18. 10. 2022

Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje

Rada Zlínského kraje schválila výzvy k předkládání nominací na krajský titul „Mistr tradiční rukodělné výroby Zlínského kraje“ a na zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“.

Titul Mistra bude v roce 2023 udělen již po dvanácté maximálně třem osobám s trvalým pobytem na území Zlínského kraje, jež dokonale ovládají dovednosti, postupy a technologie tradiční rukodělné výroby a přiměřeně svým možnostem předávají tyto znalosti budoucím generacím a prezentují své výrobky na veřejnosti. Návrh může podat fyzická, nebo právnická osoba.

Zápis do „Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Zlínského kraje“, jehož hlavním účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora nemateriálního kulturního dědictví na území Zlínského kraje může podat fyzická, nebo právnická osoba. Navržen může být jednotlivec, nebo společenství, která uchovávají a předávají statek dalším generacím.

Obě nominace na předem stanoveném formuláři přijímá od 3. října 2022 do 28. února 2023 Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace, v jehož gesci je Centrum péče o tradiční lidovou kulturu Zlínského kraje (Smetanovy sady 179, 686 01 Uherské Hradiště), které také zodpoví případné dotazy.

Více na https://www.kr-zlinsky.cz/mistr-tradicni-rukodelne-vyroby-zlinskeho-kraje-cl-320.html

 

Zdroj: Zlínský kraj

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram