20. 12. 2020

Bezdotykový odbavovací systém v MHD bude krokem do budoucnosti

Již delší dobu se snažím prosadit myšlenku zavedení elektronického odbavovacího systému ve zlínské MHD. Pokusím se zde krátce seznámit čtenáře s přednostmi této investice. Elektronický odbavovací systém již v různé podobě využívá řada jiných veřejných dopravců (Zlín je poslední krajské město, kde není zavedený). Spočívá v možnosti nákupu jízdenky buď platební kartou nebo kartou vydanou dopravním podnikem, na kterou si cestující „dobije“ peněžní kredit. Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o. uvažuje o modelu, kdy by cestu bylo možné zaplatit přímo platební kartou. Hlavním argumentem, proč bychom se zavedením elektronického odbavovacího systému v MHD neměli váhat, je skutečnost, že Zlínský kraj spouští od příštího roku projekt integrované veřejné dopravy, kdy cestující budou pro cestování krajem využívat čipovou kartu. Pokud zůstaneme u „lístků“, pak bude obtížné propojit integrovanou krajskou dopravu se zlínskou a otrokovickou MHD. Když například pojede cestující z Lukova do Zlína a použije MHD, bude muset mít buď mít časový kupon nebo si musí koupit jízdenku na MHD. Po zavedení elektronického odbavení i v MHD cestující nemusí řešit nic  a oba dopravci si posléze vzájemně zúčtují část trasy, na které cestující využil MHD. Další výhodou také bude to, že systém automaticky zúčtuje nejvhodnější variantu – například pokud budu muset během dne víckrát využít MHD, elektronický systém vyhodnotí, že od určitého počtu cest se mi vyplatí celodenní tarif a strhne mi celodenní jízdné. Při nákupu jednotlivých jízdenek už zpětně nic zúčtovat nelze.

V době covidové je pochopitelné, že firmy i obce zvažují, zda budou mít finance na všechny zamýšlené projekty. Byla bych nerada, kdyby takto „do koše“ spadl i projekt na odbavovací systém. První etapa (možnost platby kartou v MHD) se odhaduje na 15 milionů, 2. etapa (navázání časových kupónů na platební kartu) se odhaduje na 3 miliony korun.  Přála bych si, abychom tento krok do budoucnosti pohodlnějšího cestování udělali i my.

(publikováno v Magazínu Zlín 11/2020)

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram