21. 9. 2021

Podpora řemesel v odborném školství

Zlínský kraj se neustále snaží hledat možnosti a cesty, jak reagovat na dlouhodobý nesoulad mezi poptávkou na trhu práce a nabídkou absolventů středních škol, kteří ukončují své studium výučním listem. Proto vznikl ojedinělý projekt „Podpora řemesel v odborném školství“, prostřednictvím kterého chceme zvýšit motivaci, zájem žáků a jejich rodičů o studium řemeslných oborů. Od roku 2009 je tato podpora poskytována také žákům soukromých středních škol ve Zlínském kraji. O poskytnutí dotace si soukromé střední školy mohly požádat na základě písemné žádosti a předložení dokumentace o skutečném vyplacení finančních příspěvků žákům za předcházející období školního roku.

Rada Zlínského kraje schválila poskytnutí účelové neinvestiční dotace soukromým středním školám (ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o. – 16 žáků v oborech strojní mechanik, výrobce obuvi, MESIT střední škola o.p.s. – 44 žáků v oborech strojní mechanik, obráběč kovů, Střední škola letecká Kunovice - 36 žáků v oborech strojní mechanik, klempíř, Střední škola služeb, s.r.o. -  2 žáci v oborech řezník – uzenář).

Ve školním roce 2020-2021 bylo v systému zapojeno 1362 žáků škol zřizovaných Zlínským krajem a 98 žáků soukromých středních škol. Do systému podpory řemesel jsou ve Zlínském kraji začleněny tyto obory: Strojírenství a strojírenská výroba, Technická chemie a chemie silikátů, Potravinářství a potravinářská chemie, Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů, Stavebnictví, geodézie a kartografie, Speciální a interdisciplinární obory, Zemědělství a lesnictví, Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů, Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie.

Seznam podporovaných oborů a podmínky pro vyplácení finančního příspěvku najdete na krajském portále Zkola.cz.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram