4. 12. 2021

Fakulta humanitních studií zlínské univerzity získala prestižní ocenění EDUína

V letošním ročníku soutěže o cenu EDUína, která je každoročně udílena nejlepším projektům v oblasti inovace ve vzdělávání, si nejvyšší místo vysloužil projekt s názvem Budoucí učitelé v akci: záchranný kruh školám i rodinám, který zpracoval Ústav školní pedagogiky Fakulty humanitních studií UTB ve Zlíně. Ročník 2021 byl specifický a tematicky zúžen na reflexi pandemické situace v oblasti vzdělávání. Přihlásit bylo možné projekty a aktivity z formálního i neformálního vzdělávání z doby distanční výuky, jejichž cílem bylo zmenšovat rozdíly mezi dětmi a kompenzovat jejich kognitivní i sociální handicapy. Cena byla určena také pro projekty, které se soustředí na vyrovnávání rozdílů ve fázi po návratu dětí do prezenční výuky a v době prázdnin.

Cílem projektu zlínské univerzity bylo najít cestu k systematické pomoci dětem a rodinám, které i za běžné situace prožívají školní neúspěch. Jádrem pomoci byli studenti učitelských programů, kteří zároveň získali potřebné zkušenosti v učitelské přípravě.

Gratuluji!

Více o informací naleznete na webu Eduína.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram