4. 10. 2021

Týden knihoven startuje! Ode dneška je opět otevřená knihovna v Malenovicích

Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně dnes otevřela téměř po roce uzavření svou druhou největší pobočku – Obvodní knihovnu v Malenovicích. Rekonstrukce je dobrým příkladem spolupráce Statutárního města Zlína a Zlínského kraje. Město, jako vlastník budovy financovalo rekonstrukci, kraj podpořil nákup prezentační techniky, na kterou knihovna získala prostředky z programu VISK 3.

Úprava knihovny, kterou pravidelně využívá 600 registrovaných čtenářů, z toho 160 dětí (před pandemií), byla nezbytná. „Obvodní knihovna sídlí v objektu v ulici Mlýnská od roku 1995. Interiér byl již nevyhovující, ve vstupních prostorách docházelo k praskání stěny, knihovna nedisponovala vlastním WC, nebyla zde ani teplá voda. Skladové prostory byly velmi omezené,“ uvedl ke stavu knihovny před rekonstrukcí ředitel knihovny Jan Kaňka.

„Knihovna prošla kompletní rekonstrukcí svých prostor. Většina vybavení je nová a více odpovídá moderním trendům fungování knihovny. K objektu byla přistavena část, ve které je umístěn menší sklad knih a sociální zařízení. Interiér je vybaven několika mobilními regály, které umožní podle potřeby rozšířit prostor pro konání komunitních akcí. Oblíbená část knihovny, vyhrazená pro čtení denního tisku a časopisů, je nově vybavena pohodlným sedacím nábytkem,“ přiblížila podrobnosti k rekonstrukci vedoucí Útvaru regionálních služeb knihovnám Zlínského kraje Jana Tomancová.

Knihovna jako kulturně vzdělávací instituce tvoří významné zázemí pro podporu a rozvoj informační gramotnosti a celoživotního vzdělávání dětí i dospělých všeho věku. Obvodní knihovna nabízí čtenářům přes 15 000 knih, pravidelně odebírá přes 30 titulů časopisů a novin. V průběhu roku pořádá pravidelné besedy, výstavy, dílny a lekce pro místní mateřské a základní školy. Nejen pro návštěvníky těchto pořadů je v knihovně nově umístěno tzv. pódium, na kterém mohou menší děti sedět v průběhu akcí pro děti. Také maminky s dětmi, i samotné větší děti mohou tento prvek při pobytu v knihovně využít. Úplnou novinkou je vhoz na knihy, do kterého mohou čtenáři vracet své výpůjčky i mimo provozní dobu knihovny.

Další informace najdete na webu Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram