4. 4. 2022

Důvěřuj, ale prověřuj – cyklus seminářů, kurzů a besed pro veřejnost a knihovníky

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně a Nadace OSF zvou v dubnu až červnu 2022 na přednášky z cyklu „Důvěřuj, ale prověřuj“, který je zaměřený na rozvoj mediální gramotnosti.

Denně se na nás hrne obrovské množství informací, mediálních manipulací a je důležité se v nich umět orientovat. Jsem ráda, že semináře jsou nejen pro veřejnost, ale  i pro knihovníky. Ti získané informace použijí nejen pro svou práci, ale mohou také poradit návštěvníkům knihoven, zejména starším lidem, jak se zorientovat v záplavě informací, rozpoznat dezinformace a mediální manipulace nebo je upozornit, kde najít informace, aby se nestali obětí kyberútoku.

Program cyklu přednášek na téma mediální gramotnost:

Akce pro veřejnost

  • Média a svět informací - fakticky a přehledně, workshop, Přemysl Danda, 13. dubna, 17:00, Knihovna BBB Uherské Hradiště
  • Zdravý selský rozum pro dobu informační – jak se vyznat v mediálním chaosu?, Jaroslav Valůch, 19. dubna, 17:00, sál B, 15. budova 14|15 BAŤOVA INSTITUTU
  • Média a svět informací - fakticky a přehledně, workshop, Přemysl Danda, 21. dubna, 17:00, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
  • Mediální obezřetnost pro seniory I, Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., 26. dubna, 15:00, Knihovna Kroměřížska
  • Mediální obezřetnost pro seniory II, Ing. Zdeněk Svoboda, CSc., 11. května, 15:00, Senior Point Zlín
  • Kybernetická bezpečnost přeložená do lidštiny, Mgr. David Kudrna, 25. května, 17:00, kavárna, 15. budova 14|15 BAŤOVA INSTITUTU

Akce pro knihovníky:

  • Mediální vzdělávání a ověřování informací pro knihovny, Jaroslav Valůch, 19. dubna, 9:00, sál B
  • Média a svět informací - fakticky a přehledně, workshop, Přemysl Danda, 21. dubna, 8:00, Masarykova veřejná knihovna Vsetín
  • Mediální výchova 21. století pro knihovníky, Mgr. Vanda Vaníčková, Ph.D., 22. června, 9:00, sál B

Více informací najdete na Důvěřuj, ale prověřuj – cyklus seminářů, kurzů a besed pro veřejnost a knihovníky na webu Kfbz.cz.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram