22. 7. 2022

Aktuální termíny výzev programu Erasmus+ v roce 2022

Školy a organizace ze Zlínského kraje mohou v rámci Erasmus+ žádat o podporu k zahraničním výjezdům a navázat spolupráci se zahraničními partnery. Do konce roku 2022 je možné požádat o akreditaci, která vám zjednoduší přístup k financování zahraničních stáží. Nebo předložit žádost v Klíčové akci 2 – Partnerství malého rozsahu.

Projekty v Erasmus+ se realizují v tzv. klíčových akcích (KA), které se liší podle typů aktivit. Vzdělávací mobilita jednotlivců (KA1) umožňuje školám a organizacím realizovat výjezdy žáků, studentů, stážistů, učňů, mladých lidí, dospělých účastníků vzdělávání, akademických pracovníků, pracovníků s mládeží nebo zaměstnanců vzdělávacích organizací do zahraničí. V rámci akce Partnerství pro spolupráci (KA2) mohou organizace a instituce navázat zahraniční partnerství, realizovat mezinárodní projekty a vytvářet tak inovativní výstupy.

Nevíte si rady, jak při podávání žádosti o nový projekt postupovat? Seznamte se s celým procesem krok po kroku v návodu na stránkách Domu zahraniční spolupráce.

Termíny výzev 2022

Podrobný přehled termínů výzev do konce roku 2022 najdete na krajském portále Zkola.cz. Pro žádosti o akreditace v Klíčové aktivitě 1 - mobilita jednotlivců byl stanoven termín 19. října. Pro žádosti v Klíčové aktivitě 2 - projekty spolupráce si zaznamenejte termín 4. října (2. kolo). Aktuální informace k novému programovému období programu Erasmus+ (2021–2027) a k nové výzvě pro rok 2022 najdete také na stránce programu Erasmus+.

Dům zahraniční spolupráce ve Zlínském kraji

Dům zahraniční spolupráce v červnu 2022 navázal spolupráci s Národním pedagogickým institutem  a otevřel svoji pobočku ve Zlínském kraji. Manažerka regionální spolupráce Šárka Pokorná bude kontaktní osobou pro zajištění přístupu k informacím a možnostem mezinárodního vzdělávání odborníkům formálního, neformálního vzdělávání i široké veřejnosti. Pomoci může s orientací v nabídce mezinárodních programů a aktivit, poskytuje konzultace k výběru vhodného programu a jeho zaměření, zajišťuje informační servis a propojení regionálních spolupracovníků ve Zlínském kraji.

Kontakt:

Šárka Pokorná
tel. (+420) 773 741 518
e-mail: sarka.pokorna@dzs.cz

Regionální kancelář DZS pro Zlínský kraj
Potoky 267  | 760 01 Zlín

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram