24. 11. 2021

Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy

Česká školní inspekce se snaží podporovat práci učitelů nabídkou inspirace vycházející z me­zinárodních šetření výsledků vzdělávání. Vedle samotných informací o výsledcích v mezinárodním kontextu připravuje a zve­řejňuje také publikace s uvolněnými testovými úlohami, které byly v daném šetření po­užity. Tyto úlohy totiž mají výrazný didaktický potenciál a mohou být zajímavou didaktickou inspirací zejména pro učitele, kteří s nimi mohou pracovat přímo ve výuce.

Obsah publikace TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy vychází z úloh uvolněných z mezinárodního šetření TIMSS zaměřeného na matematiku a přírodovědu a nabízí konkrétní inspiraci pro rozvoj vybraných témat, jako jsou rovnice, prá­ce s daty či badatelská výuka. Zároveň je obsah publikace dobře využitelný při mezipředmětovém propojování rozvoje dovedností. Publikace je určena především učitelům na prvním stupni základní školy, kteří mohou úlohy využít přímo ve výuce nebo jako hodnotící nástroj.

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy na webu České školní inspekce

TIMSS: Inspirace pro rozvoj dovedností – úlohy z matematiky a přírodovědy na webu České školní inspekce (.pdf)

 

Zdroj: Česká školní inspekce, www.csicr.cz

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram