7. 2. 2023

Školy nově najdou nabídku vzdělávacích programů kulturních institucí na jednom místě

Krajský portál o vzdělávání Zkola.cz nově usnadní pedagogům výběr z nabídky vzdělávacích programů, které pro školy organizují kulturní a další organizace Zlínského kraje. V databázi vzdělávacích programů lze vybírat dle cílové skupiny, zaměření, místa a doby konání. Pro snadnější orientaci jsou graficky zvýrazněny akce, které se konají po celý školní rok a akce on-line. Nabídku krajských institucí rozšiřují programy občanských sdružení, obecně prospěšných společností i jednotlivců. Jsou mezi nimi např. muzea, galerie, krajská knihovna, zlínská filharmonie či hvězdárna ve Vsetíně.

Zlínský kraj čerpal inspiraci z projektu The Cultural schoolbag, což je norský celostátní program, jehož cílem je zvýšit povědomí o umění a kultuře ve vzdělávání. Projekt má umožnit všem žákům seznámit se s kulturou a uměním, školám pomoci dosáhnout cílů z hlediska učebních osnov a zároveň rozvíjet společné porozumění a zapojení uměleckých, kulturních a vzdělávacích sektorů. Kalendář kromě kulturních akcí zahrnuje také aktivity zaměřené na mediální gramotnost, průřezová témata ve školství, polytechnické vzdělávání či prevenci rizikového chování.

Přehled vzdělávacích programů najdete na portále Zkola v části určené pedagogům.

Portál Zkola.cz vznikl roce 2004 jako služba školám, žákům i jejich rodičům a široké veřejnosti ve Zlínském kraji a stále patří v České republice mezi ojedinělé projekty. Součástí je trojice webů tematicky zaměřených na kariérové poradenství (Průvodce kariérou), výběr střední školy (Burza škol) a vzdělávání dospělých (Sofia). Hlavním cílem je prezentovat témata týkající se školství, vzdělávání, výuky a osobnostního rozvoje obyvatel Zlínského kraje. Poskytovat aktuální a ucelené informace ze všech těchto oblastí. Dát prostor všem, kdo jsou v kraji jakkoliv zapojeni do vzdělávání a výchovy.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram