20. 5. 2021

Krajská hospodářská komora připravuje reportáž o úspěšných ženách v technických profesích

Technické profese nejsou u dívek při výběru oboru studia na prvním místě. Jako možná příčina nízkého zastoupení dívek ve STEM oborech, tedy ve vědě, technologiích, strojírenství a matematice, se ukazují obecně přetrvávající stereotypy ohledně vhodnosti tohoto oboru pro dívky.

Česká republika se dlouhodobě potýká s nedostatkem kvalifikovaných osob v oblasti přírodovědných a technických oborů. Na území Zlínského kraje jsou firmy, které nabízejí široké možnosti uplatnění ve STEM profesích, a to samozřejmě i ženám. Pobídka dívek k jejich participaci na studiu STEM oborů se jeví jako správná. Krajská hospodářská komora Zlínského kraje společně se Zlínským krajem proto připravuje akci s názvem „Girls day“, jejímž cílem je představit ženy, které v technických oborech úspěšně působí.

V pátek 14. května 2021 byly natočeny medailonky několika úspěšných žen, které mohou na dívky působit jako role models - vzory, které sdílejí svůj osobní příběh a cestu k danému oboru. Představí se například softwarové inženýrky, vedoucí laboratoře nebo manažerka kvality.

„Naším záměrem je inspirovat studentky, aby se nebály technických profesí. Těm, které ještě nejsou rozhodnuty o své profesní dráze, chceme ukázat možnou cestu,“ sdělila ředitelka hospodářské komory Iveta Táborská.

Videoreportáž je adresována všem žákyním gymnázií i středních škol ve Zlínském kraji. Následně budou pozvány na diskuse se ženami „role models“, se zástupci vysokých škol i organizací podporujících genderovou rovnost.

„Povědomí o úspěšných ženách v netradičních odvětvích může pomoci bourat stereotypní představy o technických oborech, jako o takzvaných mužských oborech. Může povzbudit dívky k volbě kariéry, která odpovídá jejich skutečným zájmům a nikoliv společenským očekáváním. Tyto natočené videoreportáže podávají svědectví o tom, že žena v technickém světě není science fiction“, uvedla radní Zlínského kraje pro oblast školství Zuzana Fišerová.

Celá akce je realizována v rámci projektu „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“ a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. S ohledem na současnou epidemiologickou situaci je letošní „Girls day“ jiný – distanční.

 

Zdroj: Kromeriz.cz, 20. 5. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram