22. 10. 2021

KTIC zve příští úterý na Týden turistických informačních center ČR

Krajské turistické informační centrum (KTIC), které vzniklo nově ve Zlíně v květnu letošního roku, se poprvé zapojí v úterý 26. října do akce Týden turistických informačních center ČR. Tu vyhlašuje Asociace turistických informačních center České republiky.

Smyslem akce je představit činnost informačních center široké veřejnosti. Turistická informační centra poskytují široké spektrum informací a služeb pro návštěvníky, jejich přidanou hodnotou je lidský kontakt a přímá osobní komunikace, což je v dnešní době mimořádně důležité. Místní pracovníci a pracovnice jsou schopni návštěvníkům různého věku pomoci s vyhledáváním informací v českém i cizím jazyce, s jejich tříděním. Přispívají tak ke vzdělávání, podpoře kulturních aktivit i ke zkvalitňování využití volného času nás všech!

Více informací najdete na webu 14|15 Baťova institutu.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram