20. 5. 2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 24. května 2021

Od 24. května Ministerstvo zdravotnictví stanovilo frekvenci preventivního antigenního testování ve školách na jedenkrát týdně. Zároveň je stanovena povinnost testování také žáků a studentů, kteří se nově účastní teoretické výuky nebo teoretické přípravy. Testování v těchto případech probíhá také jedenkrát týdně. Pro RT-PCR testování platí frekvence 1krát za 14 dní.

Na středních školách, konzervatořích a vyšších odborných školách

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • nově je tedy umožněna osobní přítomnost všech žáků na teoretickém vyučování a teoretické přípravě,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště1; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • nově se závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria a mezinárodně uznávané zkoušky mohou konat za účasti až 50 osob v místnosti,
 • přijímací zkoušky se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
 • zkoušky na vyšších odborných školách se mohou konat za účasti nejvýše 50 osob v místnosti,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Na základních školách

 • je umožněna osobní přítomnost všech žáků bez rotací,
 • homogenita tříd a skupin není povinná,
 • nově jsou umožněny sportovní činnosti konané ve vnitřních prostorech za podmínky, že na 1 osobu připadá alespoň 15 m2 vnitřní plochy sportoviště, a přítomno může být nejvýše 30 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště; přítomnost dětí, žáků, studentů a jiných účastníků se v jiných vnitřních prostorech, jako jsou šatny, sprchy apod., zakazuje,
 • nadále platí, že jsou umožněny sportovní činnosti venku bez těchto omezení,
 • v dalším zůstávají pravidla stejná jako doposud – zejména povinnost testování, nošení ochrany dýchacích cest.

Mateřské školy

 • jsou nadále otevřeny pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí,
 • nově je zrušen zákaz zpěvu v mateřských školách.

Další mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školních jídelnách, jazykových školách, základních uměleckých školách, střediscích volného času a opatření k organizování škol v přírodě najdete na webu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (pdf) a také v dodatečných informacích pro školy:
Dodatečné informace pro školy a školská zařízení 24. 5. 2021.pdf.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram