17. 6. 2021

Předávání maturitních vysvědčení na SŠPHZ Uherské Hradiště

Včera jsem se zúčastnila slavnostního vyřazení žáků a žákyň maturitních tříd v přednáškovém sále Střední školy průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti. Konkrétně se jednalo o třídy 4.B – zdravotnický asistent, 4.C – strojírenství, 4.E – elektrotechnika a 4.T – hotelnictví.

Blahopřeji! Celkem za školu maturitní zkoušku skládalo 174 žáků a žákyň, z toho uspělo 156 a neuspělo 18 z nich. Úspěšnost za školu u maturitní zkoušky v jarním termínu se nijak neliší od předchozích let. Zdá se, že distanční výuka přípravu maturantů neohrozila.

Didaktické testy mohly mít všechny žákyně čtvrtého ročníku oboru zdravotnický asistent prominuté, protože měly odpracovaný předepsaný počet 160 hodin v rámci pracovní povinnosti zdravotnickým zařízením. Přesto se osm žákyň z obou tříd rozhodlo didaktické testy z češtiny a angličtiny konat.

Absolventi a absolventky dostali ve složce společně s maturitním vysvědčením i dodatek k osvědčení, tzv. Europass, a to v češtině, angličtině a u oboru hotelnictví a cestovní ruch i v němčině.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram