24. 2. 2023

Krajské akční plánování v roce 2023

❓❓ Co nás čeká v roce 2023 v oblasti krajského akčního plánování ve vzdělávání ❓❓ Tým projektu KAP Zlínský kraj zpracoval roční akční plány až do roku 2025. Týkají se rozvoje osmi klíčových témat ve vzdělávání - podnikavost, iniciativa a kreativita, polytechnické vzdělávání, odborné vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli, kariérové poradenství, čtenářská a matematická gramotnost, rozvoj potenciálu ve vzdělávání obecně a podpora kompetencí pracovníků ve vzdělávání.

Připravované akce v tomto roce:
👉 březen 2023 vzdělávání pro učitele bez pedagogického vzdělání, čtyři regionální setkání koordinátorů spolupráce se zaměstnavateli, exkurze v Experimentariu,
👉 duben 2023 vzdělávání pro začínající učitele, workshop ke kyberbezpečnosti,
👉 květen 2023 workshop práce s informacemi,
👉 červen 2023 setkání pro ředitele SŠ a VOŠ,
👉 srpen 2023 konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť,
👉 podzim 2023 vzdělávání pro uvádějící učitele, kulatý stůl k rozvoji potenciálu žáků, setkání zástupců SŠ a VOŠ, konference Škola ve firmě, setkání knihoven a paměťových institucí,
👉 průběžně celý rok setkávání pracovních skupin a minitýmů k jednotlivým klíčovým tématům, tvorba koncepcí, spolupráce s místními akčními plány, evaluace činností.

Děkuji za skvělou spolupráci. Informace najdete také na portálu Zkola v sekci KAP:
https://www.zkola.cz/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani-pro-uzemi-zlinskeho-kraje/

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram