11. 5. 2021

V Kroměříži k podpoře škol, kultury i dohodě o narovnání s arcibiskupem

Dnes jsem navštívila pracovně Kroměříž. Den jsme zahájili na Gymnáziu Kroměříž, kde jsme s kolegyní Hankou Ančincovou a ředitelem Josefem Havelou prošli celou školu, její zrekonstruované prostory (například krásnou historickou aulu nebo jazykovou učebnu z evropských dotačních peněz) i prostory, které by opravit potřebovaly (šatny, tělocvična). Obdivovala jsem sbírku pro výuku biologie, která pochází už z první republiky. Překvapili jsme studenty ve výuce angličtiny, šťastné z návratu do školy. S ředitelem jsme diskutovali o zásobách testů, přijímacích zkouškách a maturitách.

Poté jsme se přesunuli na kroměřížskou radnici na Radu Zlínského kraje a Radu města Kroměříž. Jednalo se o první výjezdní jednání krajské rady. Z oblastí, které mám v gesci, jsme se zabývali podporou škol a návrhem města na využití Pionýrské louky, kterou má v majetku Střední škola hotelová a služeb Kroměříž. Téma využití Pionýrské louky a Maxmiliánova dvora rezonovalo i na další návštěvě, kterou jsme v Kroměříži s kolegy radními absolvovali. Přijal nás arcibiskup mons. Graubner a se svými kolegy nás prostřednictvím elektrovláčku provedl zákoutími Podzámecké zahrady. Dozvěděli jsme se o postupné obnově parku včetně obnovy rybníků v souladu s historickými plány.

Následně jsme si v zámku Chropyně prohlédli rytířský sál a historickou sbírku zbraní. Hovořili jsme o problému, kdy sbírka zbraní dosud není oficiálně rozdělena na "krajskou" část a "arcibiskupskou" část, neboť na dohodě o narovnání dosud chybí důležité podpisy.  Věřím, že naše návštěva  prohloubí  vzájemné vztahy kraje a arcibiskupství a  dohoda bude brzy podepsána.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram