19. 10. 2021

Inspirační burza výstupů k matematické gramotnosti ve Zlínském kraji

Včera se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje matematické gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy k matematické gramotnosti z otrokovického Experimentaria, který zajistil realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Akce se zúčastnila čtyřicítka posluchačů z řad pedagogických pracovníků všech druhů a typů škol, ředitelé, zřizovatelé, zástupci Národního pedagogického institutu, členové minitýmu KAP a další zájemci o prezentované téma.

Akce byla výsledkem skvělé spolupráce projektů akčního plánování v našem kraji. Jedním z cílů dnešní společnosti a také vzdělávacích cílů v našem školství je gramotný člověk, člověk, který je schopen znalosti využít v praktickém životě. Mezi základní gramotnosti patří i gramotnost matematická. Chceme, aby naši žáci a žákyně prostřednictvím matematiky dokázali porozumět okolí kolem sebe a uměli řešit nejrůznější společenské otázky 👍.

V odpoledním programu byly představeny výstupy projektů akčního plánování zaměřené na rozvoj matematické gramotnosti ve Zlínském kraji, které mohou být dále využívány. Součástí programu byla i prohlídka Experimentária včetně nově otevřené expozice matematické gramotnosti vytvořené díky spolupráci s Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu IKAP II.

Příští pondělí se uskuteční také inspirační burza ke čtenářské gramotnosti, tentokrát ve Zlíně. Informace najdete na portále Zkola.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram