29. 7. 2022

Dům zahraniční spolupráce nově i ve Zlíně

Dům zahraniční spolupráce otevírá regionální kanceláře. Jejich úkolem bude šířit informace o možnostech mezinárodního vzdělávání a poskytovat konzultace organizacím, které se chtějí zapojit do evropských vzdělávacích programů.

Jsem ráda, že Dům zahraniční spolupráce ve Zlínském kraji otevřel regionální pobočku a nabízí individualizovanou podporu našim organizacím ve využití možností programu Erasmus+ a Evropského sboru solidarity. Mezinárodní spolupráci považuji za velmi důležitou, jednak kvůli zdokonalení jazykových dovednosti, a také pro inspiraci a nadhled, který díky novým zkušenostem můžeme získat.

Mým cílem je, aby všechny krajské školy navázaly spolupráci v zahraničí a vysílaly své žáky a pedagogy pravidelně do jiných zemí. Věřím také, že regionální zastoupení pomůže přiblížit možnosti programu Erasmus+ i dalším subjektům, například kulturním a neziskovým organizacím nebo sportovním oddílům pracujícím jak s mládeží, tak nově i s dospělými.

Regionální kanceláře DZS jsou ve vybraných hodinách otevřené široké veřejnosti. Informace o jejich činnosti jsou k dispozici na dzs.cz/dzs-v-regionech.

Kontakt:
Šárka Pokorná

Manažerka regionální spolupráce pro Zlínský kraj
Potoky 267, Zlín (Budova NPI, 2. patro)

tel.: 773 741 518
e-mail: sarka.pokorna@dzs.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram