Baťův mrakodrap se stal dějištěm slavnostní ceremonie. Celkem 70 studentů z 9 škol ze Zlínského kraje zde obdrželo bronzové a stříbrné certifikáty Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu.

Cenu vévody z Edinburghu si převzalo sedmdesát studentů na webu Zlín.cz

Zlínský - Cenu vévody z Edinburghu si v Baťově mrakodrapu převzalo 70 studentů na webu Kurzy.cz

 

Zdroj: Zlín.cz, 5. 3. 2023, Kurzy.cz, 3. 3. 2023

IKAP – projekt zaměřený na implementaci krajského akčního plánu. Spousta zajímavých akcí pro pracovníky ze škol, žáky/žákyně, poradce/poradkyně. Do projektu se zapojilo velké množství partnerů jako např. zlínská univerzita, pedagogicko-psychologická poradna, střední školy, hospodářské komory. Spolupráce má smysl 🖤.

Aktivity IKAP v roce 2023:
👉 přípravný kurz pro složení zkoušky profesní kvalifikace – Kariérový poradce/Kariérová poradkyně,
realizace setkávání Sborovny všech založených sekcí i v podobě mezisekčních setkání (20–30 akcí),
👉 vzdělávací akce a kulaté stoly Metodického centra praxe Kroměříž,
👉 vzdělávání pedagogů/pedagožek MŠ v šachové pedagogice,
👉 šest vzdělávacích akcí pro pedagogy a knihovníky, tvořivé dílny a autorská čtení pro žáky,
👉 dvě vzdělávací akce Centra kariérového poradenství pro (školní) kariérové poradce,
👉 workshopy na UTB ve Zlíně - biologie, chemie, fyzika, matematická gramotnost, soutěže pro žákovské týmy, letní škola, exkurze do science center v ČR,
👉 tři setkání platformy pro rovné příležitosti, závěrečná konference ve spolupráci s Azylovým domem pro ženy a matky s dětmi,
👉 vzdělávací akce Krajské pedagogicko-psychologické poradny na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
👉 akce ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou (Inspirace SŠ, Girls Day, technické jarmarky, konference pro kariérové a výchovné poradce, veletrhy práce a vzdělávání),
👉 akce ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí (vzdělávání pro pedagogy o moderních biotechnologiích, vzniku a vývoji vesmíru).

Děkuji všem za skvělou spolupráci . Informace najdete také na portálu Zkola v sekci IKAP:
https://www.zkola.cz/implementace-krajskeho-akcniho-planu-rozvoje-vzdelavani-ii/

❓❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti krajského akčního plánování ve vzdělávání ❓❓ Tým projektu KAP Zlínský kraj zpracoval roční akční plány až do roku 2025. Týkají se rozvoje osmi klíčových témat ve vzdělávání - podnikavost, iniciativa a kreativita, polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu ve vzdělávání obecně a podpora kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

Připravované akce v tomto roce:
👉 březen 2023 vzdělávání pro učitele bez pedagogického vzdělání, čtyři regionální setkání koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli, exkurze v Experimentariu,
👉 duben 2023 vzdělávání pro začínající učitele, workshop ke kyberbezpečnosti,
👉 květen 2023 workshop práce s informacemi,
👉 červen 2023 setkání pro ředitele SŠ a VOŠ,
👉 srpen 2023 konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť,
👉 podzim 2023 vzdělávání pro uvádějící učitele, kulatý stůl k rozvoji potenciálu žáků, setkání zástupců SŠ a VOŠ, konference Škola ve firmě, setkání knihoven a paměťových institucí,
👉 průběžně celý rok setkávání pracovních skupin a minitýmů k jednotlivým klíčovým tématům, tvorba koncepcí, spolupráce s místními akčními plány, evaluace činností.

Děkuji za skvělou spolupráci. Informace najdete také na portálu Zkola v sekci KAP:
https://www.zkola.cz/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje/

Celkem 165 milionů korun získá Zlínský kraj na vybudování dvou kulturních a kreativních center. Ta vzniknou v Čiperově vile ve Zlíně a ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Na oba projekty kraj úspěšně žádal o dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního fondu obnovy.

100 milionů 380 tisíc korun získá kraj na projekt v Čiperově vile ve zlínské čtvrti Burešov. Rekonstrukce objektu a plánované expozice budou ctít historický i morální odkaz Dominika Čipery. Areál chceme veřejnosti otevřít už v roce 2025. Vznikne tady nové kulturně-vzdělávací centrum, které bude sloužit k setkávání a zároveň posílení zájmu dětí a školáků o kulturní a kreativní odvětví.

Další využití kulturní památky oceňuje i rodina původního majitele Dominika Čipery. „Velmi nás potěšilo, že dotaci získala právě Čiperova vila. Jsme vděčni, že poskytovatelé grantu uznali a ocenili přínos obnovy a opětovného využití tohoto historického objektu. Věříme, že kdyby dnes žili naši předci, byli by z plánů a budoucího využití areálu nadšeni," uvedla vnučka Michaela Čipera, která žije v Kanadě.

Úspěšný byl ve výzvě rovněž projekt Hvězdárny Valašské Meziříčí, která získá z evropských fondů téměř 65 milionů korun. Peníze využijeme na vybudování centra kreativity včetně jeho vybavení. Díky tomu mohou ve hvězdárně vznikat zajímavé, třeba i dlouhodobé, projekty zacílené na žáky a studenty. Počítáme také s modernizací přístrojové techniky a areálu.

 

Zdroj: Zlínský kraj

Celkem 165 milionů korun získá Zlínský kraj na vybudování dvou kulturních a kreativních center, která vzniknou v Čiperově vile ve Zlíně a ve Hvězdárně ve Valašském Meziříčí. Na oba projekty kraj úspěšně žádal o dotace z Evropské unie prostřednictvím Národního fondu obnovy.

Ve zlínské Čiperově vile vznikne kulturně-kreativní centrum na webu Zlínský.deník.cz

V Čiperově vile ve Zlíně a ve hvězdárně ve Valašském Meziříčí vzniknou kulturní a kreativní centra na webu Kurzy.cz

Ve zlínské Čiperově vile a hvězdárně ve Val. Meziříčí vzniknou kreativní centra na webu Archiweb.cz

Ve zlínské vile a valašskomeziříčské hvězdárně vzniknou kulturní a kreativní centra na webu Zlín.cz

V Čiperově vile a valašskomeziříčské hvězdárně vzniknou kulturní a kreativní centra na webu Novinykraje.cz

Dotace z unie míří do Čiperovy vily ve Zlíně a Hvězdárny ve Valašském Meziříčí na webu magazínu Patriot

Ve zlínské vile a valašskomeziříčské hvězdárně vzniknou kulturní a kreativní centra na webu Culturenet.cz

Čiperovu vilu a Hvězdárnu ve Valašském Meziříčí čeká proměna. Vzniknou tady kulturní a kreativní centra na webu Echovalašska.cz

 

Zdroj: Zlínský.deník.cz, 21. 2. 2023, Kurzy.cz, 20. 2. 2023, Archoweb.cz, 20. 2. 2023, Zlín.cz, 21. 2. 2023, Novinykraje.cz, 21. 2. 2023, Zl.patriotmagazín.cz, 21. 2. 2023, Právo - Severní Morava, Právo - Olomoucko a Zlínsko, 21. 2. 2023, Culturenet.cz, 23. 2. 2023, Echovalašska.cz, 23. 2. 2023, MF Dnes, 4. 3. 2023

Rozhovor pro televizi TVS k aktuálnímu dění v oblasti kultury a školství. O mečových tancích, stavu klubové scény v kraji, podpoře sebeobrany na školách, rekonstrukci bývalé věznice v Uherském Hradišti a participativních rozpočtech.

Radní pro oblast kultury a školství Zuzana Fišerová o aktuálních projektech

 

Zdroj: televize TVS, 15. 2. 2023

❓ ❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti kultury ❓❓ Odbor kultury a památkové péče získává a shromažďuje informace o regionálních kulturních tradicích, folklorních aktivitách, zpracovává koncepci podpory státní památkové péče v kraji, návrhy plánů a programů zachování a obnovy kulturních památek v kraji.

Stručně:
👉 únor 2023 jednání komise pro vyhodnocení žádostí v 1. kole dotačním programu KUL01 na podporu klubové scény, akcí a aktivit regionálního významu,
👉 březen 2023 příjem žádostí a jednání komise v dotačním programu KUL06 na podporu kulturních aktivit a akcí nadregionálního významu, hodnotící komise dotačního programu KUL05 Otevřené brány a KUL03 Program na podporu stavební obnovy a restaurování kulturních památek a památek místního významu,
👉 duben 2023 vyhlášení výzvy Knihovna ZK a Knihovník ZK roku 2023, školení průvodců projektu Otevřené brány, druhé kolo programu KUL01 na podporu klubové scény, akcí a aktivit regionálního významu,
👉 květen 2023 zahájení Otevřených bran
👉 červen 2023 předání titulu „Mistr tradiční rukodělné výroby ZK“, vyhlášení výzvy PRO AMICIS MUSAE 2023,
👉 podzim 2023 příjem nominací na krajský titul „Mistr tradiční rukodělné výroby ZK“, předání ocenění Knihovna ZK a Knihovník ZK roku 2023, předání ocenění Lidová stavba roku, vyhlášení laureáta PRO AMICIS MUSAE 2023,
👉 průběžně celý rok podpora kulturních příspěvkových organizací, které připravují spoustu zajímavých aktivit, metodické vedení a koordinaci činností organizací kraje v oblasti kultury, zahraniční spolupráce s Norskem a Rumunskem a mnoho dalšího.

Máme se na co těšit. Děkuji celému týmu za skvělou spolupráci.

Co nás čeká v roce 2023 v oblasti školství Jako radní Zlínského kraje jsem ve velmi úzkém spojení s mými kolegy a kolegyněmi na jednotlivých odborech Krajského úřadu Zlínského kraje. Odbor školství, mládeže a sportu zajišťuje širokou škálu aktivit pro nejrůznější cílové skupiny jako jsou pracovníci ve školství, žáci/žákyně a jejich rodiče.

K připravovaným akcím v tomto roce:
👉 únor 2023 příjem žádostí v dotačních programech Zlínského kraje v sekci Mládež a sport,
👉 březen 2023 výjezd Krajského parlamentu dětí a mládeže Zlínského kraje do Bruselu,
👉 duben 2023 ocenění pracovníků školství, přijímací řízení ke vzdělávání na středních školách,
👉 květen 2023 maturitní zkoušky v jarním termínu, Sportovec Zlínského kraje za rok 2022,
👉 červen 2023 ocenění žáků ZK za mimořádné úspěchy v mimoškolní činnosti, Ocenění úspěšných žáků stavebních oborů v rámci akce Stavba roku,
👉 podzim 2023 krajská konference k environmentální výchově, vzdělávání a osvětě, krajské konference k prevenci rizikového chování pro MŠ, ZŠ, SŠ,
👉 prosinec 2023 ocenění dobrovolných pracovníků Zlínského kraje za dlouhodobou a kvalitní činnost v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže,
👉 průběžně celý rok konkursy a rekonkursy v celkem sedmi organizacích ZK, příprava materiálů do RZK/ZZK, administrace dotací, zabezpečení soutěží a olympiád na okresní a krajské úrovni, monitoring EVVO na školách, mapování výskytu rizikového chování, metodické schůzky s metodiky prevence, participativní rozpočty na školách, žákovské parlamenty na školách ve Zlínském kraji a mnoho dalšího.

Děkuji celému týmu za skvělou spolupráci. O rozvojových aktivitách projektů KAP a IKAP budu informovat v dalším příspěvku.

Studenti Středního odborného učiliště v Uherském Brodě se dočkají nových pomocníků pro odbornou výuku. Radní Zlínského kraje totiž k Olšavě pošlou bezmála dva miliony korun, které si „rozdělí“ žáci zemědělských učebních oborů.

Škola si koupí traktor, frézku a vrtačku na webu iDobrýden.cz

 

Zdroj: iDobrýden.cz, 14. 2. 2023

Získání nových zkušeností, načerpání inspirativních poznatků a sdílení konkrétních příkladů dobré praxe, které mohou být následně systémově zavedeny v oblasti celoživotního vzdělávání dospělých ve Zlínském kraji. To je cílem projektu nazvaného „Být inspirován a inspirovat“, který připravil Zlínský kraj. Téměř třicítka pracovníků krajského úřadu a Muzea regionu Valašsko, zabývajících se vzděláváním dospělých, během něj absolvuje sérii zahraničních studijních cest do Irska, Řecka, Španělska či Rumunska.

Odborníci z kraje načerpají v zahraničí nové poznatky z oblasti vzdělávání dospělých na webu Echovalašska.cz

 

Zdroj: Echovalašska.cz, 13. 2. 2023

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram