraniční ceny Global Teacher Prize a jejím cílem je podpořit kvalitní pedagogy, napomoci redefinovat standardy učitelské praxe a zvýšit prestiž učitelského povolání. V […]

Čti více
13. 1. 2022
SMART aktivity, digitální technologie ve výuce, kariérové poradenství a rozvoj potenciálu každého žáka. To jsou hlavní témata pro akční plánování ve školství Zlínského kraje

Zlínský kraj na počátku ledna zahájil realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III). Jeho úkolem je zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích a v oblastech vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací. Výstupem dvouletého projektu bude dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání […]

Čti více
10. 1. 2022
Na podporu vzdělávacích kurzů v oblasti sebeobrany a reálné sebeobrany je připraveno 1,5 milionů korun z rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2022

Radou Zlínského kraje byl na jejím posledním zasedání v roce 2021 schválen dotační program MaS06-22 s názvem Podpora sebeobrany žáků na základních školách. Současně byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí o poskytnutí dotace včetně vzorové žádosti. Program v daném znění nebyl ještě nikdy v minulosti realizován, jedná se o pilotní verzi a je zaměřen na […]

Čti více
10. 1. 2022
Národní plán doučování: aktivity pokračují i v roce 2022

Doučování pokračuje v rámci Národního plánu obnovy. Důležité změny oproti podzimnímu programu doučování: nově možnost využít prostředky jen na individuální nebo skupinové doučování (již ne na aktivity socializačního charakteru), nově možnost využít prostředky na doučování všech žáků středních škol a konzervatoří (již nejen pro závěrečné ročníky). Většina parametrů zůstává podle podzimního nastavení: odměna pro doučující max. […]

Čti více
10. 1. 2022
Zlínský kraj vydal zpěvníky lidových písní

Zlínský kraj vydal již tři díly zpěvníku lidových písní, ve kterém jsou zahrnuty písně okresů Uherské Hradiště, Zlín a Vsetín. Čtvrtý díl písní z okresu Kroměříž je navržen do edičního plánu na letošní rok. Z velké části jsou to dosud nepublikované písně, kterými navazujeme na naše kořeny a stáváme se tak nositeli tradice. Hlásíme se […]

Čti více
10. 1. 2022
Výstava o baťovských principech v pořadech České televize

Už jste viděli nový spot 14|15 BAŤOVA INSTITUTU, který zve návštěvníky do expozice Princip Baťa: Dnes fantazie, zítra skutečnost Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně? Poběží v Česká televize až do 26. 2. a vidět ho můžete v pořadech Události v regionech, Dobré ráno nebo Sama doma. Další informace o expozici najdete na webu a sociálních […]

Čti více
6. 1. 2022
Zlínský kraj navýšil dotace na program Otevřené brány

Rada Zlínského kraje schválila nové podmínky programu Otevřené brány pro nadcházející tříleté období. Kraj současně navýšil dotaci na úhrady odměn pro průvodce, kteří budou návštěvníkům zdarma poskytovat výklad při exkurzích v kostelích, kaplích nebo synagogách. Od 24. ledna do 8. února budou moci vlastníci významných sakrálních staveb na území Zlínského kraje podávat žádosti o zařazení […]

Čti více
4. 1. 2022
Zlínský kraj dosáhl historického úspěchu v čerpání evropských dotací na modernizaci muzejních expozic

V roce 2019 tak mohla být dokončena příprava čtyř velkých projektů z Integrovaného regionálního operačního programu na území všech čtyř okresů Zlínského kraje. Následně proběhly veřejné soutěže na dodavatele a byly zahájeny stavby ve všech příspěvkových organizací, které jsou v plném proudu tak, aby byly postupně v letech 2021 a 2022 otevřeny pro širokou veřejnost. Muzeum Kroměřížska […]

Čti více
4. 1. 2022
Větší rovnost žen a mužů na trhu práce v roce 2022

Rovnosti mužů a žen v odměňování se věnuje systémový projekt Ministerstva práce a sociálních věcí „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“. Začíná nový rok a i letos máme příležitost posunout téma ve školství a kariérovém poradenství o trochu blíž k ideálnímu stavu. Věděli jste, že Gender […]

Čti více
3. 1. 2022
Čtenářství ve 21. století

Česká školní inspekce zveřejnila sekundární analýzu PISA 2018 věnovanou tématu čtenářství s důrazem na čtení elektronických textů. Úroveň čtenářských dovedností českých žáků je dána do souvislosti se strategiemi, které žáci využívají při procházení webových stránek a obecně při práci on-line, s důrazem na bezpečné chování na internetu a kritické myšlení. Pozornost je věnována také zájmu […]

Čti více
19. 12. 2021
Nová umělecká díla ve sbírkách muzeí Zlínského kraje

Od svého nástupu do funkce se snažím podpořit nákup sbírkových předmětů do paměťových institucí Zlínského kraje. Umělecká díla za více než 4 milióny korun se  podařilo nakoupit s pomocí Akvizičního fondu Ministerstva kultury. Dotace představovala 70 procent, Zlínský kraj doplatil dalších 30 procent. Do sbírek Muzea Kroměřížska tak přibyl například triptych Grál Václava Vaculoviče, o […]

Čti více
16. 12. 2021
Na rekonstrukci budovy Základní umělecké školy v Luhačovicích kraj přispěje více než 21 miliony

Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém pondělním zasedání schválilo dotaci ve výši 21 298 000 korun určenou na rekonstrukci sokolovny v Luhačovicích. Ta by se měla stát sídlem zdejší základní umělecké školy, které je kraj zřizovatelem. V Luhačovicích nemá kraj vlastní budovu vhodnou k provozu základní umělecké školy. V současné době  jsou obory rozptýlené, fungují často v improvizovaných podmínkách. […]

Čti více
14. 12. 2021
Monitoring výskytu rizikového chování ve Zlínském kraji za školní rok 2020/2021

Systém evidence preventivních aktivit, který je podporován MŠMT ČR, celorepublikově systémově zajišťuje evidenci realizovaných aktivit v oblasti prevence. Pro školní rok 2020–2021 ze získaných dat vyplynulo, že hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly: špatné vztahy mezi žáky (počet případů) 20,5 %, užívání tabáku (výskyt u počtu […]

Čti více
14. 12. 2021
Vyjádření České společnosti učitelů tělesné výchovy k současné situaci týkající se lyžařských kurzů

Nepřehledné a komplikovaně nastavené covidové podmínky letos školám zásadně ztěžují organizaci tradičních lyžařských kurzů. Dle hygienických opatření pro vzdělávací nebo zájmovou činnost totiž platí dětem ve věku od 12 do 18 let PCR test na sedm dní. Ve stravovacích službách už ale jen 72 hodin. Ubytovat se žáci mohou s negativním PCR testem na týden. […]

Čti více
13. 12. 2021
Gymnazisté z Holešova v jazycích porazili zbytek České republiky

Žáci kvinty z Gymnázia Ladislava Jaroše v Holešově zvítězili v celostátním kole online soutěže Jazykový WocaBee šampionát. Do čtvrtého ročníku Jazykového WocaBee šampionátu v České republice se zapojilo 22 328 žáků z 1821 tříd základních a středních škol. Po vítězství v okresním a krajském kole se šampióny České republiky v učení cizích jazyků stali žáci kvinty […]

Čti více
8. 12. 2021
Nedostatek učitelů a učitelek v České republice

Asociace krajů ČR připravila aktuální data ke stavu zajištění výuky na českých školách. Na portále Zkola najdete aktuální nabídku i poptávku zaměstnání ve školství ve Zlínském kraji. Z šetření MŠMT z roku 2019 vyplývá, že: učitele regionálního školství charakterizuje velmi vysoký průměrný věk 47,2 let. U žen je tento věk 47,0 let, u mužů 48,0 […]

Čti více
8. 12. 2021
Úspěšný projekt Otevřené brány: v letošním roce využilo bezplatný výklad průvodců více lidí než loni

Závěrečné hodnocení úspěšného projektu Otevřené brány se uskutečnilo v úterý on-line formou. V letošním roce využilo bezplatný výklad průvodců téměř 89 tisíc návštěvníků. Je potěšitelné, že ani špatná epidemiologická situace a mimořádná opatření v souvislosti s COVID-19 projekt neohrozily a naopak ve srovnání s loňským rokem byl zájem ještě vyšší, a to o 1493 návštěvníků […]

Čti více
7. 12. 2021
Držitelem ceny PRO AMICIS MUSAE 2021 je Josef Ruszelák

Cenu Zlínského kraje za kulturu PRO AMICIS MUSAE 2021 udělila Rada Zlínského kraje výtvarníkovi Josefu Ruszelákovi. Na cenu, které název lze přeložit jako Přátelům múz, bylo nominováno devět osobností kulturního života Zlínského kraje. Předání ceny se mělo uskutečnit na konci listopadu. Bohužel, vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci, čeká tento slavnostní akt na příznivější období. Panu […]

Čti více
6. 12. 2021
Výstava k Expedici Z101

Výstava k Expedici Z101 (africká část) byla zahájena 1. prosince 2021 v prostorách 3. etáže 21. budovy Zlínského kraje, kde bude k vidění do konce roku. Výstava obsahuje srovnávací fotografie z 1. cesty Hanzelky a Zikmunda napříč Afrikou a Expedice Z101, který vyrazila na svou cestu v dubnu 2021. Dvojice fotek z Tuniska, Egypta a […]

Čti více
4. 12. 2021
Fakulta humanitních studií zlínské univerzity získala prestižní ocenění EDUína

V letošním ročníku soutěže o cenu EDUína, která je každoročně udílena nejlepším projektům v oblasti inovace ve vzdělávání, si nejvyšší místo vysloužil projekt s názvem Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám i rodinám, který zpracoval Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Ročník 2021 byl specifický a tematicky zúžen na reflexi pandemické […]

Čti více
1. 12. 2021
Aktuální informace pro základní a střední školy ve Zlínském kraji

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo informace k možnosti přihlášení k RT-PCR testování v období od 6. 12. 2021 do 28. 2. 2022, aktualizaci údajů předaných v rámci mimořádného šetření COVID 5 – vyčíslení počtu testovaných dětí a žáků. Možnost přihlášení k RT-PCR testování pro období od 6. prosince 2021 do 28. února 2022 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje o možnosti poskytnutí dalších finančních prostředků státního […]

Čti více
29. 11. 2021
EDUína 2021: cena za inovace ve vzdělávání

Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké nerovnosti ve vzdělávání a pandemie Covid-19 tuto situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen velmi omezeně. Kde se dařilo nerovnostem úspěšně […]

Čti více
26. 11. 2021
Česká komora architektů vystavuje ve Zlíně nejlepší díla české architektury

Návštěvníci 14|15 BAŤOVA INSTITUTU mohou opět po roce zhlédnout výstavu nejlepších děl české architektury oceněných v nejvýznamnější české architektonické soutěži Česká cena za architekturu 2021. Letošní ročník představí třicítku nominovaných prací. Hlavní cenu získali Miroslav Pospíšil a Martin Karlík z kanceláře atelier-r za návrh rekonstrukce paláce hradu Helfštýna. Výstava je k vidění do 31. prosince […]

Čti více
25. 11. 2021
Aktuální covid informace ze školství Zlínského kraje

Momentálně máme v izolaci 1179 žáků, 210 pedagogů a 16 THP pracovníků. Počet řešených škol je 344. Celkem 155 clusterů, z toho 9 x MŠ, 105 x ZŠ, 40 x SŠ a 1 x DD. VS = 55 škol (2 x MŠ, 33 x ZŠ, 9 x SŠ a 1 x DD), ZL = 55 […]

Čti více
24. 11. 2021
Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce se snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Vedle samotných informací o výsledcích v mezinárodním kontextu připravuje a zve­řejňuje také publikace s uvolněnými testovými úlohami, které byly v daném šetření po­užity. Tyto úlohy totiž mají výrazný didaktický potenciál a mohou být zajímavou didaktickou inspirací zejména pro učitele, kteří […]

Čti více
23. 11. 2021
„Housenka“ od Kurta Gebauera oživí veřejný prostor Baťova institutu

Dnes byla před 14. budovou 14|15 BAŤOVA INSTITUTU instalována „Housenka raného kapitalismu“ od českého výtvarníka Kurta Gebauera. Toto prostorové umělecké dílo na čas ozvláštní bývalý tovární areál, který se stal v posledních letech hojně navštěvovanou součástí centra Zlína. Socha vznikla ve Zlíně v roce 2001 u příležitosti výstavy Kurta Gebauera a jeho studentů, později byla […]

Čti více
23. 11. 2021
Zlínský kraj vytváří databázi odborníků pro podporu školních poradenských pracovišť

Projekt Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje řeší, jako jedno ze svých klíčových témat, také inkluzi. V roce 2019 tak vznikl dokument Školská inkluzivní koncepce kraje (ŠIKK), která vymezila hlavní cíle na období let 2020-2021. Na zpracování tohoto dokumentu se podílelo několik desítek odborníků z různých oblastí, kterých se problematika společného vzdělávání […]

Čti více
19. 11. 2021
Vláda schválila pravidelné testování ve školách

Vláda schválila pravidelné testování ve školách. Paradoxně poté, co jsme se před dvěma dny dozvěděli, že testování ve školách pokračovat nebude. Je to obrat o 180 stupňů , ale obrat dobrým směrem. Testování ve školách smysl má. Velký problém  ale vidím v tom, že jsou prodlevy mezi tím, než se žák, který je ve škole […]

Čti více
18. 11. 2021
Nejlepší truhlář Zlínského a Jihomoravského kraje studuje na SŠNO Bystřice pod Hostýnem

Minulou středu se v Masarykově střední škole Letovice uskutečnilo regionální kolo celostátní soutěže učňů oboru Truhlář pro Zlínský a Jihomoravský kraj vyhlašované Klastrem českých nábytkářů s názvem Mistrovství České republiky oboru Truhlář. Devátého ročníku soutěže se zúčastnilo 22 nejschopnějších žáků oboru 33-56-H/01 Truhlář z 11 středních škol Jihomoravského a Zlínského kraje. Každá škola byla zastoupena […]

Čti více
16. 11. 2021
Informační covidové nejasnosti ve školách

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR připravilo infoleták, jehož primárním cílem je usnadnit a zpřehlednit komunikace škol se zákonnými zástupci. V letáku najdete: kdo nařizuje protiepidemická opatření nařizování a ukončování karantény vydávání OČR podmínky pro povinnou distanční výuku Více informací najdete na webu Edu.cz.

Čti více
16. 11. 2021
Pomáhejme onkologii: benefiční koncert v Baťově institutu

Aktualizace!! Koncert z epidemiologických důvodů zrušen !! Ve čtvrtek 18. listopadu od 18.00 hodin se v kavárně 14|15 BAŤOVA INSTITUTU uskuteční pod mou záštitou benefiční večer pro onkologii spojený s vernisáží výstavy Zde žijí lvi cestovatele a fotografa Richarda Jaroňka a s hudebním vystoupením písničkáře Vojty Kiďáka Tomáška. Umění pomáhá. Psychicky vždy a tentokrát pomůže […]

Čti více
15. 11. 2021
Dřevo, kov a keramika, srdce lidem odemyká

Do konce listopadu jsou v galerii domu kultury Elektra prezentovány maturitní a ročníkové práce žáků Střední odborné školy Luhačovice oborů uměleckých řemesel: - Design a tvorba keramiky (umělecký keramik) - Design a zpracování kovů (umělecký kovář) - Design a zpracování dřeva (umělecký truhlář, řezbář). Na výstavě s názvem „Dřevo, kov a keramika srdce lidem odemyká" […]

Čti více
15. 11. 2021
Rozum versus cit²: nová výstava v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně

Zítra od 17 hodin se v Krajské galerii výtvarného umění ve Zlíně uskuteční vernisáž očekávané výstavy Rozum versus cit². Jedná se o pokračování výstavy ve spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, která mapuje historii zlínského průmyslového designu a představuje toto téma netradičním a inovativním způsobem. Tentokrát se návštěvníci seznámí blíže s obdobím 1959 až […]

Čti více
15. 11. 2021
Setkání krajské rady se starosty obcí ze Zlínského kraje

Setkání se uskutečnilo ve čtvrtek 11. listopadu v Luhačovicích. Starostové se zde dozvěděli důležité informace a novinky ze zdravotnictví, dopravy, sociální oblasti, kultury, školství či cestovního ruchu. Moje dva příspěvky se týkaly informací o aktivitách kraje směrem k základním a mateřským školám a informací o dotačních titulech a oceněních, které poskytuje kraj a které pomáhají […]

Čti více
12. 11. 2021
Děti by měly být už od předškolního vzdělávání vedeny k tomu, aby uměly vnímat své schopnosti a na nich v budoucnu stavět

Až 80 procent lidí nevyužívá své silné stránky a “běží” jen na 20 procent svého potenciálu. Mnohdy lidé své schopnosti ani neznají, proto je nemohou uplatnit. Jak pomoci dětem zjistit jejich silné a slabé stránky? Jak je motivovat? Kam patřím podle typologie lidí a jakou roli mám v týmu? Právě na tyto otázky byl zaměřen […]

Čti více
12. 11. 2021
Mladí fotografují památky 2022

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska vyhlásilo další ročník soutěže „Mladí fotografují památky“ pro rok 2022 s uzávěrkou 20. března 2022. Soutěž je učena pro žáky a studenty základních a středních škol, kteří do sekretariátu Sdružení zašlou fotografie, které budou vyjadřovat hlavní myšlenky Dnů evropského dědictví. Celá akce má podpořit zájem a znalosti našeho […]

Čti více
10. 11. 2021
Uznání Lidová stavba Zlínského kraje letos získala venkovská usedlost v Karolince - Raťkově

Lidovou stavbou Zlínského kraje pro rok 2021 byla vyhlášena venkovská usedlost v Karolince - Raťkově, a to Rodový shluk Orságů – Chalupy Pod šenkem č. p. 285. O obnovu objektu se zasloužila jeho majitelka Petra Kňourková. Stavba tak díky tomu nyní může sloužit k trvalému i příležitostnému bydlení. Paní Kňourková převzala včera ocenění v prostorách krajského úřadu […]

Čti více
9. 11. 2021
Aktuální informace ze školství ke covidové situaci

Včera jsem jednala se zástupci Krajské hygienické stanice o situaci ve školách. Problémy jsou 2️⃣. V některých školách dochází ke kumulaci izolací žáků a žáci tak tráví řadu dní na distanční výuce, přestože jsou “negativní”. A druhým problémem jsou nedostatečné možnosti pro PCR testování, které je podmínkou návratu žáka zpět do výuky. Upozorňuji, že oba […]

Čti více
8. 11. 2021
Někdo to rád sušené. Muzeum zve na výstavu valašských odrůd ovoce

Výstava o historii sušení ovoce na Valašsku s názvem Někdo to rád sušené je od poloviny září  až do konce ledna 2022 k vidění v Muzeu regionu Valašsko na zámku Vsetín. Od čtvrtku 11. do neděle 14. listopadu si můžete prohlédnout také krajové odrůdy ovoce. Vystaveny budou desítky tradičních i novošlechtěných odrůd ovoce pěstovaných na […]

Čti více
5. 11. 2021
Chceme udržet školy v chodu a s prezenční výukou. Kraj zajistil distribuci antigenních testů pro školy

V příštím týdnu proběhne preventivní testování na covid-19 ve školách v okresech Zlín, Kroměříž a Vsetín. Zlínský kraj zajistil distribuci 58 150 kusů antigenních testů do zasažených okresů prostřednictvím hasičů. Ve shodě se školskou komisí Asociace krajů ČR považuji za klíčové, aby byla na školách a školských zařízeních udržena prezenční výuka. Na pondělním mimořádném jednání […]

Čti více
4. 11. 2021
Středeční Veletrh práce a vzdělávání nabídl pestrou přehlídku škol a firem

Ve zlínském Kongresovém centru se 3. listopadu uskutečnil Veletrh práce a vzdělávání, jehož cílem bylo pomoci žákům a rodičům s volbou vzdělávací dráhy a s orientací mezi středními školami Zlínského kraje. Na akci pořádané Krajskou hospodářskou komorou ZK ve spolupráci se Zlínským krajem se představilo přes 70 vystavovatelů. Dopolední program byl určen pro skupinové prohlídky […]

Čti více
1. 11. 2021
Co platí ve školství od 1. listopadu

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v návaznosti na jednání vlády ČR dne 20. 10. 2021 a 25. 10. 2021 vydalo další mimořádná opatření. Ve Zlínském kraji máme k dnešnímu dni 385 žáků, 89 zaměstnanců covid pozitivních, z toho 84 pedagogů. Hlavní změny od 1. listopadu 2021: v restauracích a dalších podnicích musí personál kontrolovat u […]

Čti více
30. 10. 2021
Ve Zlíně se uskuteční Veletrh práce a vzdělávání

Máte děti v osmé nebo deváté třídě a přemýšlíte společně, jakou střední školu zvolit pro další studium? Ve středu 3. listopadu od 9 do 19 h přijďte do zlínského Kongresového centra, které bude hostit Veletrh práce a vzdělávání. Přehlídku středních škol a zástupců výrobních firem pořádá Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci se Zlínským […]

Čti více
29. 10. 2021
Jsem laskavec 2021

Zapojte se do oslav Světového dne laskavosti a zjistěte, jaké to je, když druhým uděláte radost dobrým skutkem! Do pátého ročníku happeningu se mohou přihlásit třídy, spolky, zájmové kroužky, skupiny dětí z dětských domovů nebo kamarádi ve věku 3-18 let z celé České republiky. Stačí si vybrat dobrý skutek a zaregistrovat se na webu Laskavost.cz. […]

Čti více
26. 10. 2021
Inspirační burza výstupů ke čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji

V pondělí se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy ke čtenářské gramotnosti z kavárny 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně. Akce se zúčastnila čtyřicítka posluchačů z řad pedagogických pracovníků všech druhů a […]

Čti více
25. 10. 2021
Podzimní přednáškový cyklus v knihovně představí Česko jako velmoc historických zahrad a parků

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně zahájí ve středu 27. října přednáškový cyklus věnovaný historickým zahradám a krajinářským parkům České republiky. Přednášet bude Lenka Křesadlová z Národního památkového ústavu v Kroměříži, kterou v prosinci doplní její kolega archeolog Jiří Janál. Historické zahrady a parky jsou kouzelným světem plným příběhů. Ještě v devatenáctém století byla zahrada považována za vrcholné umělecké […]

Čti více
22. 10. 2021
KTIC zve příští úterý na Týden turistických informačních center ČR

Krajské turistické informační centrum (KTIC), které vzniklo nově ve Zlíně v květnu letošního roku, se poprvé zapojí v úterý 26. října do akce Týden turistických informačních center ČR. Tu vyhlašuje Asociace turistických informačních center České republiky. Smyslem akce je představit činnost informačních center široké veřejnosti. Turistická informační centra poskytují široké spektrum informací a služeb pro návštěvníky, […]

Čti více
21. 10. 2021
Dny otevřených dveří na středních školách ve Zlínském kraji

Jednou to přijít musí. Skončí část života našich dětí spojená s povinnou školní docházkou, kdy se moc samostatně rozhodovat nemohly a možná ani nebylo o čem. Nyní nastává čas popřemýšlet, co a jak v životě dál. Výběr střední školy je jedním z důležitých mezníků života a může hrát zásadní roli v kariéře. Pro mnoho žáků […]

Čti více
20. 10. 2021
Kariéroví poradci a poradkyně se připravují na kvalifikační zkoušku

Desítka školních kariérových poradců se zahájila vzdělávání v přípravném kurzu pro složení profesní kvalifikace Kariérový poradce pro vzdělávací a profesní dráhu. Účastníci ve školním roce 2021/2022 v deseti navazujících setkáních získají teoretické i praktické znalosti a dovednosti z oblasti kariérového poradenství, jejichž osvojení je předpokladem pro složení zkoušky profesní kvalifikace dle Národní soustavy kvalifikací (NSK). […]

Čti více
19. 10. 2021
Inspirační burza výstupů k matematické gramotnosti ve Zlínském kraji

Včera se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje matematické gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy k matematické gramotnosti z otrokovického Experimentaria, který zajistil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Akce se zúčastnila […]

Čti více
18. 10. 2021
Patnáctá budova 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ožije studentskými videoprojekcemi

Již tradiční projekt Zlín uprostřed světa představí nové projekce studentů Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati. Oblíbený studentský videomapping se uskuteční na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve čtvrtek 21. října od 20 hodin. Akce se koná za každého počasí a vstup je zdarma. V téměř dvaceti audiovizuálních projekcích budou představena témata významných výročí, a to […]

Čti více
8. 10. 2021
Krajská rada jmenovala nové ředitele ve školství

Včera jsem předala jmenovací dekrety dvěma novým ředitelům. Pavlu Krůželovi ze Základní školy Halenkov 25 a Norbertu Svačinovi ze Základní umělecké školy Zdounky. Blahopřeji a těším se na setkávání a spolupráci v dalším období!

Čti více
8. 10. 2021
Kulturní organizace Zlínského kraje získaly téměř 5,5 miliónu korun z dotací ministerstva kultury

Na automatizaci poboček, jejich vybavení RFID technologiemi a prezentační technikou získala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v letošním roce téměř 700 tis. Kč z dotací Ministerstva kultury ČR. RFID technologie, tedy systém radiofrekvenční identifikace pomocí elektromagnetických vln byla zavedla Krajské knihovně Františka Bartoše již při vzniku 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Díky šikovnosti pracovníků knihovny se […]

Čti více
8. 10. 2021
Zlínská průmyslovka má nový CNC soustruh pro výuku

Střední průmyslová škola polytechnická – Centrum odborné přípravy Zlín zařazuje do výuky odborného výcviku strojírenských oborů novou počítačem řízenou techniku. CNC soustruh v hodnotě 1 094 883 korun bude využíván nejen středoškoláky ve výuce oboru Obráběč kovů a Mechanik seřizovač, ale i pro vzdělávací aktivity žáků základních škol. Zlínský kraj dlouhodobě podporuje propojení mezi sférou […]

Čti více
7. 10. 2021
Kraj ocenil nejlepší knihovny a knihovníky roku 2021

Zlínský kraj a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně i v letošním roce ocenily práci veřejných knihoven ve Zlínském kraji, přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich mimořádné počiny. Slavnostní ceremoniál se uskutečnil včera odpoledne v sídle kraje. Celkem bylo přijato 16 nominací od starostů obcí, ředitelů a vedoucích knihoven i odborné […]

Čti více
5. 10. 2021
Zlínské salony 1936–1948

Historie Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně je spjata s tradicí Zlínských salonů – přehlídek soudobého československého umění, pořádaných firmou Baťa v letech 1936–1948. Založil je Jan Antonín Baťa, který byl mecenášem kultury a umění a dlouhodobě usiloval o vytvoření stálé umělecké galerie ve Zlíně. První salony si nyní můžete připomenout retrospektivní výstavou, která bude […]

Čti více
4. 10. 2021
Týden knihoven startuje! Ode dneška je opět otevřená knihovna v Malenovicích

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes otevřela téměř po roce uzavření svou druhou největší pobočku – Obvodní knihovnu v Malenovicích. Rekonstrukce je dobrým příkladem spolupráce Statutárního města Zlína a Zlínského kraje. Město, jako vlastník budovy financovalo rekonstrukci, kraj podpořil nákup prezentační techniky, na kterou knihovna získala prostředky z programu VISK 3. Úprava knihovny, kterou […]

Čti více
1. 10. 2021
Zlínský týden knihoven 2021

První říjnový týden už tradičně patří knihovnám. Do celostátní akce se zapojuje i zlínská knihovna, která Týdnem knihoven odstartuje říjen nabitý akcemi. Těšit se můžete na LiStOVáNí, korespondenci Václava Havla nebo registraci prvňáčků zdarma. Co dalšího se bude dít v příštím týdnu? V pondělí 4. října v 10.30 zahájí studenti Virtuální Univerzity třetího věku v […]

Čti více
30. 9. 2021
Zlínský kraj zavádí systém, který pomocí tabletů a čteček urychlí a zjednoduší inventarizaci sbírek

Evidenční systém sbírkových předmětů (ESSP), který pilotně vyvíjí Zlínský kraj, postoupil do další fáze. Systém umožňuje moderní inventarizaci sbírkových předmětů s využitím tabletů a čteček čárových kódů, přičemž výsledky inventarizace samotné a další zjištěné skutečnosti o inventarizovaných předmětech jsou synchronizovány přímo do centrální databáze. Školení je součástí digitální transformace probíhající v našich příspěvkových organizacích. Tento, v […]

Čti více
29. 9. 2021
Stavíme budoucnost aneb inspirujeme se přírodou

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město pořádá ve dnech 1. a 2. října dvoudenní akci Stavíme budoucnost aneb inspirujeme se přírodou. I v čase zavřených škol a dnů v nejistotě, které ovládly naše životy v minulém roce, vznikaly zajímavé nápady. Jeden z nich se chystají představit formou veřejné akce právě ve Starém Městě. Škola […]

Čti více
24. 9. 2021
Vyhlášení příjmu nominací

Rada Zlínského kraje v pondělí schválila výzvy k předkládání nominací na krajský titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ a na zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“. Titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje" bude v roce 2022 udělen již po jedenácté maximálně třem osobám s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, […]

Čti více
23. 9. 2021
Luhačovická střední škola postoupila do celostátní soutěže "Boj s pandemií"

Erika Zerzánová a Damián Havel ze Střední odborné školy Luhačovice získali ocenění v krajském kole výtvarné přehlídky s názvem ”Boj s pandemií", kterou vyhlásila Univerzita Karlova, Slovenský inštitút v Prahe, Česká centra a spolek W&ART z.s. v partnerství se Svazem měst a obcí České republiky, pod záštitami předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radka Vondráčka, […]

Čti více
22. 9. 2021
Žáci a žákyně se zapojují do dění ve společnosti a v našem kraji

Včera jsem měla možnost pozdravit zástupce Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje, kteří se potkali “naživo” po dlouhé covidové pauze a volili nové předsednictvo. Krajský parlament dětí a mládeže Zlínského kraje je apolitický samosprávný orgán žáků a studentů ze škol a gymnázií nacházejících se v našem kraji. Prohlubuje spolupráci mezi dětmi, mládeží a dospělými […]

Čti více
21. 9. 2021
Podpora řemesel v odborném školství

Zlínský kraj se neustále snaží hledat možnosti a cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“, prostřednictvím kterého chceme zvýšit motivaci, zájem žáků a jejich rodičů o studium řemeslných oborů. Od roku […]

Čti více
21. 9. 2021
Dětem z potřebných rodin přispěje kraj na obědy

Obědy do škol je projekt zacílený na děti ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi. Ve Zlínském kraji se podpora týká 176 dětí z 31 základních a mateřských škol, většina dětí pochází ze škol umístěných ve městech. Celková výše dotace ve školním roce 2021/2022 činí 1 099 182 […]

Čti více
20. 9. 2021
Valašskomeziříčské gymnázium slaví 150 let

V pátek 1. října 2021 uplyne 150 let od okamžiku, kdy zahájilo výuku Gymnázium Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Založení prvního českého gymnázia na Valašsku, které je zároveň čtvrtým nejstarším českým gymnáziem na Moravě, bylo významným krokem pro rozvoj zdejšího regionu a v průběhu let prošly jeho branami tisíce úspěšných absolventů. Výroční oslavy se uskuteční […]

Čti více
14. 9. 2021
Národní plán doučování nabízí školám praktickou pomoc

Pomocnou ruku všem žákyním a žákům a jejich rodičům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, nabízí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi. Doporučuji navštívit webové stránky Národního plánu doučování Doucovani.edu.cz, které představují praktického průvodce a inspiraci pro ředitele, pedagogy, doučující i rodiče. Aktuálně […]

Čti více
13. 9. 2021
Další objevený poklad na Zlínsku. Tentokrát jej našla fenka Máša

Jeden z nejcennějších archeologických nálezů v historii našeho regionu zkoumají odborníci Muzea regionu Valašsko. Hliněný hrneček plný stříbrných pražských grošů ze 14. století odevzdal muž, který poklad objevil spolu s přáteli na procházce se psem v obci Ústí začátkem srpna. Rozebírání pokladu se uskutečnilo ve středu 8. září. Konzervátor muzea z nádobky postupně vyjmul 374 […]

Čti více
13. 9. 2021
Zlínská architektura na Pražském hradě

Výstava „Česká architektura od secese k dnešku“ je nejrozsáhlejší výstavou moderní architektury v českých zemích za posledních 20 let. Vidět ji můžete v Jízdárně Pražského hradu do konce října. Díky Ladislavě Horňákové, kurátorce Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně, jsou fotografie a modely staveb významných architektů, kteří působili ve Zlínském kraji, současně i originální pozvánkou […]

Čti více
9. 9. 2021
Ředitelé muzeí a galerií Zlínského kraje se setkali s ministrem kultury

Dnes se za účasti ministra kultury Lubomíra Zaorálka, předsedkyně Asociace muzeí a galérii ČR Ireny Chovančíkové uskutečnilo zasedání Zlínské sekce Asociace muzeí a galerií.  V prostorách Zámku Vsetín se potkali zástupci muzeí a galerií Zlínského kraje. Na programu byla koncepce rozvoje muzejnictví, dotační politika, problém financování výzkumu a výzkumných institucí, postavení muzejní edukace. „Souhlasím, že […]

Čti více
9. 9. 2021
Mistři tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje 2021: Jiří Galuška, Anna Krocová a Jan Vysloužil

Titul Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje převzala v úterý 7. září v Uherském Hradišti trojice tvůrců Jiří Galuška z Ostrožské Nové Vsi, Anna Krocová z Vizovic a Jan Vysloužil z Rudic. Získání titulu je kromě finanční odměny ve výši 10 tisíc korun také významným oceněním za mimořádné umění a píli. Nositelé mohou užívat na […]

Čti více
8. 9. 2021
Nový školní rok. Co školy připravují pro své žáky?

Je to velmi pestré, ve školách intenzivní přípravy začaly už ve druhé polovině prázdnin. Pedagogové se vzdělávali v různých oblastech. Bezpečnost práce, ICT a nástroje pro distanční výuku, na kroměřížské pedagogické škole se například vyučující zúčastnili školení s názvem Líný učitel nebo kurzu o vzdělávání dětí cizinců. Jinde spojili nezbytné provozní činnosti před zahájením školního roku s […]

Čti více
6. 9. 2021
Zlínský salon mladých 2021: Země pod nohama

Výstava Zlínského salonu mladých 2021 s podtitulem Země pod nohama představuje mladou generaci umělců z České a Slovenské republiky a je k vidění ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU a také v Památníku Tomáše Bati od 8. září do 31. října. Na přehlídce se objevují díla třinácti autorek, autorů a skupin a představuje témata, která v tvorbě […]

Čti více
5. 9. 2021
Charitativní koncert pomohl potřebným

Ve čtvrtek se uskutečnil tradiční charitativní koncert Filharmonie pod širým nebem, který uzavřel nabitou letní sezónu ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. Večer zahájili houslista Marco Čaňo s kapelou Cover Paradise, poté zlínská filharmonie pod vedením dirigenta Chuheie Iwasakiho zahrála skladby Petra Iljiče Čajkovského (polonézu z opery Evžen Oněgin, část suity z Labutího jezera a Italské capriccio) […]

Čti více
3. 9. 2021
O moderní školní poradenské pracoviště je zájem

Poslední srpnové pondělí se ve Zlíně uskutečnila krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť a pedagogické pracovníky s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce byla pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Sedmdesátka účastníků se sešla v přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem […]

Čti více
2. 9. 2021
Na Lukově byl nalezen poklad

Více než 400 stříbrných mincí ze 14. století obsahuje poklad, který objevili dva muži v lesích nedaleko hradu Lukova. Nalezené mince nyní ošetřují a zkoumají odborníci ze zlínského muzea. Podle odborníků z našeho muzea mnoho mincovních nálezů v oblasti východní Moravy není, jsme tedy všichni za tento nový nález nesmírně rádi, neboť nám pomůže nahlédnout […]

Čti více
1. 9. 2021
Slavnostní zahájení nového školního roku

Máme tady první školní den roku 2021/2022! Dopoledne jsem navštívila Gymnázium a Jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Zlín a setkala se s žáky a žákyněmi prvních ročníků včetně těch nejmladších z primy. A také s vedením školy a redaktory školní televize. Ať se daří a letošní rok je mnohem lepší než ten minulý. […]

Čti více
1. 9. 2021
Charitativní koncert na závěr cyklu open air letních koncertů

Ve čtvrtek 2. září bude 14|15 BAŤŮV INSTITUT hostit charitativní koncert Filharmonie pod záštitou mou a statutární náměstkyně hejtmana zlínského kraje Hany Ančincové. !! Koncert se kvůli počasí uskuteční v Kongresovém centru ve Zlíně !! Zlínský symfonický orchestr, který v srpnu odehrál cyklus koncertů Open air léto, uzavře letní sezónu tímto již tradičním koncertem. Pod […]

Čti více
31. 8. 2021
Hvězdárna Valašské Meziříčí se zapojila do kosmického projektu Slavia

Lidstvo se začíná potýkat se surovinovou krizí. Co mohl, to člověk za použití dostupných technologií z hlubin Země z velké části vytěžil. Nyní je nucen poohlédnout se po zdrojích surovin mimo rodnou planetu. Napomoci při tom má první výlučně český kosmický projekt s názvem SLAVIA, v němž se okolo brněnské společnosti SAB Aerospace soustředila skupina tuzemských […]

Čti více
30. 8. 2021
Zlínská gastro škola je po rekonstrukci připravená na nový školní rok

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín prošla rekonstrukcí. Rekonstrukce byla rozdělena na dvě etapy, celkové náklady byly původně vyčísleny na více než 17 milionů korun. Nakonec se podařilo náklady snížit na částku 14,2 milionů korun. Škola má nová okna, prosklené stěny a vstupní dveře s tepelně technickými parametry odpovídajícími platným normám a je připravena na […]

Čti více
26. 8. 2021
Testování dětí a žáků ve školách

Ve školách proběhne preventivní screeningové testování dětí a žáků s frekvencí 3krát po sobě. První test se provede 1. září 2021, nebo pokud škola rozhodne, tak se první test provede druhý den školního vyučování (možnost ředitele školy rozhodnout o začátku testování druhý den školního vyučování se týká pouze přípravných tříd, přípravných stupňů, prvních tříd a […]

Čti více
14. 8. 2021
Závěr prázdnin? Hledejte poklad v muzeu

Velký úspěch slaví letos prázdninová hra Muzea regionu Valašsko nazvaná Letní dobrodružství v muzeu. Děti i dospělí při návštěvě zámku Vsetín, zámku Lešná u Valašského Meziříčí a Hvězdárny Vsetín pátrají po pokladu. Odnést si mohou zajímavou odměnu i skvělý zážitek pro celou rodinu. Jedná se o klasickou pátrací hru, během níž řešíte úkoly a hledáte […]

Čti více
13. 8. 2021
Vědecký tábor v otrokovickém Experimentariu byl věnován významným osobnostem a jejich objevům

Střední průmyslová škola Otrokovice tento týden uspořádala příměstský vědecký tábor v místním Experimentariu. Bohatý a vědecky založený program zabavil děti v době prázdnin a zároveň přispěl k rozvoji jejich vědeckého poznání světa kolem nás. Tábor se uskutečnil od 9. do 13. srpna. Třicítka dětí ve věku 6-14 let se celý týden věnovala zábavné fyzice, matematice […]

Čti více
10. 8. 2021
Templářské slavnosti: zažijte kouzlo středověku

V sobotu 14. srpna se na vsetínském zámku a hvězdárně uskuteční 11. ročník Templářských slavností. Oblíbená akce vzdává hold rytířům templářského řadu, kteří vlastnili vsetínské panství na přelomu 13. a 14. století a měli velký podíl na tehdejším významném rozvoji oblasti. Těšit se můžete na vystoupení historických šermířů, ukázky dobové kuchyně, koncert středověké hudby, šprýmy […]

Čti více
9. 8. 2021
Pozorování Perseid ve Zlínském kraji

Nádhernou nebeskou podívanou v podobě meteorů z nejznámějšího roje Perseid budete moci sledovat ve čtvrtek 12. srpna na Hvězdárně Vsetín nebo Hvězdárně Valašské Meziříčí. Hvězdárna Vsetín pořádá mimořádné pozorování každoročně až 12. srpna, kdy dosahuje jejich koncentrace na obloze maxima. Akce s názvem Noc padajících hvězd proběhne od 21.30 do 23.30 hodin. Více informací najdete […]

Čti více
6. 8. 2021
Prázdninové projížďky autobusem za baťovskou architekturou

V srpnu máte jedinečnou příležitost originálním způsobem poznat baťovskou architekturu města Zlín. A to při komentované projížďce autobusem. Projížďka není jen pro turisty/turistky, ale zažít ji můžete i vy, kdo jste místní. Termíny jsou pouze dva, a to 18. nebo 25. srpna 2021 od 17 hodin. Svůj lístek lze zakoupit už nyní  na recepcích 14|15 […]

Čti více
4. 8. 2021
Prázdniny v muzeu pro malé i velké

Celý srpen si mohou návštěvníci Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně vybírat z pestrého prázdninového programu pro děti i dospělé. Připraveny jsou zajímavé akce „pod střechou i v terénu“, a to jak ve Zlíně, tak na hradě v Malenovicích a v Muzeu luhačovického Zálesí. Tvořivé dílny v muzeu 4. srpna - Do parných dnů s péřovým […]

Čti více
3. 8. 2021
Koncerty zlínské filharmonie na platformě 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

14|15 Baťův institut ve spolupráci s Filharmonií Bohuslava Martinů připravil v srpnu sérii koncertů převážně klasické hudby. Zpestřete si léto skvělým hudebním zážitkem na čerstvém vzduchu a v architektonicky inspirativním prostoru. Přehled koncertů: 5. srpna Tomáš Netopil (jeden z nejoceňovanějších českých dirigentů současnosti), sólista Matteo Hager (talentovaný osmnáctiletý houslista, zahraje Cigánské melodie od P. Sarasateho), […]

Čti více
27. 7. 2021
Archeolog Muzea regionu Valašsko zkoumá náměstí ve Valašském Meziříčí

Zajímavé výsledky přinesl záchranný archeologický průzkum, který provádí Muzeum regionu Valašsko v rámci revitalizace náměstí ve Valašském Meziříčí. Archeolog Samuel Španihel odkryl zachovalou barokní dlažbu a zatím neznámý objekt, kterým by mohla být středověká stavební konstrukce ze 14. až 15. století. Muzeum regionu Valašsko je příspěvkovou organizací Zlínského kraje. Jsem ráda, že se muzeu podařilo […]

Čti více
21. 7. 2021
Krajská rada jmenovala nového ředitele ve školství

V úterý jsem předala jmenovací dekret Petru Bělaškovi z Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy ekonomické Zlín. Blahopřeji a těším se na setkávání a spolupráci v dalším období!

Čti více
20. 7. 2021
Žáci a učitelé SŠNO Bystřice pod Hostýnem předvedli veřejnosti svůj um

Ve dnech 10.–11. července pořádal Spolek Přílepy - náš domov v areálu zámeckého parku tradiční třetí ročník sympozia „Řezbáři v Přílepích“. Celým parkem zněl zvuk motorových pil, údery dlátek a vše doprovázela vůně dřeva. Nebylo to poprvé, kdy žáci a učitelé Střední školy nábytkářské a obchodní Bystřice pod Hostýnem tvořili v zámeckém parku. Na předcházejících setkáních vyráběli  […]

Čti více
19. 7. 2021
Přehled iniciativ na podporu adaptace dětí a vyrovnání vzdělávacích ztrát v důsledku distanční výuky

Úprava vzdělávacího obsahu V souvislosti s distančním vzděláváním a zejména ve vztahu k délce jeho trvání přistoupila v průběhu letošního školního roku většina škol k různým formám úprav vzdělávacího obsahu. Bylo třeba rozhodnout, která vzdělávací témata upřednostnit a která naopak upozadit nebo alespoň zjednodušit. V každém případě je zřejmé, že naprostá většina škol nevzdělávala své […]

Čti více
13. 7. 2021
Literární jaro Zlín 2021 přivítá přední české autory

Alena Mornštajnová, Jakub Szántó, Karin Lednická, Michal Sýkora a Petra Dvořáková budou hosty letošního ročníku festivalu autorských čtení a besed se spisovateli Literární jaro Zlín, který se koná pod mou záštitou. Festival je v kraji ojedinělou akcí, která se věnuje současné literatuře. Koná se každoročně od roku 2009 a organizuje jej Krajská knihovna Františka Bartoše […]

Čti více
13. 7. 2021
Stručně z včerejšího jednání Rady Zlínského kraje

Včera Rada Zlínského kraje v oblasti kultury schválila: ✔️ výměnu osvětlení uměleckých děl v prostorách pro krátkodobé expozice Krajské galerie výtvarného umění ve Zlíně. Neekologické halogenové svítidla nahradí ledky. ✔️ 50 tisíc Kč pro vlastníka vítězné stavby projektu "Lidová stavba roku", jméno vítěze prozradíme v listopadu 2021, ✔️ zapojení dotací z Ministerstva kultury ČR pro […]

Čti více
12. 7. 2021
Hlasujte pro oblíbenou památku a pomozte k její záchraně

Během letních prázdnin se uskuteční druhé kolo soutěže Máme vybráno, kde veřejnost svými hlasy určí pořadí 14 nejúspěšnějších sbírek z celé republiky (každý kraj má svého zástupce), mezi něž bude podle počtu hlasů rozděleno 100 tisíc korun. Ze Zlínského kraje je možné hlasovat pro rekonstrukci kostelů sv. Jiljí a sv. Jana Nepomuckého v Pohořelicích. Podívejte […]

Čti více
8. 7. 2021
Informace k prázdninovému provozu ve školství

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že povinné testování zaměstnanců bylo od 1. července 2021 zrušeno a také byla zrušena specifická pravidla pro testování při vzdělávání s tím, že epidemiologická opatření včetně dokládání testování v některých případech se řídí obecnými pravidly. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne […]

Čti více
7. 7. 2021
Žáci a mistři z Bystřice pod Hostýnem předvedou svoji zručnost

Po více než roční pauze se můžete v přílepském zámeckém parku podívat na zručnost a krásné výrobky řezbářů. Tentokrát se v sobotu 10. a neděli 11. července žáci Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice pod Hostýnem se svými mistry zhostí úkolu, dá se říci vánočního. Budou vytvářet sochy v životní velikosti do budoucího Betlému, […]

Čti více
2. 7. 2021
Návštěvníci Muzea Kroměřížska se mohou těšit na novu expozici plnou fantazie a další novinky

Muzeum Kroměřížska vstoupilo do letošní turistické sezony s několika novinkami. K těm nejzásadnějším patří otevření nové expozice Poklady staré půdy, znovuotevření expozice Historie ukrytá pod dlažbou města, instalace nových interaktivních prvků v stálých expozicích, zavedení bonusového vstupného a vytvoření nových webových stránek. Speciálně pro občany města Kroměříže a jeho městských částí je určeno bonusové vstupné formou zvýhodněné roční […]

Čti více
1. 7. 2021
Krajská rada jmenovala nové ředitele ve školství

Tento týden jsem předala jmenovací dekrety dvěma novým ředitelům. Romaně Rybiařové ze Základní školy Rožnov pod Radhoštěm a Mojmíru Zetkovi z Gymnázia Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. Blahopřeji a těším se na setkávání a spolupráci v dalším období!

Čti více
30. 6. 2021
Konference Spojme se! propojila zkušenosti ze sociální a školní sféry

V pondělí 28. června se v areálu Filmových ateliérů ve Zlíně uskutečnila konference s příznačným názvem pro naši dobu „Spojme se“ zacílená pro pedagogické pracovníky a širokou odbornou veřejnost. Pořadatelem konference byla Sociálně pedagogická poradna Azylového domu pro ženy a matky s dětmi o.p.s.. Konference se konala pod mojí záštitou a v rámci projektu Implementace […]

Čti více
29. 6. 2021
Stručné shrnutí z včerejšího jednání Rady Zlínského kraje

Z mnou spravovaných oblastí jsme schválili mimo jiné: ✔️ poskytnutí dotace MŠMT ve výši 443 tis. na podporu soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání distanční formou, ✔️ poskytnutí dotace MŠMT na podporu vzdělávacích aktivit národnostních menšin, ✔️ navýšení celkového příspěvku příspěvku na provoz škol a školských zařízení o 2 330 tis. Kč. (výdaje souvisely např. s pokrytím provozních […]

Čti více
29. 6. 2021
Ředitel/ka školy jako manažer/ka: téma letošního červnového vzdělávání pro vedení škol

Přes padesát ředitelů a ředitelek ze středních škol ve Zlínském kraji se sešlo 24.-25. června v Horní Bečvě na dvoudenním vzdělávacím semináři, který zorganizoval Zlínský kraj prostřednictvím projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání na území Zlínského kraje. Obsahem tematického setkání byla reflexe náročného covidového období ve školství, interaktivní vzdělávání zaměřené na ředitele školy jako manažera, motivaci […]

Čti více
29. 6. 2021
Zlínský kraj podpoří zkvalitnění výuky v kroměřížské u uherskobrodské škole více než 7 miliony korun

Na pondělním zasedání jsme schválili poskytnutí investičního příspěvku ve výši 2,899 milionu korun Vyšší odborné škole pedagogické a sociální a Střední pedagogické škole Kroměříž na vybudování metodického centra. Dále kraj poskytne 4,708 milionu korun Střednímu odbornému učilišti Uherský Brod na revitalizaci prostor odborného výcviku. V kroměřížské pedagogické škole dojde k přestavbě stávajícího prostoru bufetu, služebního […]

Čti více
28. 6. 2021
Noční bouře poškodila budovu luhačovické střední školy

Na včerejší Radě Zlínského kraje jsme jednali mimo jiné o pomoci "naší" postižené škole SOŠ Luhačovice, kde bouře poškodila domov mládeže. Na místě již proběhl úklid a zajištění stavby. Udělali jsme vše, abychom další škody eliminovali. Zabezpečili jsme nábytek, vystěhovali věci, které bylo lze přesunout do nižších pater, uklidili kolem budovy nepoužitelné zbytky střechy, vazby […]

Čti více
25. 6. 2021
KyberDĚTI v sítích: Kyberšikana a kybernetická agrese

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu třetí ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma kyberšikany a kybernetické agrese. Lektory byli Kamil Kopecký a René Szotkowski z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V úterý 22. června se přes sto pedagogů […]

Čti více
24. 6. 2021
Matyáš Matějík získal třetí místo v celostátní soutěži Kraje pro bezpečný internet

Matyáš Matějík ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti se stal absolutním vítězem krajského finále ve Zlínském kraji a vybojoval si tak právo účasti v republikovém finále Kvízu PLUS, které se v letošním roce konalo distanční formou v období od 10. do 13. 6. 2021. Matyáš se umístil na skvělém 3. místě […]

Čti více
23. 6. 2021
Zlínský kraj modernizuje vybavení svých škol

Zlínský kraj vyčlenil za svého rozpočtu 15 milionů Kč na nákup notebooků pro učitele. Tímto krokem, který iniciovala krajská radní pro oblast školství a kultury Zuzana Fišerová, budou pokryty základní potřeby obnovy informačních a komunikačních technologií (ICT) v 97 příspěvkových organizacích, které  kraj zřizuje. „Předcházející období distanční výuky ukázalo, že technické vybavení je nutností nejen […]

Čti více
22. 6. 2021
Stručně ze Zastupitelstva Zlínského kraje (21. 6. 2021)

Dva videopříspěvky z včerejšího jednání Zastupitelstva Zlínského kraje. Video č. 1 Moje poděkování panu Lučanovi, který informoval o situaci kolem očkování v našem kraji a ocenil moji vytrvalou podporu škol a školství obecně. Jsem ráda za naši spolupráci a doufám, že se blýská už jen na lepší a lepší časy Video č. 2 Další příspěvek […]

Čti více
22. 6. 2021
Moderní školní poradenské pracoviště

Na konci srpna se bude konat krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o danou problematiku s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje. Konference se uskuteční dne 30. 8. 2021 v Přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového […]

Čti více
18. 6. 2021
KyberDĚTI v sítích: Online predátoři

Zlínský kraj uspořádal v tomto týdnu druhý ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát opět na téma rizik spojených s internetem, konkrétně charakteristik sexuálních predátorů a možností předcházení nebezpečným situacím v online nebo offline světě kybergroomerů. Lektory byli Kamil Kopecký a René Szotkowski z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. […]

Čti více
17. 6. 2021
Historické zahrady Kroměříž 2021 – Současné umění v historických zahradách

Ve čtvrtek 16. června se v kroměřížské Květné zahradě konala konference "Historické zahrady Kroměříž 2021 – Současné umění v historických zahradách". Jsem ráda, že se konference pořádané Klubem UNESCO těší takové oblibě a že se i tentokrát sešlo tolik odborníků a příznivců problematiky spojené s péčí o zachování historického dědictví našeho kraje. S radostí jsem […]

Čti více
17. 6. 2021
Předávání maturitních vysvědčení na SŠPHZ Uherské Hradiště

Včera jsem se zúčastnila slavnostního vyřazení žáků a žákyň maturitních tříd v přednáškovém sále Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Konkrétně se jednalo o třídy 4.B – zdravotnický asistent, 4.C – strojírenství, 4.E – elektrotechnika a 4.T – hotelnictví. Blahopřeji! Celkem za školu maturitní zkoušku skládalo 174 žáků a žákyň, z toho […]

Čti více
16. 6. 2021
Setkání s řediteli středních zdravotnických škol

Dnes jsme se sešli s řediteli a ředitelkami středních zdravotnických škol v našem kraji a hovořili jsme o letošním, opravdu zvláštním roce pro studenty maturitních ročníků a také o dalším rozvoji "zdravek" ve Zlínském kraji. Dohodli jsme se, že uspořádáme kulatý stůl (pravděpodobně v září), kde bychom pozvali jak vedení nemocnic, tak i ředitele/ředitelky škol […]

Čti více
16. 6. 2021
Distanční vzdělávání v základních uměleckých školách

Mimořádná opatření a jejich dopady v podobě omezování osobní přítomnosti žáků na vzdělávání významným způsobem ovlivnily také segment základního uměleckého vzdělávání. Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu z mimořádného šetření reflektujícího průběh distančního vzdělávání na základních uměleckých školách. Cílem bylo získat relevantní zpětnou vazbu k podobě distanční výuky ve školních letech 2019/2020 i 2020/2021. Šetření […]

Čti více
14. 6. 2021
Schůzka stran rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti. Temnou minulost našich dějin je třeba připomínat

Coby krajská radní zodpovědná za kulturu jsem měla 11. 6. 2021 schůzku s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu ve věci rekonstrukce areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Od roku 2016 je podepsáno memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu, kde by měl být přemístěn okresní soud a zároveň vybudováno […]

Čti více
13. 6. 2021
Básníci v prostoru Zlín 2021

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně startuje svůj tradiční cyklus letních autorských čtení českých (i slovenských) básníků. První setkání se uskuteční v pondělí 14. června od 18.30 ve stálé expozici, 2. podlaží budovy 14. Pozvání přijali básník a saxofonista Jan Štolba, zpěvák Ondřej Havelka a básník Josef Straka. Básníci v prostoru Zlín je známý cyklus autorských […]

Čti více
12. 6. 2021
Oslavy sta let prince Philipa a odstartování globální výzvy v Praze

Minulý týden jsem se v Praze zúčastnila slavnostní recepce k uctění odkazu prince Philipa, zakladatele programu Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). V Senátu jsme odstartovali globální výzvu #dofe100 určenou všem, kteří chtějí podpořit restart aktivního života mladých lidí po pandemii a umožnit zapojení do programu i sociálně znevýhodněným mladým lidem. Stačí si najít dostatečně […]

Čti více
11. 6. 2021
Studenti představili své projekty zaměřené na obnovitelné zdroje energie

Dnes se na SPŠ Otrokovice uskutečnila konference projektu Enersol 2021, jejíž součástí bylo krajské kolo soutěže. Krajského kola se zúčastnili studenti ze čtyř středních škol Zlínského kraje. Připravili si dvanáct  prezentací, rozdělených do tří kategorií, jejichž prostřednictvím představili výsledky svých projektů. Odborná porota ocenila v kategorii E + Praxe Matěje Bělohlávka, Štěpána Čecha a Jana […]

Čti více
11. 6. 2021
KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu první ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma rizik spojených s internetem a bezpečnosti online výuky. Lektory byli doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity […]

Čti více
10. 6. 2021
Kraj podpoří konání národní pouti na Velehradě dotací

Radní Zlínského kraje doporučili krajským zastupitelům ke schválení poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun na realizaci akce Národní pouť Velehrad 2021. Národní pouť na Velehradě je součástí Dnů lidí dobré vůle, které se uskuteční ve dnech 4. a 5. července. Hlavním tématem 22. ročníku je poděkování všem, kteří bojují proti covidové pandemii. Finanční podporu […]

Čti více
9. 6. 2021
Dvě střední školy ze Zlína chystají projekty na modernizaci výukových prostor

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť a Střední škola gastronomie a obchodu Zlín, zřizované Zlínským krajem, chystají projekty na modernizaci svých výukových prostor. Ucházet se budou o dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť je zacílený na modernizaci učebny informatiky. Vybavení bude zahrnovat dotykovou obrazovku s uhlopříčkou 98 palců, dále nové žákovské […]

Čti více
8. 6. 2021
Krajská rada jmenovala nové ředitelky ve školství

Tento týden jsem předala jmenovací dekrety dvěma novým ředitelkám. Markétě Šrámkové, která nastupuje do Dětského domova Valašské Meziříčí, a Pavle Caletkové, která pokračuje po rekonkurzu v ZUŠ Bystřice pod Hostýnem. Blahopřeji a těším se na setkávání a spolupráci v dalším období!

Čti více
5. 6. 2021
Můj první červnový týden: Mezinárodní den dětí, návštěvy ZUŠ, Tatra do škol, jednání Asociace krajů České republiky a MŠMT v Telči

Kromě Mezinárodního dne dětí byl první červnový týden bohatý na kulturní i vzdělávací akce a jednání k aktuálním tématům. V pondělí jsem navštívila Základní uměleckou školu Zlín. S paní ředitelkou Martinou Hniličkovou jsme si povídaly o tom, jak ZUŠky prožily lockdown. Potěšilo mě, že žáků neubylo a naopak registrují i nové zájemce, především o hudební […]

Čti více
4. 6. 2021
„Spojme se“ je motto úvodní konference nové Sociálně pedagogické poradny

Srdečně zveme pedagogické pracovníky, rodiče i odbornou veřejnost na úvodní konferenci Sociálně pedagogické poradny, která se uskuteční v pondělí 28. června 2021 od 9:00 h v areálu Filmových ateliérů Zlín. Nad konferencí jsem převzala záštitu. Zlínský kraj chce touto akcí propojit svět vzdělávání a sociální práce. Obě oblasti se zabývají aktuálními tématy, která spolu úzce […]

Čti více
2. 6. 2021
Animág Kroměříž 2021 zná své vítěze a oceněné

V úterý 1. června na Mezinárodní den dětí vyhlásila odborná porota v Kroměříži nejúspěšnější snímky v jednotlivých kategoriích celostátní soutěže animované tvorby dětí a mládeže ANIMÁG Kroměříž 2021. Letošní ročník oslovil 150 tvůrců ve věku 6-19 let, do online přehlídky postoupilo 31 snímků, které mělo příležitost zhlédnout téměř tisíc diváků. Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a […]

Čti více
31. 5. 2021
Americká televize představí typické kroje a tradice Zlínského kraje

Americký televizní producent českého původu a ředitel Czech-American TV John Honner ve spolupráci se studenty ze Zlínského kraje natáčí reportáže, které ukazují tradice a unikátnost našeho kraje. Diváci se mohou podívat, jak se šije lidový kroj, jak vypadá práce v keramické dílně v Buchlovicích nebo jak malérečky ze Slovácka zdobí kraslice. Dokumentární filmy zhlédne až […]

Čti více
31. 5. 2021
Až do konce srpna můžete zasílat své nominace na ocenění za významný přínos v oblasti kultury

Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání nominací na udělení ocenění za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz).  V našem kraji žije řada osobností, které přispívají ke kulturnímu rozvoji regionu a zaslouží si uznání. V předchozích letech ocenění PRO AMICIS MUSAE obdrželi například herec Boleslav Polívka, houslista Jiří […]

Čti více
27. 5. 2021
Kraj podpořil výstavu fotografií ukazujících dnešní místa nafocená kdysi dvojicí H+Z

Zlínský kraj poskytl dotaci 150 tisíc na výstavu, která zmapuje další cestu jdoucí právě teď po někdejších stopách legendární dvojice Hanzelka + Zikmund. Kraj se tak stal jedním z oficiálních partnerů této iniciativy současných cestovatelů. Schválili jsme dotaci na uspořádání výstavy, která bude prezentovat srovnávací fotografie zachycující stejná místa, jaká v Asii a v Africe […]

Čti více
26. 5. 2021
Pryč ze židle! Zapojte se do sbírání kilometrů a poběžte společně pro vaši školu

RunCzech tým zve k účasti na neziskovém sportovním projektu Pryč ze židle! Jedná se o inovativní projekt navazující na soutěž Juniorský maraton – Běžíme pro Evropu, který organizátoři více než dvacet let pořádali pro studenty středních škol po celé České republice. Z pandemických důvodů tradiční formát bohužel v letošním roce nebylo možné zrealizovat, proto organizátoři […]

Čti více
25. 5. 2021
Otevření nového Krajského turistického informačního centra ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU

Poslední květnový pátek se ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU uskuteční slavnostní otevření nového Krajského turistického informačního centra, které bude otevřeno turistům i široké veřejnosti 7 dní v týdnu, nabídne bezbariérovou recepci nebo například příjemnou odpočinkovou zónu. Nově upravené informační centrum má v prostorách institutu ideální lokaci a potřebný prostor. 14|15 BAŤŮV INSTITUT je frekventované, turisty oblíbené […]

Čti více
21. 5. 2021
Čtyřem tisícům žáků a žákyň z našeho kraje příští týden začínají maturity

Přesně 4 133 žáků a žákyní posledních ročníků středních škol zahájí v pondělí své maturitní zkoušky. Jedná se o 1 357 žáků z gymnaziálních oborů, 2 549 z oborů odborného vzdělávání a 227 z oborů nástavbového studia (po vyučení). Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021 zůstává rozdělena na dvě části – společnou a profilovou. Ve společné […]

Čti více
21. 5. 2021
Soutěž prověřila povědomí dětí a studentů o kybernetické bezpečnosti

Ve čtvrtek 20. května jsem společně s radním pro digitalizaci, mládež a sport Jiřím Jarošem ocenila nejúspěšnější řešitele krajského kola soutěže Kraje pro bezpečný internet. První místo získal Matyáš Matějík ze Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště, který zároveň postupuje do národního kola konaného on line formou 10.-13. června. Druhou příčku obsadil Dominik […]

Čti více
20. 5. 2021
Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Od 24. května Ministerstvo zdravotnictví stanovilo frekvenci preventivního antigenního testování ve školách na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní. Na středních školách, konzervatořích a […]

Čti více
19. 5. 2021
Pedagogové GJŠ Zlín byli nominováni na evropskou cenu za inovativní učení

Roky 2020 a 2021 jsou pro program Erasmus+ zlomovým obdobím, kdy se jedna kapitola uzavírá a druhá, zcela nová, začíná. Školy Zlínského kraje se zapojují do zahraničních mobilit i projektů spolupráce již dlouhá léta. Učitelé i žáci tak získávají výjimečné zážitky na jazykových kurzech, stážích, zlepšují své komunikační dovednosti, schopnost pracovat v týmu, motivaci ke […]

Čti více
18. 5. 2021
Animág 2021 míří do finále

Pátý ročník celostátní soutěže Animág Kroměříž 2021 zaměřené na animované krátké filmy od nadějných tvůrců ze základních i středních škol, ZUŠ a zájmových kroužků vstupuje do závěrečné fáze. Z velkého počtu krátkých animovaných filmečků vytvořených klasickou technikou stop motion animace vybrala odborná porota 30 snímků. Letošní ročník se koná pod mojí záštitou. Až do neděle […]

Čti více
14. 5. 2021
Do 21. května můžete nominovat na ocenění knihovny a knihovníky

Nejlepší knihovny a knihovníci budou letos opět oceněni Zlínským krajem za svoji vynikající práci a přínos k rozvoji knihovnických služeb. Čas na zaslání nominací na ocenění máte do pátku 21. května. Práce knihovníků a veřejných knihoven si velmi vážíme. Proto i letos oceníme přínos konkrétních knihoven k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb i jejich […]

Čti více
14. 5. 2021
Zlínský kraj si v celé České republice vedl nejlépe v distanční výuce dětí

Podle průzkumu, který mezi řediteli veřejných základních škol a nižšího stupně víceletých gymnázií provedlo Ministerstvo školství, se ve Zlínském kraji zapojilo nejvíc dětí do distančního vzdělávání. Šetření proběhlo formou povinných dotazníků u ředitelů 4 100 českých veřejných škol (tedy kromě soukromých a církevních). Ze zprávy vyplývá, že ve Zlínském kraji zůstalo nejméně dětí zcela bez […]

Čti více
13. 5. 2021
Aktuální situace ve školství. Výsledky testování žáků/žákyň a zaměstnanců/zaměstnankyň

Od 17. května se obnoví běžná výuka prvního stupně základních škol. Pro žáky druhého stupně základních škol a nižších ročníků víceletých gymnázií to bude platit v krajích s lepší epidemickou situací, a to v Královéhradeckém, Karlovarském, Plzeňském, Středočeském, Libereckém a Pardubickém kraji a v Praze. Od 24. května, pokud to vývoj epidemie dovolí, skončí rotační […]

Čti více
13. 5. 2021
Dotkni se historie uměním: virtuální výstava ve spolupráci střední školy, muzea a velvyslanectví

Střední uměleckoprůmyslové škola Uherské Hradiště, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti a Velvyslanectví USA v České republice zvou až do začátku června na virtuální výstavu prací studentů oboru malby, grafiky, obuvi, fotografie a oděvu. Výstava připomíná roli americké armády při osvobozování Československa v roce 1945 pomocí současného uměleckého vyjádření mladé generace. Je ale také dobrým příkladem propojení umění […]

Čti více
11. 5. 2021
V Kroměříži k podpoře škol, kultury i dohodě o narovnání s arcibiskupem

Dnes jsem navštívila pracovně Kroměříž. Den jsme zahájili na Gymnáziu Kroměříž, kde jsme s kolegyní Hankou Ančincovou a ředitelem Josefem Havelou prošli celou školu, její zrekonstruované prostory (například krásnou historickou aulu nebo jazykovou učebnu z evropských dotačních peněz) i prostory, které by opravit potřebovaly (šatny, tělocvična). Obdivovala jsem sbírku pro výuku biologie, která pochází už […]

Čti více
6. 5. 2021
Ve Zlínském kraji budou od pondělí otevřeny mateřské a základní školy jako v celé ČR

Právě bylo rozhodnuto, že i ve Zlínském kraji bude od pondělí otevřený 2. stupeň ZŠ, tak jako v celé ČR. Je to správné rozhodnutí, školy mají mít prioritu a každý další den, kdy jsou děti zavřené doma, je prohrou pro celou naši společnost. Co všechno se tedy od pondělka mění? Na středních školách a konzervatořích […]

Čti více
5. 5. 2021
KyberDĚTI v sítích: série webinářů o kybernetické bezpečnosti pro pedagogy i rodiče

V současné době všemožných opatření, která omezují přirozené lidské kontakty, jsou žáci/žákyně mnoho hodin denně upoutaní ke svým počítačům, tabletům a chytrým telefonům. Distanční výuka a protiepidemická opatření přináší možná výhody jako je rychlejší digitalizace českého školství, ale i vzrůstající riziko nebezpečí ukrytých na internetu. Ani učitelé, nuceni se rychle přizpůsobit situaci, nemají o hrozbách […]

Čti více
5. 5. 2021
Studenti uherskohradišťské obchodní akademie pomáhají s výchovou dětí k dobrým návykům

Ve Zlínském kraji se vzdělávají podnikaví studenti (a studentky). Studentská společnost Funnycom z Obchodní akademie v Uherském Hradišti vytvořila vzdělávací hru „OUHA, to jsem nevěděl“, která učí děti (3–8 let) zábavnou formou správným návykům v oblastech slušného chování, dopravní výchovy, správného stravování, základů etikety a hygieny. Se svým projektem se dostala v dubnu do národního […]

Čti více
10. 3. 2021
Úřední maturitě odzvonilo, svět je zase normální

Poté, co jsme řadu dnů „žili“ s nápady pana premiéra Babiše , které vznikly na základě instagramové ankety je (snad) konečně jasno – úřední maturita se konat nebude! Osobně jsem velmi ráda, že došlo k úlevě pro studenty, kteří pomáhají v nemocnicích a sociálních službách. Pro ně by bylo velmi obtížné připravit se na „klasickou“ maturitu vhledem k jejich […]

Čti více
1. 3. 2021
Malí čtenáři budou mít výpůjčky bez poplatků!

Současná situace je těžká pro všechny, velké dopady má na děti.  Jsem ráda za každý impuls, který jim umožní vypnout obrazovku počítače a vydat se do světa fantazie. Coby radní pro kulturu, která má na starosti mimo jiné i Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně proto podporuji snahy co nejvíce usnadnit dětem přístup ke čtení. […]

Čti více
9. 2. 2021
Sportovní hala v areálu Střední průmyslové školy Otrokovice prošla rekonstrukcí

9.2.2021 jsme slavnostně otevřeli nově zrekonstruovanou sportovní halu Střední průmyslové školy Otrokovice. Celkové náklady byly  67,5 milionu korun, téměř polovinu nákladů šly z dotace MŠMT (31,7 milionu korun), přičemž kromě samotné tělocvičny bylo vybudováno i 77 parkovacích míst před halou. Rekonstrukce trvala rekordně krátkých 9 měsíců. Snažíme se využít externí dotační tituly v maximální míře, […]

Čti více
8. 2. 2021
Cyklomiliony z EU nakonec nepřitečou

Před časem jsem informovala o napínavém thrilleru, kdy se v příběhu plném zvratů a zápletek rozhodovalo o tom, kam budou nasměrovány miliardy, které Evropská unie umožní České republice čerpat v rámci programu na zmírnění dopadů koronaviru. V červenci vláda schválila, že 2 miliardy z tohoto programu půjdou na cyklomobilitu. V říjnu bylo vše jinak, vláda […]

Čti více
20. 12. 2020
Vzdělání osvobozuje: Zuzana Fišerová

Zuzana Fišerová je od listopadu 2020 novou radní pro oblast kultury a školství Zlínského kraje. Před vstupem do politiky pracovala jako ekonomka a vysokoškolská pedagožka. Má dvě děti, ráda cestuje, sportuje, miluje běžkování, běh a horské kolo. Paní Fišerová, můžete stručně popsat cestu za kariérou radní Zlínského kraje pro oblast školství? Celoživotně jsem člověk, který […]

Čti více
20. 12. 2020
Cyklopohádka se šťastným koncem? Cyklostezky po protestech nakonec dostanou miliardy z EU

Před časem jsem zde psala o tom, jak vláda potichu a narychlo přesunula peníze na podporu výstavby cyklostezek z programu React-EU. Namísto podpory ekologické mobility rozhodla v půlce října, že 1,8 miliard použije na stavbu šaten pro sportovce v malých obcích. Bez veřejné debaty, bez odborné analýzy, bez zjištění názoru obcí či krajů. Za 9 dnů od […]

Čti více
20. 12. 2020
Bezdotykový odbavovací systém v MHD bude krokem do budoucnosti

Již delší dobu se snažím prosadit myšlenku zavedení elektronického odbavovacího systému ve zlínské MHD. Pokusím se zde krátce seznámit čtenáře s přednostmi této investice. Elektronický odbavovací systém již v různé podobě využívá řada jiných veřejných dopravců (Zlín je poslední krajské město, kde není zavedený). Spočívá v možnosti nákupu jízdenky buď platební kartou nebo kartou vydanou […]

Čti více
20. 12. 2020
Pravidla by se měla dodržovat, zejména ve veřejném prostoru

Již druhým rokem působím v Majetkové komisi města Zlína, kde se zasazuji zejména o to, aby město co nejefektivněji využívalo veřejný prostor a staralo se o svůj majetek tak, aby byl k prospěchu všem občanům. V této souvislosti se ke mně dostává řada podnětů od občanů, kteří vnímají velmi citlivě, když ve svém okolí vidí, […]

Čti více
20. 12. 2020
Vláda chce škrtnout dvě miliardy na podporu cyklodopravy

V červenci vláda rozhodla, že podpoří dvěma miliardami z programu React-EU výstavbu cyklostezek. Tento program byl určen pro zmírnění dopadů koronaviru, nicméně podmínkou byl také požadavek, že minimálně 25% alokace peněz z tohoto programu přispěje k plnění cílů v oblasti klimatu. Proto bylo rozhodnutí nasměrovat peníze na budování cyklostezek logické a správné. Kromě ekologie tu máme hledisko […]

Čti více
20. 12. 2020
„Nouzový stav nám ukázal, že i Zlínský kraj by měl být také zřizovatelem ZOO Lešná“, tvrdí zlínská zastupitelka, Zuzana Fišerová

Nejnavštěvovanější turistické místo celé Moravy a našeho Zlínského kraje je Zoologická zahrada Zlín, známá jako ZOO Lešná. Každoročně sem dojede přes 600 tisíc návštěvníků a po pražské ZOO je druhou nejnavštěvovanější zoologickou zahradou v České republice. Přesto, že je zlínská zoologická zahrada největším turistickým lákadlem Zlínského kraje, kraj se na jejím provozu prakticky nepodílí. Zřizovatelem […]

Čti více
20. 12. 2020
Zlínský kraj je páté nejlepší místo pro život? Tak proč z něj lidé utíkají?

Nedávno v médiích proběhla zpráva o výsledku srovnávacího výzkumu „Místo pro život“, který mapoval kvalitu života obyvatel všech krajů ČR. Zlínský kraj z něj vyšel velmi dobře – jako 5. nejlepší místo pro život. Zajímalo by mě tedy, proč už více než 10 let kraj trvale ztrácí své obyvatele. Podle aktuálně zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za posledního […]

Čti více
20. 12. 2020
200 milionů z EU poputuje na podporu vdělávání ve Zlínském kraji

Coby radní pro školství jsem měla tu čest  odstartovat mohutný projekt, který v tříletém období v letech 2021 až 2023 přinese školám ve Zlínským kraji přes 200 milionů na vzdělávací projekty. Projekt „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II” je financován z 85% z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, Zlínský […]

Čti více
20. 12. 2020
Zasedání zastupitelstva Zlínského kraje 14.12.2020

14.12.2020 se konalo Zastupitelstvo Zlínského kraje. Rozhodovalo mimo jiné o usnesením, které jsem coby nová radní pro školství a kulturu předkládala. Zastupitelé velkou většinou podpořili přidělení finanční prostředky pro spolufinancování projektů příspěvkových organizací kraje v oblasti kultury. Evropské dotace například pomohou k vybudování geologické expozice ve Hvězdárně Valašské Meziříčí nebo interaktivní naučné stezky Velký život […]

Čti více
16. 12. 2020
Zlín vs. Ostrava – každý kraj startuje cestovní ruch jinak

Bedlivě sleduji, jaké podpory se dostává oblasti cestovního ruchu ze strany jednotlivých krajů. Dost se liší. Zatímco Moravskoslezský kraj se rozhodl tuto oblast „nakopnout“ masivními dotacemi, Zlínský jen opatrně přešlapává. Na severu Moravy můžete od září do konce října do 60 turistických cílů zcela zdarma. Vstupné, které by jinak návštěvníci uhradili ze své kapsy, bude kompenzovat […]

Čti více
1. 8. 2020
Čtvrteční hlášení od kormidel - Zuzana Fišerová

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji. Každý čtvrtek vám přinášíme zajímavé rozhovory s lidmi, kteří pracují pro vaše města a jsou součástí Pirátské strany. Další z oslovených je jediná zastupitelka za Piráty ve Zlínském kraji, ekonomka Zuzana Fišerová, která se stala zastupitelkou ve Zlíně. Zuzko, […]

Čti více
18. 7. 2020
Svah ve Zlíně nebude patřit městu!

Víte, odkud je jedna z nejkrásnějších vyhlídek na Zlín? Z kopce Barabáš, kde dříve fungoval lyžařský svah. Jedná se o výjimečné místo, oázu přírody přímo ve městě. V zimě se zde dříve lyžovalo, v létě se můžete vydat po turistické značce na výlet, minulý rok se zde pořádaly závody na horských kolech a celoročně má […]

Čti více
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram