31. 5. 2022

Šablony pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ z Operačního programu Jan Amos Komenský

V Operačním programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) využilo šablony více než 75 % škol. Díky tomu došlo k plošné podpoře společného vzdělávání, ke zkvalitňování výuky i kompetencí pedagogů. Na úspěšné šablony z OP VVV navazují šablony z Operačního programu Jan Amos Komenský (OP JAK). Celkem 9 miliard Kč z evropských fondů půjde především na podporu personálních pozic, které díky tomu můžou plynule navázat na předešlé projekty a zároveň budou sloužit jako pilot pro zajištění jejich přechodu do financování ze státního rozpočtu, na rozvoj pedagogů i na inovace ve vzdělávání.

Školy budou moci získat prostředky na pozice školního psychologa, školního asistenta, školního speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, kariérového poradce či dvojjazyčného asistenta. Rozpočet projektu si základní škola sestaví formou volby jednotlivých šablon. Maximální výše rozpočtu je stanovena na součet základní částky 300 tis. Kč a částky odpovídající 3 tis. Kč na každého žáka. Škola se 180 a více žáky může připojit i částku připadající na maximální možný úvazek školního psychologa a školního speciálního pedagoga, a to až do 31. 12. 2024. Je-li součástí školy také školní družina či školní klub, je možné ještě získat finance i na další aktivity.

Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I mohou žadatelé předkládat od 25. 5. 2022 do 28. 4. 2023 do 14:00 hodin.

Žádosti o podporu do výzvy ŠABLONY PRO SŠ A VOŠ I mohou žadatelé předkládat od 30. 5. 2022 do 30. 11. 2022 do 14:00 hodin. Pro žadatele se bude konat 23. 6. distanční seminář, jehož cílem je seznámit žadatele se základním nastavením výzvy, šablonami a indikátory pro úspěšné podání žádostí o podporu. V případě zájmu o účast je nutná registrace nejpozději do 19. 6. 2022 nebo do naplnění kapacity.

Více informací je k dispozici na stránkách MŠMT OP JAK v sekci výzvy. Současně je k dispozici konzultační linka pro šablony OP JAK na tel.: 234 814 777 (každý pracovní den od 9 do 15 hodin) a e-mailová adresa dotazyZP@msmt.cz.

Internetové stránky: OPJAK.cz
Facebookový profil: facebook.com/opjak.msmt

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram