20. 1. 2022

Školní poradenství v praxi Zlínského kraje

Zlínský kraj nabízí rozsáhlou síť škol a školských zařízení všech zřizovatelů. V současné době na území kraje působí celkem 608 škol a školských zařízení, největšími zřizovateli jsou obce (449 subjektů) a Zlínský kraj (99 subjektů). Ve Zlínském kraji je školský poradenský systém stabilizovaný, na zabezpečení péče o vzdělávání spolupracují všechny poradenské subjekty.

Zdroj: Školní poradenství v praxi, Řízení školy online, 12/2021

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram