12. 11. 2021

Děti by měly být už od předškolního vzdělávání vedeny k tomu, aby uměly vnímat své schopnosti a na nich v budoucnu stavět

Až 80 procent lidí nevyužívá své silné stránky a “běží” jen na 20 procent svého potenciálu. Mnohdy lidé své schopnosti ani neznají, proto je nemohou uplatnit. Jak pomoci dětem zjistit jejich silné a slabé stránky? Jak je motivovat? Kam patřím podle typologie lidí a jakou roli mám v týmu? Právě na tyto otázky byl zaměřen vzdělávací seminář kariérového poradenství, který se konal v úterý 9. listopadu ve Zlíně. Přednášejícím byl lektor, konzultant a pedagog Marek Pavlík.

Kariérové poradenství je obor, který získává na svém významu v souvislosti s tím, jak turbulentní je současná doba, která klade stále nové požadavky na odborné i technologické znalosti lidí. Během profesního života je nutné se dále vzdělávat a také není nic neobvyklého, že se člověk musí rekvalifikovat. Proto je nutné, aby věděl, že v těchto situacích nemusí sám tápat, ale má se kam obrátit pro radu, konzultaci či pomoc.

Děti by měly být už od předškolního vzdělávání vedeny k tomu, aby uměly vnímat své schopnosti a na nich v budoucnu stavět. I k tomu by mělo přispívat kariérové poradenství.

Podívejte se na videozprávu z akce na webu televize TVS.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram