13. 8. 2021

Vědecký tábor v otrokovickém Experimentariu byl věnován významným osobnostem a jejich objevům

Střední průmyslová škola Otrokovice tento týden uspořádala příměstský vědecký tábor v místním Experimentariu. Bohatý a vědecky založený program zabavil děti v době prázdnin a zároveň přispěl k rozvoji jejich vědeckého poznání světa kolem nás.

Tábor se uskutečnil od 9. do 13. srpna. Třicítka dětí ve věku 6-14 let se celý týden věnovala zábavné fyzice, matematice či biologii. Děti byly rozděleny do tří vědeckých skupin. Každou skupinu vedl zkušený lektor volnočasových aktivit a jeho asistent. Společně se seznámili s moderní technikou, jakou je termokamera, elektronový mikroskop, videokamera, digitální mikroskop, lasery, 3D kino, virtuální realita. Děti se vyzkoušely oblíbené stavebnice Duplo a Merkur a na vlastní kůži zažily další programy vzdělávání v oblasti polytechnických disciplín.  Ve čtvrtek vyjeli účastníci na společný výlet do Pevnosti poznání v Olomouci, kde navštívili planetárium a všechny expozice vědeckotechnického parku. Večer se byl pro děti připraven program v Experimentariu s opékáním špekáčků a noc s bílou paní a černým pánem.

„Cílem tábora bylo podpořit zájem jeho účastníků o vědu. Žáci se aktivně zapojili do her a soutěží souvisejících s jednotlivými vědci a jejich objevy. Program byl věnován významným osobnostem vědy (např. Edison, Wichterle, Tesla) a jejich objevům v jednotlivých oborech spojeným s praktickou činností v učebnách a laboratořích. Je skvělé, že jsme jej mohli rodičům nabídnout zdarma díky krajskému projektu IKAP II. Další termín je plánován na rok 2023,“ doplnil koordinátor projektových aktivit Otakar Pancner.

Osobně jsem se byla na táboře podívat v úterý odpoledne. Na nadšených tvářích malých badatelů bylo vidět, že tábor má smysl. Věřím, že zapálení pro poznávání a objevování světa jim vydrží až do dospělosti! Jsem ráda, že v našem kraji máme inovativní školy a pedagogy, kteří vytvářejí zajímavé vzdělávací programy využívající poznatků z různých vědních oborů 👍.

© 2021 Zuzana Fišerová | Web by FOOE s.r.o. - Profesionální webové stránky & microsite
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram