11. 6. 2021

KyberDĚTI v sítích: Rizika spojená s internetem a bezpečnost online výuky

Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje uspořádal v tomto týdnu první ze série webinářů pro pedagogy a rodiče. Tentokrát na téma rizik spojených s internetem a bezpečnosti online výuky. Lektory byli doc. Mgr. Kamil Kopecký, Ph.D. a PhDr. René Szotkowski, Ph.D. z Centra prevence rizikové komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

V úterý 8. června se přes sto pedagogů a pedagožek zúčastnilo vzdělávací akce prostřednictvím aplikace MS Teams. O den později se připojila padesátka rodičů.

Víme, že škola má povinnost pro žáky a učitele zajistit bezpečné prostředí a tématu kybernetické bezpečnosti věnujeme velkou pozornost. Ještě před uzavřením škol na podzim loňského roku jsme vytvořili DigiCovid tým osmi lektorů, kteří proškolili pedagogy v desítkách středních škol v kraji. Dlouhodobě usilujeme o zvyšování dovedností pedagogických pracovníků a žáků v oblasti digitálních kompetencí. Stejně tak je ale důležitá role rodičů. Proto jsme se rozhodli připravit webináře „na míru“ cílovým skupinám a uspořádat pro ně druhý webinář, který zpracovává stejné téma, ale z rodičovského úhlu pohledu.

Záznamy z webinářů najdete na Youtube kanálu projektu KAP. Dozvíte se, jaká jsou rizika spojená s online výukou, k jakým incidentům došlo v českém školském prostředí a čeho se vyvarovat. Lektoři se zaměřili také na konkrétní případy v kyberprostoru, týkající se dětí a dospívající mládeže. Co všechno v online prostředí zažívají, s jakými jevy se setkávají, jaké sociální sítě využívají, navštěvují..

Důležité upozornění! Nezapomeňte se přihlásit na další témata, webináře Online predátoři a Kyberšikana a kybernetická agrese již nahrávané nebudou!

Webináře pro rodiče:

Více informací najdete v pozvánce na sérii KyberDĚTI v sítích.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram