31. 5. 2021

Až do konce srpna můžete zasílat své nominace na ocenění za významný přínos v oblasti kultury

Rada Zlínského kraje schválila výzvu k předkládání nominací na udělení ocenění za významný, dlouhodobý a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu „PRO AMICIS MUSAE“ (Přátelům múz).  V našem kraji žije řada osobností, které přispívají ke kulturnímu rozvoji regionu a zaslouží si uznání. V předchozích letech ocenění PRO AMICIS MUSAE obdrželi například herec Boleslav Polívka, houslista Jiří Pavlica, akademický sochař Otmar Oliva, hudebnice Vlasta Grycová nebo spisovatel Josef Holcman.

Návrhy na ocenění můžete zasílat do 31. srpna 2021. Oceněna může být žijící osoba starší 18 let, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území Zlínského kraje působila či působí v oblasti kultury, výrazně zasáhla do oblasti kultury, případně zviditelnila kraj v této oblasti. Návrh může podat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba - obce, města, společenské a kulturní instituce, která zašle nebo osobně doručí vyplněný formulář na adresu Krajského úřadu Zlínského kraje, odbor kultury a památkové péče.

Nominační formulář a další informace najdete na webových stránkách Zlínského kraje: https://www.kr-zlinsky.cz/vyzva-k-predkladani-nominaci-pro-amicis-musae-2021-ud-22727.html

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram