1. 3. 2022

O webináři k sebeobraně žáků v Učitelských novinách

Minulý týden se uskutečnil webinář k novému dotačnímu programu Zlínského kraje nazvaný Podpora sebeobrany žáků na základních školách. Setkání se zúčastnili zástupci více než dvaceti základních škol, kteří se seznámili s obsahovou i formální částí Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí dotace. Součástí webináře byl obecný úvod obsahující informace ze strany Zlínského kraje o smyslu aktivit podporovaných v dotačním programu, podrobnosti k tomu, jak správně vyplnit a podat žádost.

Zdroj: Učitelské noviny, 9/2022

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram