24. 8. 2022

Sebeobrana ve školách jako významný prvek prevence rizikového chování

Zlínský kraj letos jako novinku zavedl dotační program na podporu kurzu sebeobrany žáků na základních školách. Je prvním krajem, který takový projekt spustil, a z dosavadních reakcí je vidět, že tato myšlenka je školami, dětmi i rodiči vnímána jako velmi užitečná. Smyslem programu je naučit děti správně reagovat na krizové situace.

Zdroj: Školní poradenství v praxi, 9/2022

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram