19. 1. 2022

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022

Zlínský kraj vyhlašuje výzvu k předkládání nominací na ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2022. Ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Do nominací se může zapojit pedagogická i nepedagogická veřejnost, představitelé samospráv a další instituce a organizace. Uzávěrka návrhů bude 16. února.

Chceme dát najevo, že si pracovníků ve školství vážíme, dodat jim chuť do další práce a veřejně vyzdvihnout jejich profesionální a lidské kvality. Práce s dětmi a mládeží je náročná. Vyžaduje trpělivost a učitelé, vychovatelé a další pracovníci ve školství se podílejí na vzdělávání a rozvoji naší mladé generace.

Podrobnější informace najdete na portále Zkola.

Krajští radní odsouhlasili také podání návrhu na udělení stříbrné Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky v 1. stupni Miroslavě Polákové, pedagožce Gymnázia Uherské Hradiště za mimořádný přínos v oblasti vzdělávání. O ocenění, které se předává zpravidla u příležitosti Dne učitelů 28. března, rozhoduje ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Paní Poláková učí své studenty vážit si hodnot a dokáže v nich vzbudit touhu vypravit se do historie. Kromě toho, že úspěšně vede své studenty k vědecké práci v mnoha středoškolských soutěžích, přednáší o holocaustu na mezinárodních konferencích a své poznatky a rozsáhlé znalosti historie publikuje ve formě vědeckých článků. Je to velká osobnost, která si ocenění zaslouží.

Více o Medaili MŠMT i navržené pedagožce se dozvíte na webu Zlínského kraje.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram