8. 10. 2021

Kulturní organizace Zlínského kraje získaly téměř 5,5 miliónu korun z dotací ministerstva kultury

Na automatizaci poboček, jejich vybavení RFID technologiemi a prezentační technikou získala Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně v letošním roce téměř 700 tis. Kč z dotací Ministerstva kultury ČR.

RFID technologie, tedy systém radiofrekvenční identifikace pomocí elektromagnetických vln byla zavedla Krajské knihovně Františka Bartoše již při vzniku 14|15 BAŤOVA INSTITUTU. Díky šikovnosti pracovníků knihovny se těmito systémy vybavují i pobočky na území Statutárního města Zlín. Zlínská knihovna byla úspěšná i v grantových programech na podporu nákupu zvukových knih či vzdělávací a odborné aktivity.

Také ostatní organizace v oblasti kultury jsou v získávání mimorozpočtových zdrojů aktivní. Díky programu Integrovaného systému ochrany movitého kulturního dědictví II. si tak Muzeum Kroměřížska mohlo do expozice pořídit novou vitrínu, dotace získalo na monitorovací systém teploty a vlhkosti, provedlo obnovu dřevěných konstrukcí Větrného Mlýna.

Krajské galerii výtvarného umění se z dotací podařilo tento rok získat téměř 1,5 mil. Kč na výstavní činnost, časopis Prostor Zlín a inovaci expozice. Muzeum jihovýchodní Moravy získalo prostředky na restaurování Svatováclavské bible nebo výstavu Od Kosmy po Dalimila, Muzeum regionu Valašsko a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti například na vydání publikací.

Z programu Program udržitelnosti pro muzea II. pro rok 2021 Ministerstva kultury ČR ke zmírnění negativních dopadů spojených s opatřeními v boji proti pandemii Covid-19 získala muzea zřizované Zlínským krajem téměř 2 300 tis. Kč. Komise posuzovala rozdíl prodaných vstupenek v letech 2019 a 2020 a žádostem vyhověla v plném rozsahu. Muzeum jihovýchodní Moravy tak získalo přes 708 tis. Kč, Muzeum regionu Valašsko přes 660 tis. Kč, Slovácké muzeum v Uherském Hradišti téměř 500 tis. Kč a Muzeum Kroměřížska přes 421 tis. Kč.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram