4. 6. 2021

„Spojme se“ je motto úvodní konference nové Sociálně pedagogické poradny

Srdečně zveme pedagogické pracovníky, rodiče i odbornou veřejnost na úvodní konferenci Sociálně pedagogické poradny, která se uskuteční v pondělí 28. června 2021 od 9:00 h v areálu Filmových ateliérů Zlín. Nad konferencí jsem převzala záštitu.

Zlínský kraj chce touto akcí propojit svět vzdělávání a sociální práce. Obě oblasti se zabývají aktuálními tématy, která spolu úzce souvisejí jako je např. vliv sociálního prostředí a klimatu ve školách na rizikové chování dětí a mládeže, podpora školních poradenských pracovišť, komunikace s rodiči a celým rodinným systémem, rozvíjení wellbeingu, pocit pohody v našich školách. Jednou z cest je zaměření na práci s potenciálem žáků, učitelů nebo ověření role sociálního pracovníka ve škole.

Program:

Úvodní slovo Ing. Mgr. Zuzany Fišerové, Ph.D. radní Zlínského kraje pro oblast kultury a školství

Potenciál propojení sociální a školní sféry, doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D., UP CMF Olomouc

Jak najít svůj potenciál a potenciál dětí?, Ing. Marek Pavlík, Ph.D., konzultant, pedagog, lektor, kouč,

Potenciál Sociálně pedagogické poradny, PhDr. Jaroslava Pavlíčková, Azylový dům pro ženy a matky s dětmi o.p.s., koordinátorka odborných aktivit, terénní pracovník SPP

Prevence a řešení předčasných odchodů ze vzdělávání, Bc. Martina Němcová, Centrum kariérového poradenství Zlínského kraje

Wellbeing na školách, PhDr. Lenka Felcmanová, Ph.D., místopředsedkyně pro Českou odbornou společnost pro inkluzivní vzdělávání /online/

Zkušenosti z praxe:

Motivace ke zřízení pozice sociálního pracovníka ve škole, Mgr. Petr Opletal, ředitel, ZŠ Jugoslávská, Ostrava – Zábřeh

Sociální pedagog na škole, Mgr. Jiří Daněk, sociální pedagog, ZŠ Přerov,

Závěrečná diskuse

---

Účast na konferenci je bezplatná, je financována z projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II.

Více informací a odkaz pro přihlášení naleznete na portále Zkola.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram