5. 6. 2021

Můj první červnový týden: Mezinárodní den dětí, návštěvy ZUŠ, Tatra do škol, jednání Asociace krajů České republiky a MŠMT v Telči

Kromě Mezinárodního dne dětí byl první červnový týden bohatý na kulturní i vzdělávací akce a jednání k aktuálním tématům.

V pondělí jsem navštívila Základní uměleckou školu Zlín. S paní ředitelkou Martinou Hniličkovou jsme si povídaly o tom, jak ZUŠky prožily lockdown. Potěšilo mě, že žáků neubylo a naopak registrují i nové zájemce, především o hudební nástroje (klavír a housle). Věděli jste, že ZUŠka pro příští školní rok zlevnila o 100 Kč školné a chce tak poděkovat za trpělivost během doby, kdy výuka byla realizovaná jen přes počítač?

Během návštěvy jsem se také podívala do vily, kde se vyučují výtvarné obory. V prostorné vile s terasou bydlel František Novosad, jeden z ředitelů závodů firmy Baťa v Tilbury (dnes součást Londýna), teď zde sídlí výtvarný obor Základní umělecké školy Zlín. Konečně se začalo učit a tak jsem mohla pozdravit i děti, které se vrátily k výtvarce. Budova ze 30. let 20. stol. potřebuje nutně opravit, investice je zařazena do zásobníku investic, o kterých bude Rada ZK rozhodovat v polovině roku.

Úterní den jsem strávila ve Valašských Kloboukách. Měla jsem tu čest "nastartovat" Tatrovku, kterou žáci zdejšího učiliště složili do plně funkčního vozu, který teď poslouží Správě a údržbě silnic Zlínska. Podstatou vzdělávacího projektu Tatra do škol je spolupráce mezi kopřivnickou automobilkou, kraji a školskými zařízeními. Moc ráda jsem se podívala přímo do kabiny, můj tatínek byl původně řidič náklaďáku..

Ve Valašských Kloboukách jsem navštívila i místní Základní uměleckou školu Valašské Klobouky, která sídlí v historické vile. S panem ředitelem Zdeňkem Matušincem jsme mluvili o tom, jak probíhaly zápisy pro příští školní rok. Jsem ráda, že i přes nedávnou „koronakrizi“ má hodně dětí zájem o umělecké vzdělávání. Samotná Bratmannova vila (dostavěná v roce 1896 ve stylu secese) by si zasloužila opravit, aby ji škola nebo obec nadále mohly využívat na koncerty a kulturní akce.

Ve stejný den vyhlásila odborná porota nejúspěšnější snímky v jednotlivých kategoriích celostátní soutěže animované tvorby dětí a mládeže Animág Kroměříž 2021. Letošní ročník, který pořádá VOŠPS a SPgŠ Kroměříž oslovil 150 tvůrců ve věku 6-19 let, do online přehlídky postoupilo 31 snímků, které mělo příležitost zhlédnout téměř tisíc diváků. Soutěž spojuje kreativitu s moderními technologiemi. Velmi oceňuji snahy škol podpořit tvůrčí aktivity a inovativní vzdělávání dětí a mládeže v našem kraji. Záznam z živého přenosu je dostupný na Youtube.com (moji zdravici najdete v 8:12 minutě).

Hlavní událostí týdne byl středeční a čtvrteční výjezd do Telče, kde zasedala školská komise Asociace krajů České republiky a zástupci MŠMT. Řešili jsme zejména nastavení nového programového období pro dotační výzvy do školství, spolupráci s Českou školskou inspekci, mezikrajskou spolupráci a další témata.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram