23. 6. 2021

Květná zahrada hostila konferenci Historické zahrady Kroměříž 2021

Tématem odborné konference Historické zahrady Kroměříž 2021 bylo současné umění v historických zahradách. Nad konferencí, kterou uspořádali v přednáškovém sále v Květné zahradě ve dnech 17. – 18. června Klub UNESCO a Metodické centrum zahradní kultury při odborném pracovišti Národního památkového ústavu v Kroměříži, převzala záštitu radní Zlínského kraje pro kulturu a školství Zuzana Fišerová.

„Jsem velmi ráda, že se konference pořádané Klubem UNESCO Kroměříž těší takové oblibě a že se i tentokrát sešlo tolik odborníků a příznivců problematiky spojené s péčí o zachování historického dědictví našeho kraje, zejména historických zahrad. S radostí jsem proto přijala, společně s dalšími významnými osobnostmi, záštitu nad touto konferencí,“ sdělila radní Zuzana Fišerová, zodpovědná za oblasti kultura a školství.

Cílem kroměřížských konferencí se zaměřením na historické zahrady je od roku 1998 získávání podnětů, předávání zkušeností pro zkvalitnění péče o památky zahradního umění na našem území a jejich využívání ke vzdělávacím a kulturním účelům s vědomím, že historické zahrady jsou samy o sobě živá umělecká díla. Na konferenci jsou zváni zástupci odborné i laické veřejnosti, majitelé a správci historických zahrad a parků, představitelé samosprávy, státní správy, studenti odborných škol.

Konference se uskutečnila při příležitosti 30. výročí založení Klubu UNESCO Kroměříž z podnětu České komise pro UNESCO.

 

Zdroj: Echovalašska.cz, 23. 6. 2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram