13. 1. 2022

SMART aktivity, digitální technologie ve výuce, kariérové poradenství a rozvoj potenciálu každého žáka. To jsou hlavní témata pro akční plánování ve školství Zlínského kraje

Zlínský kraj na počátku ledna zahájil realizaci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje III (KAP III). Jeho úkolem je zvýšení kvality vzdělávání ve středních školách, vyšších odborných školách a konzervatořích a v oblastech vzdělávání, které se přímo dotýkají regionálního trhu práce a inovací.

Výstupem dvouletého projektu bude dokument Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje včetně ročních akčních plánů na roky 2023, 2024 a 2025.  V souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ve Zlínském kraji a dalšími strategickými dokumenty kraje se zaměří na nedostatky identifikované analýzou potřeb v území a analýzou potřeb škol.

Realizační tým akčního plánování již v minulosti dokázal úspěšně definovat prioritní témata, která školy trápí a ve kterých se potřebují rozvíjet. Zajímavou a atraktivní formou je pak nabídl nejen pedagogickým pracovníkům, ale i zájemcům z řad široké veřejnosti v rámci mnoha vzdělávacích aktivit. V období od roku 2016 bylo proškoleno přibližně 3 700 osob, uspořádáno na 40 akcí. I v příštích letech se chce realizační tým zaměřit na těsnou spolupráci s místními akčními plány, ale i dalšími partnery – např. s Technologickým inovačním centrem, Univerzitou Tomáše Bati, Centrem kariérového poradenství či Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou.

Jedním z hlavních cílů bude rozvoj SMART aktivit, digitálních technologií ve výuce, kariérového poradenství nebo rozvoj potenciálu každého žáka. To jsou velmi aktuální oblasti, které jsou navzájem propojené. Těším se na společné setkávání a vytváření kvalitního a smysluplného vzdělávání v našem kraji. Rozhodně máme na co navazovat, už teď školství v našem kraji patří ke špičce v republice, zejména co se týče výsledků vzdělávání, kvalifikovanosti pedagogů, zapojení škol do projektů i nabídky mimoškolních aktivit.

Na základě aktivit akčního plánování jsou také vyhledávána témata a oblasti rozvoje pro implementační projekty, které od roku 2018 přinesly z evropských prostředků do Zlínského kraje již více než 300 mil. Kč.

Více informací najdete na portále Zkola, v části Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram