29. 11. 2021

EDUína 2021: cena za inovace ve vzdělávání

Česká republika je dlouhodobě upozorňována na velké nerovnosti ve vzdělávání a pandemie Covid-19 tuto situaci umocnila. Byli jsme zemí, která uzavřela své školy v porovnání s ostatními zeměmi na nejdelší dobu. Děti tak zůstaly odkázány na své rodinné zázemí, školy mohly konat svoji socializační a kompenzační roli jen velmi omezeně. Kde se dařilo nerovnostem úspěšně čelit? Jaké projekty dokázaly vzniklé nerovnosti úspěšně kompenzovat, či alespoň zmenšit?

EDUína 2021 reflektuje, jak se letošní pandemická situace projevila ve vzdělávání. Do letošního ročníku bylo možné přihlásit projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena je určena také pro projekty, které se soustředí na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Přihlašování do ceny EDUína 2021 bylo ukončeno, přihlášené projekty najdete v katalogu na webu EDUíny. Mezi finalisty postoupil projekt Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně s názvem Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám a rodinám.

Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne 1. prosince od 19 h, připojte se ke sledování online.

 

Zdroj: EDUína, www.eduina.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram