14. 9. 2021

Národní plán doučování nabízí školám praktickou pomoc

Pomocnou ruku všem žákyním a žákům a jejich rodičům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, nabízí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem České republiky a neziskovými organizacemi.

Doporučuji navštívit webové stránky Národního plánu doučování Doucovani.edu.cz, které představují praktického průvodce a inspiraci pro ředitele, pedagogy, doučující i rodiče. Aktuálně nabízejí doučujícím i z řad neziskových organizací a studentů pedagogických fakult tipy ve formě videí, v nichž jejich kolegové sdílejí svá know-how, dodávají tipy, triky a rady nejen k obsahu doučování, místu konání nebo pomůckám, aby žáci daný předmět lépe chápali, ale také k tomu, jak žáky oslovit a vzbudit v nich o doučování zájem.

Ve videích zaznívají tipy, jak přistupovat k menším či větším mezerám v učivu, jaké konkrétní pomůcky si žáci mohou sami vyrobit nebo pořídit v běžné domácnosti, aby se jim lépe učilo, příklady lépe chápali a vědomosti lépe vštěpovali do paměti. Důležitou roli v doučování hraje motivace. Kromě vzbuzení zájmu o daný předmět se jedná i o průběžné povzbuzování, které pomůže žákům vyrovnat se s tím, co pandemie přinesla.

Na webových stránkách naleznete základní informace o možnosti využití finančních prostředků na doučování, administrativní podporu (např. vzory dohod), návrh postupu při výběru žáků k doučování a komunikaci s nimi. Připraveny jsou podpůrné informace k doučování včetně kontaktů. Vyhledat si tak můžete organizace a osoby ve Zlínském kraji, na které se lze obrátit. Mapa nejbližších kontaktů na Doucovani.edu.cz je neustále doplňována.

„Fakulty doučují“ je iniciativa, která pokračuje i v roce 2021. Školy mohou žádat studenty o pomoc s doučováním žáků prostřednictvím jednoduchého formuláře. Doučování je možné realizovat prezenčně i online, individuálně či skupinově. Metodické kabinety Národního pedagogického institutu České republiky poskytují v rámci projektu SYPO (Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů) pomocnou ruku všem žákům, kterých se negativně dotkl výpadek prezenční výuky způsobený pandemií COVID-19, a poskytují online i prezenční doučování. V síti oblastních kabinetů je aktuálně zapojeno dalších více než 1 800 pedagogů. Další možností jsou nevládní organizace, které nabízejí metodické tipy, doporučení a odkazy, např. Člověk v tísni se doučování sociálně znevýhodněných dětí věnuje přes 13 let.

--

Národní plán doučování

Pandemie COVID-19 zasahuje do režimu vzdělávání na českých školách již bezmála jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky – zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily. Na pokrytí nákladů na doučování žáků rozhodlo MŠMT základním a středním školám rozdělit v tomto roce téměř 250 milionů korun. Školy tyto prostředky obdrží prostřednictvím krajských úřadů do konce září. Doučování bude probíhat mimo vyučování a doučující hodiny dostanou zaplaceny.

Smyslem Národního plánu doučování je také iniciovat širokou neformální platformu škol a externích doučovatelů (jednotlivci, neziskové a jiné organizace a instituce), kteří budou intenzivně spolupracovat na poskytování co nejefektivnější podpory ohroženým dětem. Dlouhodobě se doučování věnuje mj. nezisková organizace Člověk v tísni, která se snažila dětem po celou dobu pandemie pomáhat s výpadkem během distanční výuky. Možnost využít prostředky i na zapojení lidí z okolí školy otevře nové cesty komunikace s dětmi a rodinami tam, kde dosavadní komunikace neprobíhala funkčně.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram