5. 5. 2022

Jak zesílit spolupráci mezi zdravotnictvím a školstvím, zatraktivnit zdravotnické obory na školách a přilákat do krajských nemocnic nové pracovníky/pracovnice

Minulou středu se ve zlínském Baťově mrakodrapu uskutečnilo setkání odborníků ze zdravotnictví a školství. Jednali jsme o nedostatku zdravotníků a zdravotnic ve Zlínském kraji a možnostech řešení.

Co zaznělo? Cestou k zlepšení situace by mohla být intenzivnější spolupráce rezortů a společný tlak na stát, dlouhodobá investice do výchovy a vzdělávání budoucích zdravotníků a zvýšení jejich motivace nastoupit po absolutoriu do jedné z nemocnic v našem kraji.

Za oblast školství jsme již velký krok udělali v loňském roce - kdy jsme zahájili proces rozšíření počtu vyšších odborných škol zdravotnických. Dosud bylo možné studovat VOŠ při zdravotnických školách ve Zlíně a ve Vsetíně, nově se připravuje rozšíření akreditace také na Střední škole průmyslové, hotelové a zdravotnické Uherské Hradiště a na Střední zdravotnické škole Kroměříž. Jejich otevření se předpokládá ve školním roce 2023/2024.

Také jsme rozšířili stipendijní program pro studenty VOŠ o obor  Diplomovaná dětská sestra.

Důležité je zaměřit se na to, aby absolventi z oboru neodcházeli. Podle mého názoru je důležité se věnovat tzv. wellbeingu. Vlídné prostředí během praxe žáků a žákyň může sehrát významnou roli v dalším rozhodování při výběru pracoviště, případně při rozhodnutí setrvat v oboru. To je úkol především pro budoucí zaměstnavatele, tedy nemocnice. Kraj se snaží tyto snahy podpořit. V loňském roce částkou 860 tisíc korun podpořil studenty lékařských i nelékařských zdravotnických oborů, kteří se rozhodli pracovat v nemocnicích Zlínského kraje. V letošním roce kraj spustil program finančních odměn pro školitele nových zaměstnanců a studentů v rámci odborných praxí. Na odměny školitelům je alokováno přes 11 milionů korun. Domnívám se, že podobně bychom měli  motivovat i šikovné studenty vyšších ročníků zdravotnických škol, kteří jsou během práce schopni odvést práci na profesionální úrovni, což mnozí studenti vyšších ročníků zvládnou. Podobné motivační programy mají firmy z technických oborů, které si takto dokážou talentované studenty proměnit ve své budoucí zaměstnance. I o tom budu se zástupci nemocnic a škol hovořit na schůzkách, které by měly mezirezortní spolupráci prohloubit.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram