14. 6. 2021

Schůzka stran rekonstrukce věznice v Uherském Hradišti. Temnou minulost našich dějin je třeba připomínat

Coby krajská radní zodpovědná za kulturu jsem měla 11. 6. 2021 schůzku s ředitelkou Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Kateřinou Arajmu ve věci rekonstrukce areálu bývalé věznice v Uherském Hradišti. Od roku 2016 je podepsáno memorandum o spolupráci ve věci budoucího využití areálu, kde by měl být přemístěn okresní soud a zároveň vybudováno Muzeum totality, na jehož  přípravě se podílí i krajské Slovácké muzeum. Zainteresováno je mnoho stran – kromě Zlínského kraje a ÚZSVM také mimo jiné Ministerstvo spravedlnosti, město Uherské Hradiště, spolek Memoria a Moravské zemské muzeum, které by mělo financovat hlavní část expozice. Kraj má na  vybudování expozice připraveno 14 mil.

S ředitelkou ÚZSVM jsme hovořily o aktuálním stavu realizace a probraly jsme také potřeby, které mi tlumočili tvůrci budoucí expozice na našem nedávném setkání. Ačkoliv Zlínský kraj je pouze jednou ze stran memoranda a zároveň není majitelem budovy ani hlavním investorem Muzea totality, jsem přesvědčena, že by měl být jakýmsi zprostředkovatelem dialogu mezi stranami, kterých je hodně a komunikace je tudíž někdy zdlouhavá a komplikovaná. Vnímám to jako dluh vůči všem, kteří v této věznici trpěli a jejichž utrpení mnohdy nebylo potrestáno. Zaslouží si, aby se toto autentické místo dočkalo důstojné opravy bez zbytečných prodlev.

Pro historiky je důležité, aby při rekonstrukci došlo k minimu úprav v objektu věznice tak, aby zůstala zachována autenticita místa. Proto jsme se s ředitelkou Arajmu domluvily, že za její úřad i za Zlínský kraj budeme hledat prostory pro depozitář těchto historických částí, tak aby nedošlo k jejich poškození a mohly být pak součástí expozice. Také jsme se dohodly na schůzce s koordinátorem rekonstrukce určeným ÚZSVM. Po dokončení stavebně historického a stavebně technického průzkumu, který by měl být skončen zhruba ke konci letošního roku by měli do areálu nastoupit archeologové. Pokud vše půjde podle plánu, v lednu příštího roku by mělo být zahájeno zpracování projektové dokumentace. Stavba by měla být dokončena v březnu 2028.

Informace o návštěvě v ČRo Zlín (1. zpráva) najdete v programu Českého rozhlasu

Více informací o věznici např. od spolku Memoria: https://veznicehradiste.cz/, nebo v řadě knih novináře a spisovatele Luďka Navary, který mapuje komunistickou totalitu v Česku.

 

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram