22. 6. 2021

Moderní školní poradenské pracoviště

Na konci srpna se bude konat krajská konference pro pracovníky školních poradenských pracovišť i pedagogické pracovníky se zájmem o danou problematiku s názvem Moderní školní poradenské pracoviště. Akce je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

Konference se uskuteční dne 30. 8. 2021 v Přednáškovém sále Přírodovědně-technického a jazykového centra Gymnázia a Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky Zlín. Termín je zvolen záměrně tak, aby nedocházelo ke zbytečnému narušování chodu školy během běžných vyučovacích dnů.

Zlínský kraj dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání ve školách respektující základní principy společného vzdělávání a nastavení rovných příležitostí pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů. V roce 2019 vytvořil Školskou inkluzivní koncepci kraje, z jejíž analytické části a následné SWOT analýzy vyplynuly čtyři logicky provázané klíčové oblasti. Prvním tematickým okruhem je podpora školních poradenských pracovišť, jejich rozšiřování, včetně asistentů pedagoga, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, metodická podpora a další.

Naše pojetí společného vzdělávání ve Zlínském kraji vychází z toho, že je důležité vytvářet rovné podmínky pro vzdělávání všech dětí, žáků a studentů, podporovat zdravé vztahy ve školách, zvyšovat kvalitu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami. K realizaci těchto cílů je zapotřebí spolupráce všech zapojených subjektů, vzdělávání jednotlivých pedagogů i celých pedagogických sborů. Proto se velmi těším na inspirativní příspěvky, které uslyšíte na konferenci Moderní školní poradenské pracoviště, stejně jako na výstupy z panelových diskuzí!

Program setkání:

7.45–8.15 Prezence

8.15–8.20 Zahájení jednání Ing. Mgr. Zuzana Fišerová, Ph.D., radní ZK pro oblast školství a kultury

PhDr. Stanislav Minařík, vedoucí Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK

8.20–8.40 Společné vzdělávání v krajském akčním plánování RT KAP

8.40–9.00 Potenciál Sociálně-pedagogické poradny PhDr. Jaroslava Pavlíčková

9.00–10.30 Školní poradenské pracoviště – radosti i starosti s ním spojené PhDr. Jana Zapletalová

10.30–10.45 coffebreak

10.45–12.15 Školský sociální pracovník – most mezi školou, rodinou a komunitou doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

12.15–13.00 Oběd

13.00–14.30 Panelová diskuze I. – Současnost a budoucnost ŠPP
14.30–16.00 Panelová diskuze II. – Ideální ŠPP

16.00–16.30 Závěrečné shrnutí výstupů z panelových diskuzí

 

Přihlášky je možné zasílat do 16. 7. 2021 prostřednictvím registračního formuláře. Více informací najdete na portále Zkola.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram