11. 8. 2022

Pro Amicis Musae 2022

Do konce srpna lze nominovat osobnosti kultury na ocenění!! Pro Amicis Musae („Přátelům múz") je ocenění za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. Prostřednictvím tohoto ocenění chceme již tradičně zviditelnit osobnost, která ve Zlínském kraji trvale žije, nebo se zde narodila, případně na území našeho kraje působila či působí v kultuře, a výrazně kraj v této oblasti zviditelnila.

Návrh na ocenění může podat fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která zašle do 31. 8. 2022 vyplněný nominační formulář na adresu: Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, případně doručí osobně na adresu Odbor kultury a památkové péče, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Kontaktní osobou je Ing. Andrea Šumberová (andrea.sumberova@kr-zlinsky.cz).

Bližší informace včetně nominačního formuláře jsou zveřejněny na webu Zlínského kraje v sekci Kultura.

Oceněné osobnosti:

 • PhDr. Karel Pavlištík, CSc., pracovník Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně za výzkumnou, publikační, výstavní a folkloristickou činnost, kterou významně přispěl k zachování a rozvoji tradiční lidové kultury a zejména folkloru jednotlivých regionů Zlínského kraje (2015),
 • spisovatel Pavel Hejcman z Bystřice pod Hostýnem za celoživotní rozsáhlé literární dílo (2016),
 • literární kritik a editor Mojmír Trávníček z Nového Hrozenkova za celoživotní významnou ediční a literárně kritickou činnost (2007),
 • etnograf PhDr. Josef Jančář, CSc. za celoživotní vědeckou i praktickou činnost v oblasti tradiční lidové kultury a její popularizaci v mezinárodním měřítku (2008),
 • Otmar Oliva z Velehradu za rozvoj tradice křesťanského kulturního dědictví a šíření dobrého jména moravského umění v zahraničí (2019),
 • Mgr. Helena Chybová za svoji soustavnou práci na záchranných archeologických výzkumech, literární činnost, především za knihu Kroměříž zmizelá a znovu objevená aneb Historie ukrytá pod dlažbou města (2010),
 • Mgr. Jiří Severin za významný přínos kultuře regionu za celoživotní publicistickou, publikační, scénáristickou a organizační práci, za propagaci kultury Zlínského kraje v zahraničí a za autorský podíl na významných projektech, především Muzeu lidových pálenic (2011),
 • PhDr. Eva Urbachová za celoživotní etnografickou práci, za zásluhy při vybudování stálé expozice o lidové výrobě, krojích a obyčejích v Muzeu regionu Valašsko (2012),
 • spisovatel Josef Holcman a hudební skladatel Václav Maňas mladší. Josef Holcman ocenění získal za soustavnou literární a publikační činnost, Václav Maňas mladší za soustavnou kompoziční a aranžérskou činnost pro české a moravské hudby (2013),
 • publicista a spisovatel PaedDr. Jiří Jilík, šéfredaktor Slováckých novin, tvůrce několika filmových scénářů a televizních dokumentů, autor a spoluautor více než dvou desítek knižních titulů s tématikou lidové kultury a regionální historie (2014),
 • Vlasta Grycová za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za péči o lidové tradice v oblasti písňové tvorby a její zásluhy při spoluzaložení Ženského pěveckého sboru ve Strání. PhDr. Věra Kovářů za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje zasahující do celé řady kulturních oblastí od dokumentace a záchrany tradičních lidových staveb v terénu až po lektorskou činnost či roli etnografky a organizátorky-autorky mnoha kulturních pořadů (2015),
 • MUDr. Eva Nováková za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za realizaci zápisu Arcibiskupského zámku a zahrad na Seznam světového kulturního dědictví UNESCO (2016),
 • Růžena Děcká za celoživotní přínos v oblasti kultury Zlínského kraje, zejména za celoživotní propagaci cimbálu, lidových a folklorních tradic (2017),
 • PhDr. Jana Spathová za mimořádný celoživotní přínos v oblasti záchrany, popularizace a rehabilitace památkového fondu na území Zlínského kraje s národním přesahem (2018),
 • Boleslav Bolívka za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu (2019),
 • Jiří Pavlica (2020),
 • Jitka Šuranská "in memoriam", která svým ojedinělým hudebním šarmem přispěla ke zviditelnění Zlínského kraje na celém území České republiky a v zahraničí (2021),
 • výtvarník Josef Ruszelák za významný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu (2021).
© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram