15. 6. 2021

Dny lidí dobré vůle? Koncert pro pět tisíc lidí, poutní mše bez omezení

Hlavním tématem 22. ročníku Dnů lidí dobré vůle na Velehradě je poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti covidové pandemii. Současně cyrilometodějské oslavy ve dnech 4. a 5. července připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. Součástí je i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily, patronky rodin a první české světice.

Radní Zlínského kraje doporučili krajským zastupitelům ke schválení poskytnutí dotace ve výši 300 tisíc korun na realizaci akce Národní pouť Velehrad 2021.

„Finanční podporu využijí organizátoři na výdaje spojené s Liturgickou slavností, tedy slavnostní poutní mší svatou, která tvoří jádro oslav svátku svatého Cyrila a Metoděje, a také na uspořádání výstavy Antonín Cyril Stojan,“ sdělila radní Zlínského kraje Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblasti kultura a školství.

Celý text je k dispozici na webových stránkách Zlínského deníku.

 

Zdroj: Zlínský deník, 15. 6. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram