1. 8. 2020

Čtvrteční hlášení od kormidel - Zuzana Fišerová

Čtvrteční hlášení od kormidel. Tak se jmenuje seriál rozhovorů s našimi zastupiteli v celém Zlínském kraji. Každý čtvrtek vám přinášíme zajímavé rozhovory s lidmi, kteří pracují pro vaše města a jsou součástí Pirátské strany.

Další z oslovených je jediná zastupitelka za Piráty ve Zlínském kraji, ekonomka Zuzana Fišerová, která se stala zastupitelkou ve Zlíně.

Zuzko, pověz nám něco o sobě.

Již 15 let žiji ve Zlíně, kam jsem se provdala, neboť jsem neodolala legračnímu moravskému přízvuku mého muže, kyselici a městu Zlín, které působí mladě a kolem něhož je krásná příroda. O věku taktně pomlčím, nicméně do důchodu mám ještě daleko. Pocházím z Moravské Třebové, studovala jsem v Praze a také ve finské Jyväskyle. Působím jako ekonom v advokátní a insolvenční kanceláři. Insolvencím a zadlužováním občanů se věnuji i v odborné rovině, publikuji články a příležitostně přednáším o příčinách a řešení zadlužování lidí v ČR. Na toto téma jsem v letošním roce obhájila doktorskou práci na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Jinak jsem také nadšený sportovec – miluji především běžkování, běh a horské kolo. Díky mému muži a dětem jsem objevila krásu orientačního běhu. Také rádi cestujeme a lovíme kešky.

Zuzana Fišerová

Jak se ti žije ve Zlíně?

Zlín má podle mého názoru velký potenciál právě tím, že je to mladé a „akční“ město. Okolní kopce a příroda jsou ideální na procházky i pro sportovní vyžití. Jako jediné město má svah, na kterém se dalo lyžovat přímo v centru města (doufám, že o tuto raritu nepřijdeme). Okolní kopce jsou ideální pro horskou cyklistiku a lesy v blízkosti jsou zase ideální pro běh. A víkendy s dětmi lze trávit na přírodních hřištích. Zároveň se na Zlín dívám i kriticky – myslím si, že se za posledních 8 let příliš nerozvíjel, případně tento rozvoj probíhal dost nekoncepčně. Teď se bohužel všechno dohání. Jako občan jsem v minulosti několikrát jednala s úředníky a naprosto chápu tu bezmoc lidí, kteří chtějí něco prosadit. Zjistí totiž, že je to nekonečný proces. Vnímám i to, že ze Zlína je do Prahy daleko a peníze na velké investice se sem dostávají mnohem hůře. Myslím si, že stát by měl více přispívat na velké investiční akce, které nadměrně zatěžují rozpočet měst, a přitom slouží k rozvoji celého regionu (za Zlín například oprava hokejového stadionu a dalších sportovišť, obchvat města, finanční podpora Barum Rally apod.).

Změnil se Tvůj život potom, co jsi se stala zastupitelkou. Jak tě vnímají lidé?

Překvapilo mě, kolik lidí mi po zvolení gratulovalo. Do zastupitelstva mě nečekaně dostaly preferenční hlasy – byl to pro mě obrovský šok a zároveň velká zodpovědnost. Nemám ráda zbytečné tlachání, a tak mě neuslyšíte plamenně a dlouze řečnit na zastupitelstvu. O to více se věnuji svým komisím a jednáním ve věcech, které považuji za důležité. Jako zastupitelka se mimo jiné účastním jednání komise místní části Prštné. Dále jsem členem komise majetkové, kontrolního výboru a správní rady Kulturního fondu města Zlína. Zde všude se snažím nastavit transparentní podmínky a jednotlivé body projednávat tak, aby byly k užitku všem občanům. Příprava a studium materiálů i samotná účast v komisích a na schůzkách zabere mnoho času. Celkem činností spojenou se zastupitelstvím strávím zhruba 8 hodin týdně tedy de facto jeden pracovní den. Všechno musím stihnout vedle své práce. Členství v komisích je bezplatné, a tak o ta odpoledne šidím především svou rodinu. Myslím, že právě to je důvod, proč se komunální politice věnuje tak málo žen, což je velká škoda.

Zuzana Fišerová

Na čem zrovna pracuješ v zastupitelstvu? Co se u vás už povedlo dotáhnout do konce?

Hodně času věnuji realizaci myšlenky vybudování singletracků (tedy stezek pro horskou cyklistiku) a pumptracku ve Zlíně. Zde po mnoha schůzkách a za velké pomoci pirátského radního Jirky Jaroše postupně směřujeme k realizaci. Nyní řeším postoj Lesů ČR coby vlastníka největší části dotčených pozemků. Už jsem absolvovala dvě schůzky s krajským ředitelem, a ačkoliv to zpočátku vypadalo, že jsme každý „na jiné straně barikády“ tak věřím, že postupně najdeme společnou řeč a bude se moci začít s přípravou projektu. Kromě toho se podařilo prosadit náš nápad proznačit stávající stezky v okolních lesích a vybudovat tak síť cyklostezek kolem Zlína – to by mělo být hotové během příštího roku. Rozšíří se tak možnosti aktivního trávení volného času v okolí Zlína, navíc se vytvoří mapa cyklotras a v budoucnu by se vše mohlo propojit např. s aplikací Strava a samozřejmě novým webem města (který připravuje radní Jirka Jaroš). V kontrolním výboru jsem prosadila, abychom se zaměřili na to, jak Zlín reguluje reklamní smog a zda hospodárně nakládá se svým majetkem – budu toto téma nadále sledovat a rozvíjet. V komisi majetkové řešíme většinou aktuální body (převody majetku, nájmy apod.), zde usiluji o to, aby město mělo vždy na paměti zájem všech občanů. Myslím, že řádná péče o majetek je jedna z nejdůležitějších povinností města. Mám radost, že se v komisi pomalu mění atmosféra z „hlavně abychom měli klid“ na „udělejme něco pro Zlín“. Aktuálně se změnila zastaralá cenová mapa pro prodej stavebních pozemků a bude se měnit i cenová mapa nájmů, což přinese více peněz pro všechny občany Zlína. Také se podařilo zarazit podivné pokoutní přidělování parkovacích míst na veřejných plochách.

Co bys na závěr vzkázala všem našim voličům a občanům?

Nemám ráda populismus a pevně věřím, že toto volební období bude opravdu pracovní. Já jsem připravena pro to udělat maximum. Pevně věřím, že současná koalice bude pečlivě zvažovat požadavky různých zájmových skupin a bude mít na zřeteli vždy všechny občany, bude uvažovat koncepčně a bude usilovat o vyvážený rozvoj všech částí města (včetně vnitřního Zlína). Sama vím, že pracující člověk s dětmi nemá čas, aby sledoval nástěnky, a „pral se“ za své zájmy. Spoléhá na to, že žije ve fungujícím městě, kde úředníci a jím volení zastupitelé hájí jeho zájmy a myslí na jeho dobro. Takto bych chtěla, aby fungoval Zlín. Jsem ráda, že voliči dali Pirátům ve Zlíně důvěru, protože jsou to opravdu pracovití lidé, za kterými nejsou žádné podivné struktury ani postranní zájmy. Nemluvím jen o členech zastupitelstva, ale i o dalších lidech, kteří za Piráty sedí v komisích a kteří se této činnosti věnují ve svém volném čase a dělají to hlavně proto, aby se Zlín někam posunul. Byla bych rovněž ráda, aby občané nedali jen na mediální prezentace některých politiků, a uvědomili si, že někdo se raději prezentuje a někdo raději pracuje.

Zuzana Fišerová


Sdílení je aktem lásky

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram