26. 10. 2021

Inspirační burza výstupů ke čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji

V pondělí se konala online konference systémového projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Hlavním tématem byla podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. Odpolední část byla věnována živému přenosu z inspirační burzy ke čtenářské gramotnosti z kavárny 14|15 BAŤOVA INSTITUTU ve Zlíně.

Akce se zúčastnila čtyřicítka posluchačů z řad pedagogických pracovníků všech druhů a typů škol, ředitelé, zřizovatelé, zástupci Národního pedagogického institutu, členové minitýmu KAP a další zájemci o prezentované téma. V programu byly představeny výstupy projektů akčního plánování zaměřené na rozvoj čtenářské gramotnosti ve Zlínském kraji, které mohou být dále využívány.

Jedním z cílů dnešní společnosti a také vzdělávacích cílů v našem školství je gramotný člověk, člověk, který je schopen znalosti využít v praktickém životě.

Mezi základní gramotnosti patří i gramotnost čtenářská, při které je důraz kladen na schopnost porozumět různým typům textu vztahujících se k nejrůznějším situacím ve škole i mimo školu, přemýšlet o jejich smyslu a umět jej vyložit. Čtenářská gramotnost a čtení obecně je stále více využíváno jako nástroj k dosažení dalších cílů, jako je uplatnění na trhu práce, vyšší úroveň kritického myšlení, obecné zapojení do společnosti.

A to potřebujeme nejen ve Zlínském kraji!

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram