9. 11. 2021

Aktuální informace ze školství ke covidové situaci

Včera jsem jednala se zástupci Krajské hygienické stanice o situaci ve školách. Problémy jsou 2️⃣. V některých školách dochází ke kumulaci izolací žáků a žáci tak tráví řadu dní na distanční výuce, přestože jsou “negativní”. A druhým problémem jsou nedostatečné možnosti pro PCR testování, které je podmínkou návratu žáka zpět do výuky. Upozorňuji, že oba problémy nejsou problémem kraje, ale řešení je nutné hledat na státní úrovni. Na úrovni kraje můžeme pomoci tím, že zvýšíme kapacity pro PCR testování.

Na Radě Zlínského kraje jsem téma otevřela a byli pověření pracovníci úřadu, aby hledali s nemocnicemi řešení navýšení testování zejména o víkendech. Například ve Valašském Meziříčí nebo Rožnovsku se o víkendu není možné k PCR testu dostat a vše pak prodlužuje návrat studentům do lavic 😕.

Co se týče mého názoru na testování, tak se domnívám, že testování ve školách by se mělo zachovat, ale měl by být vyřešen postup při záchytu pozitivních žáků. Dosavadní postup ve Zlínském kraji je takový, že do karantény jdou celé třídy, navíc dochází k časové prodlevě při zahájení karantény. Fakticky to způsobuje to, že jsou dlouhodobě a opakovaně posílány do karantény třídy, kde se postupně objeví pozitivní žák. Myslím, že bychom měli přistoupit k testování „test to stay“, kdy jsou posíláni do karantény nikoliv celé třídy, ale žáci z bezprostředního okolí nakaženého. Cílem je neposílat negativní dětí do karantény. Formát “test to stay” podporuje i MŠMT. Domnívám se, že je třeba posílit PCR testování v kraji. Máme místa, kde není dostupné PCR testování o víkendu, přitom to je klíčové pro rychlý návrat studentů zpět do lavic. Podmínkou pro zkrácení karantény je absolvování testu mezi 5. a 7. dnem od kontaktu s pozitivním a přitom například ve Valašském Meziříčí nebo v Rožnově pod Radhoštěm se o víkendu nelze otestovat. Mobilní týmy pro PCR testování žádalo MŠMT už delší dobu, výrazně by to pomohlo k udržení výuky.

Minulý týden se sešla komise AKČR pro Školství a sport, která přijala následující usnesení:
“Komise Rady Asociace krajů České republiky pro školství a sport považuje za klíčové, aby byla ve školách a školských zařízeních udržena prezenční výuka a Vláda ČR zajistila opatření (např. zajištění testování na základě dlouhodobější predikce, nástroj “test to stay” a další) k naplnění tohoto cíle.”

Aktuální data k 8. 11. 2021:

  • žáci Covid pozitivní – 240,
  • žáci v karanténě – 1 076,
  • zaměstnanci Covid pozitivní – 60,
  • zaměstnanci v karanténě – 53.
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram