18. 1. 2023

Ocenění pracovníků ve školství Zlínského kraje 2023 za významný přínos pro výchovu a vzdělávání mladé generace

Vyzýváme pedagogickou i nepedagogickou veřejnost, představitele samospráv a další instituce a organizace, aby své návrhy na ocenění zasílali na adresu Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. Ocenění je určeno pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení za jejich úspěšnou a všeobecně uznávanou práci a za jejich profesionální a osobnostní kvality. Uzávěrka návrhů je ve středu 8. února 2023 do 15.00 hod.

Podaný návrh musí obsahovat:

  • vyplněný nominační formulář,
  • profesní životopis navrhovaného kandidáta,
  • zdůvodnění podávaného návrhu v rozsahu jedné strany A4,
  • zdůvodnění návrhu je stěžejní součástí návrhu.

Podrobnější informace najdete na webu Zlínského kraje.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram