21. 9. 2021

Dětem z potřebných rodin přispěje kraj na obědy

Obědy do škol je projekt zacílený na děti ve věku od 3 do 15 let, jejichž rodiny se nachází v hmotné nouzi. Ve Zlínském kraji se podpora týká 176 dětí z 31 základních a mateřských škol, většina dětí pochází ze škol umístěných ve městech. Celková výše dotace ve školním roce 2021/2022 činí 1 099 182 korun.

Obědy ve školách budou proplaceny dětem, jejichž rodiče doložili na úřadu práce, že splňují podmínky pro zařazení do projektu. Tento krok může přispět ke zlepšení zdravotního stavu dětí z rodin v hmotné nouzi a může být přínosný i pro zvýšení školní docházky u dětí, které to na startu mají těžší.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram